آلودگ هوا«۲۸۴۱»

سهم هروسیله نقلیه از ذرات معلق هوای تهران

عصر خودرو- یک کارشناس محیط زیست ضمن اعلام این که منشأیابی دقیقی برای آلودگی هوای تهران صورت نگرفته است سهم وسایل نقلیه مختلف در انتشار ذرات معلق را بر اساس مطالعه‌ای ترکیبی اعلام کرد.

سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۷:۰۰

سهم هروسیله نقلیه از ذرات معلق هوای تهران

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از مهر ، محمد کاظمی کارشناس محیط زیست، درباره منشأیابی ذرات معلق هوای پایتخت  گفت: کاهش آلودگی هوای تهران مستلزم مقابله هدفمند با منابع اصلی انتشار ذرات معلق با قطر کوچکتر از 2.5 میکرون (PM2.5) است. برای این منظور ضروری است که منشأیابی دقیقی از PM2.5 شهر تهران صورت گیرد و این امر جز با انجام مطالعات کافی میسر نمی‌شود؛ اتفاقی که تاکنون به شکل مطلوب رخ نداده است.

وی تاکید کرد: آلودگی هوای تهران به‌عنوان یکی از بزرگترین چالش‌های زیست‌محیطی این کلان‌شهر شناخته می‌شود که هرساله با تحمیل خسارت‌های هنگفت، فشار مضاعفی را به هزینه‌های مدیریت شهری و به‌تبع، زندگی مردم وارد می‌کند. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، ذرات معلق با قطر کوچکتر از 2.5 میکرون (PM2.5) از سال 1390 تاکنون به آلاینده اصلی هوای شهر تهران تبدیل شده است. ازاین‌رو برای جلوگیری از انتشار این آلاینده، شناخت دقیق منابع انتشار آن که مطالعات منشأیابی نامیده می‌شود، ضرورت دارد.

کاظمی افزود: ذرات معلق ریز (PM2.5) از دو گروه ذرات معلق اولیه و ثانویه تشکیل شده است. ذرات معلق اولیه به‌صورت مستقیم از منابع آلاینده به هوای محیط وارد می‌شوند که مهم‌ترین آنها شامل کربن آلی (OC)، کربن معدنی (EC) و ذرات گرد و غبار است. ذرات معلق ثانویه در ابتدا در اشکال مختلف گازی وارد جو شده و در اثر فعل و انفعالات موجود در هوا مانند واکنش‌های فوتوشیمیایی، هیدرولیز، چگالش و اکسیداسیون تغییر فاز داده و به شکل جامد درمی‌آیند. این ذرات دارای انواع مختلفی هستند که از اصلی‌ترین آنها می‌توان سولفات (SO4)، نیترات (NO3) و ترکیبات آلی ثانویه را نام برد. با توجه به اینکه ذرات معلق ثانویه به‌صورت مستقیم قابل‌اندازه‌گیری نیستند، تخصیص سهم منابع انتشار آنها کمی پیچیده‌تر از ذرات معلق اولیه خواهد بود. بنابراین حساس‌ترین مرحله در منشأیابی PM2.5، در نظر گرفتن ذرات معلق ثانویه است.

این کارشناس محیط زیست ادامه داد: برای منشأیابی PM2.5 با در نظر گرفتن ذرات معلق ثانویه در شهر تهران دو مطالعه صورت گرفته است که یکی توسط ارحامی و همکاران با عنوان «آنالیز شیمیایی ذرات معلق هوای شهر تهران به‌منظور مطالعات منشأیابی» در سال 1395 و دیگری توسط تقوایی و دیگران با عنوان «منشأیابی ذرات زیر 2.5 میکرون در دو نقطه مرکز شهر تهران با کاربست مدل عاملیت ماتریس مثبت» در سال 2018 انجام شده است.

کاظمی تصریح کرد: با توجه به نتایج این دو مطالعه، وسایل نقلیه (منابع متحرک) بزرگترین و اصلی‌ترین منبع انتشار PM2.5 در شهر تهران محسوب می‌شوند. بنابراین تعیین دقیق سهم هرکدام از وسایل نقلیه (کامیون، اتوبوس، موتورسیکلت، خودرو سواری و ...) گامی رو به جلو برای برنامه‌ریزی‌های کاهش انتشار PM2.5 در شهر تهران خواهد بود.

وی ضمن ارائه نتایج این مطالعات در قالب نمودار افزود: مطالعه ارحامی و همکاران با نمونه‌برداری در یک نقطه از شهر تهران (ایستگاه دانشگاه شریف) و مطالعه تقوایی و دیگران با نمونه‌برداری در دو نقطه از تهران (دو طرف بزرگراه چمران؛ یکی واقع در تقاطع چمران و فاطمی و دیگری واقع در بخش مسکونی میدان توحید) انجام شده و نمودارهای ارائه شده نتایج این مطالعه را در فصل سرد سال نشان می‌دهد.

این کارشناس محیط زیست تاکید کرد: برای اینکه در هر دو مطالعه سهم وسایل نقلیه در انتشار PM2.5 مشخص شود، لازم بود میزان انتشار هرکدام از ذرات معلق اولیه و ثانویه توسط وسایل نقلیه تعیین شود. به‌همین منظور از فرض‌ها و نتایج مطالعات قبلی و مطالعات مشابه استفاده شده است.  مطابق نتایج یکی از پروژه‌هایی که زیر نظر شرکت کنترل کیفیت هوا تحت عنوان «منشأیابی ذرات معلق در شهر تهران» توسط حسین حسن‌خانی در بهمن 1392 انجام شده است، حدود 60 درصد کربن آلی شهر تهران از خودروهای بنزینی و 12 درصد آن از خودروهای دیزلی منتشر می‌شود.  بر اساس فرض‌های معتبر دو مطالعه مذکور، کربن معدنی تقریباً به‌طور کامل از خودروهای دیزلی انتشار می‌یابد و ذرات معلق ثانویه از آلاینده‌های گازی مشابه (SO2، NO2 و VOCs) تشکیل می‌شوند.

کاظمی افزود: نتایج این دو مطالعه نسبت به نتایج گزارش سیاهه انتشار که حسین شهبازی و دیگران بر مبنای سال 1392 برای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تهیه کرده‌اند، به‌دلیل در نظر گرفتن ذرات معلق ثانویه و ذرات با منشأ طبیعی از دقت بیشتری برخوردار است اما با توجه به منطقه نمونه‌برداری، سهم منابع انتشار PM2.5 می‌تواند تفاوت چشمگیری داشته باشد.

وی تشریح کرد: با دقیق‌شدن در نتایج به‌دست‌آمده از دو مطالعه فوق چند مسئله مهم به چشم می‌خورد. یکی این که ذرات گرد و غبار طبیعی که بخشی از ذرات معلق شهر تهران را تشکیل می‌دهند، در یک نقطه (ایستگاه دانشگاه شریف) حدود 10 درصد و در نقطه دیگر به فاصله 5/2 کیلومتری (منطقه توحید) حدود 2 درصد از کل PM2.5 را به خود اختصاص داده‌اند. دیگر این که سهم صنایع در انتشار PM2.5 در یک نقطه (تقاطع فاطمی و چمران) حدود 17 درصد و در نقطه مقابل به فاصله یک کیلومتری (منطقه مسکونی توحید) حدود 2 درصد است. و سرانجام این که احتراق بیومس در یک نقطه (تقاطع فاطمی و چمران) حدود 3 درصد و در نقطه مقابل به فاصله یک کیلومتری (منطقه مسکونی توحید) حدود 13 درصد در انتشار PM2.5 سهم دارند.

این کارشناس محیط زیست افزود: مقایسه آماری بین نتایج دو مطالعه فوق نشان می‌دهد، درصورتی‌که تعداد نقاط نمونه‌برداری کم باشد یا پراکندگی مناسبی نداشته باشد، سطح دقت نتایج مطالعه، پایین خواهد آمد. بنابراین لازم است نقاط نمونه‌برداری به‌گونه‌ای انتخاب شوند که از وضعیت دقیق تولید ذرات معلق در کل شهر تهران نمایندگی کنند. همچنین این مسئله نشان می‌دهد که برای یک منشأیابی دقیق و جامع، افزایش تعداد نقاط نمونه‌برداری و پراکندگی مناسب آنها ضرورت می‌یابد. به‌منظور ارتقای سطح دقت نتایج منشأیابی، داده‌های غلظت این دو مطالعه را با هم ترکیب کردیم و نتایج این مطالعه ترکیبی را در یک نمودار گرد آوردیم.

کاظمی اعلام کرد: با توجه به این نتایج نقش هرکدام از وسایل نقلیه در انتشار PM2.5 هوای شهر تهران مشخص می‌شود. ازاین‌رو می‌توان به شکل هدفمند و با برنامه‌ریزی دقیق به مقابله با منابع اصلی انتشار PM2.5 که اصلی‌ترین آلاینده شهر تهران است، پرداخت. همچنین در این راستا ضروری است، کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، کمیته‌ای تخصصی تحت عنوان کمیته منشأیابی ذرات معلق ریز (PM2.5) تشکیل داده و از جامعه متخصص دانشگاهی در این کمیته استفاده شود. این کمیته می‌تواند با استفاده از توان داخلی گامی مهم در شناسایی دقیق‌تر منابع اصلی آلودگی هوا و تعیین سیاست‌های مؤثر مقابله با آن بردارد.

برچسب ها

آلودگی هوای تهرانآلودگی هوا
مطالب مرتبط بیشتر
موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده بیشترین عامل آلودگی هوا نقش بنزین در سیاهی هوای کلان‌شهرها چراغ سبز قانون به فرسوده ‌ها راهکار رفع ۷۰درصد آلایندگی هوا استفاده از CNG‌ است موتورسیکلت عامل اصلی آلودگی هوای تهران است ابطال معاینه فنی ۴۰۰ خودرو در تهران در ۲روز اخیر سه پیشنهاد برای کاهش آلایندگی خودروهای پایتخت فروش طرح ترافیک در روزهای آلوده هوای تهران ممنوع شد جریمه ورود غیرمجاز به محدود زوج و فرد چقدر است؟ استفاده از اتوبوس‌ها و خودروهای برقی گامی موثر برای کنترل آلودگی هواست آلودگی هوا ارتباطی با بنزین ندارد تراموا به کاهش آلودگی هوا و ترافیک می‌تواند کمک کند آینده متعلق به خودروهای برقی است افزایش ساعت کاری مراکز معاینه فنی تهران برقی‌سازی تهران برای رهایی از آلودگی هوا موتورسیکلت های برقی چه زمان وارد تهران می شوند؟ فرسودگی ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها تجهیز کرج به اتوبوس های برقی توسعه تولید خودروهای هیبریدی در کشور؛ مصرف بهینه سوخت و کاهش آلایندگی‌ها «موتورسیکلت‌های برقی» به برنامه هفتم نرسیدند خودروهای فرسوده بنزین را می‌بلعند و هوا را آلوده می‌کنند+اینفوگرافی تخصیص بودجه اختصاصی قانون "هوای پاک" برای نخستین بار در سال ۱۴۰۲ نقش سوخت در به شماره افتادن نفس‌ها چقدر است؟ انتشار ۳۸ درصد از آلودگی هوا توسط ناوگان فرسوده نقشه ۴ میلیارد دلاری دولت برای حل مشکل آلودگی وسایل نقلیه چالش فرسوده ها در مسیر رشد تولید دستاورد محیط زیستی حذف الزام اسقاط خودرو ؟ خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده؛ عامل اصلی آلودگی هوای کلان‌شهرها ۶۰ درصد آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است ترک فعل‌های گذشته در مقابله با آلودگی هوا توسط دستگاه قضایی پیگیری شود عبور «اسقاط خودرو» از پیچ آخر ۷ میلیون خودرو و ۱۰ میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور داریم طرح ماشین‌های آبسوز برای حل مشکل آلودگی هوا اجرا شود بنزین تا چه اندازه در آلودگی هوا نقش دارد؟ آمادگی پلیس برای اجرای طرح زوج و فرد از در منازل بنزین و خودروها با هوای تهران چه می‌کنند؟ امروز و فردا طرح ترافیک فروخته نمی‌شود اسقاط خودرو در اولویت چندم؟ محیط زیست: فقط ۲۹ هزار خودرو از ۶.۵ میلیون خودروی فرسوده اسقاط شدند تکالیف عمده براى رفع آلودگى هوا با کدام ارگان است؟ موتور پمپاژ هوای‌سیاه کاهش آلایندگی خودروها و موتورسیکلت‌ها با کاتالیست‌های ۳ منظوره ۴۰ درصد سوخت، مطابق با استاندارد تولید می‌شود تاثیر ۵۹ درصدی وسایل نقلیه در آلودگی هوای تهران فناوری جالب خودروهای آلمانی برای کاهش آلودگی هوا +عکس استلانتیس در پرونده آلودگی هوا محکوم به پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار جریمه شد نقش فیلتر در پدیده نوظهور ریزگردها تاثیرات مثبت اتوبوس‌های برقی در کاهش آلودگی هوا کیفیت قابل قبول هوای امروز تهران رالی «خرید زمان» برای استاندارد یورو۶ کره جنوبی مرسدس بنز را ۱۷ میلیون دلار جریمه کرد تردد خودروهای دیزلی بلای جان هوای پایتخت کاتالیست بر روی موتورسیکلت‌های انژکتوری نصب می‌شود چرا نصب "کاتالیست" روی موتورسیکلت‌ها اجباری نیست؟! آیا ممنوعیت خودروهای بنزینی در آینده مؤثر واقع خواهد شد؟ مردودی ۳۳‌ درصد از خودروهای داخلی در آزمون آلایندگی برگه معاینه فنی خودروهای دودزا باطل می‌شود مهمترین اقدامات ایران خودرو در مسیر کاهش آلودگی هوا و ترسیم آینده ای پاک بحران جهانی هوا؛ خودروهای برقی چقدر در کاهش آلودگی موثرند؟ جدیدترین شاسی بلند "ب ام و" معرفی شد+عکس تردد شبانه خودروهای گازوئیلی ممنوع شد تردد تمام تاکسی‌ها و موتورسیکلت‌های کاربراتوری ممنوع می‌شود باران، مایه پاکی یا تشدیدکننده آلودگی هوا؟ مردم کدام کشورها طرفدار خودروی برقی هستند؟ "اکسیژن" وارد خیابان‌های شهر می‌شود خودروی سطح متوسط دانگ فنگ مناسب برای شهرهای آلوده! +عکس ارسال سناریوهای کاهش آلودگی هوا به دولت تحویل کالا به همراه پاکسازی هوا با ون الکتریکی "مرسدس" مکانیزم پلیس برای معاینه فنی خودروها باید مدرن باشد سوئد به عنوان قهرمان دوست دار محیط زیست گناهان کربنی خود را صادر می کند متهمان آلودگی هوا که پشت خودرو پنهان می شوند وضعیت هوای تهران در ۱۵ مهر ماه در تهران ۴۰ درصد آلودگی هوا از ناوگان فرسوده است دود خودرو نفس دنیا را بریده است راهکاری برای کربن‌زدایی حمل‌ونقل سنگین و مقرون به صرفه‌کردن آن تغییر در اجرای ساعت طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا از امروز آیرو؛ خودرویی الکتریکی که آلودگی خودروهای دیگر را پالایش می‌کند! +عکس رونمایی از خودرویی که آلودگی‌ها را می‌خورد و هوا را پاک می‌کند کیفیت هوای تهران در شرایط سالم است هوای تهران در شرایط قابل قبول است کیفیت هوای تهران در شرایط « قابل‌ قبول» هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم شد امروز، کیفیت هوا در مناطق پرتردد در محدوده‌ ناسالم برای گروه‌های حساس تصویب آیین‌نامه اجرایی تعیین سن فرسودگی خودروها خودروی برقی که آلودگی را کاهش می‌دهد هوای قابل قبول برای پایتخت/ فردا هم گرم‌تر می‌شود کیفیت هوای تهران در فروردین ماه چند روز مطلوب بود؟ کیفیت هوای تهران در آستانه ورود به شرایط ناسالم قرار دارد کاهش کیفیت هوای پایتخت طی امروز تعداد روزهای پاک تهران از ابتدای سال ۱۴۰۰ مالیات به جای توقف خودروهای دودزا هوای پایتخت ناسالم است تداوم آلودگی هوای تهران موانع حذف سوخت فسیلی در دنیا هوای تهران در سومین روز از فروردین ماه سالم است هوای پایتخت در نخستین روز سال نو «پاک» است آلودگی هوای تهران در سومین روز متوالی هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم شد کیفیت هوای امروز تهران چگونه است؟ کیفیت هوای تهران قابل قبول است/ افزایش دمای هوای پایتخت مجوز مجلس برای سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیاردی جهت کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا هوای تهران پاک شد/ کاهش ۱۰درجه‌ای دمای هوای پایتخت فیلتر دوده بیشترین تاثیر را در کاهش ذرات معلق دارد با آلایندگی موتورها چه باید کرد؟ مقابله با آلودگی هوا و عزم آسیایی ها برای استفاده از خودروهای برقی هوای تهران آلوده است کاهش کیفیت هوای پایتخت طی امروز و فردا خودروی برقی به کمک آلودگی هوا می آید؟ کاهش ۹۹ درصدی آلودگی خروجی اگزوز خودروها با نصب فیلتر دوده هوای تهران برای حساس‌ها ناسالم شد خودروهای هیبریدی از روی غول آلودگی عبور می‌کنند؟ آلایندگی موتورسیکلت‌ها در تهران از خودروها بیشتر است تداوم آلودگی هوا در بیشتر مناطق کشور برآورد خرابی کاتالیست ۹۰ درصد خودروهای تهران شارژ سیاهی هوا با «فرسوده‌ها» بیش از ۲۸ درصد ذرات معلق هوا ناشی از اتوبوس‌ها و مینی بوس‌ها است اسقاط خودروهای فرسوده ۱۰۰۰ سال طول می‌کشد! برخورد با کامیون‌ها و خودروهای دودزا تردد موتورسیکلت‌های دودزا و خودروهای سنگین در تهران ممنوع شد ژاپن خودروهای بنزینی را از خیابان‌ها حذف می‌کند موتورسیکلت‌ها و ذرات معلق؛ متهمان اصلی آلودگی هوای تهران راهکار مجلس برای کنترل مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا کاهش مشکل آلودگی هوا با استفاده از موتورهای برقی سهم موتورسیکلت‌ها در آلودگی هوا مصرف روزانه بنزین در تهران ۱۲ میلیون لیتر است آزاد شدن موتورسیکلت‌های فرسوده موجب آلودگی بیشتر هوا می شود اجرای دو پروژه برای کاهش آلایندگی خودروها از سوی معاونت علمی لزوم تعریف کد جریمه جدید برای خودروهای فرسوده و کاربراتوری توسط پلیس سهم خودروهای دیزلی در آلودگی هوای شهرها چقدر است؟ هوای امسال آلوده‌تر از پارسال؟ غلظت آلاینده بنزن پایتخت برای اولین بار در شرایط مجاز قرار گرفت تصمیم درباره آلودگی هوا، در صورت ادامه دار شدن آلودگی سهم اتوبوس‌های شهری در آلودگی هوا چقدر است؟ سهم اتوبوس‌های شهری در تولید ذرات معلق هوای تهران تنها ۵ درصد است کیفیت قابل قبول هوای تهران در سوم مهر هرکدام از ۳ میلیون موتورسیکلت تهران ۷ برابر خودرو آلودگی تولید می‌کند کاهش آلایندگی با پول حاصل از جریمه فولکس کاهش کیفیت هوا در تهران کیفیت هوای تهران در بهار و تابستان کرونایی کیفیت هوای پایتخت در شرایط «قابل قبول» کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران در ۱۸ مرداد ماه هوای پایتخت امروز در محدوده قابل قبول احتمال کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق تهران هوای پایتخت همچنان آلوده است تداوم آلودگی هوا در تهران نقض قانون برای مالکیت خودروهای فرسوده، نادیده گرفتن حقوق عامه مردم است آلاینده ازن چگونه تولید می‌شود؟ هوای تهران باز هم برای گروه های حساس ناسالم شد ارتقای استاندارد خودروها ؛ راهکار کاهش «ازن» تداوم هوای ناسالم در پایتخت وضعیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفت سهم تهرانی‌ها از هوای مطلوب در اردیبهشت ماه چه قدر بود؟ هوای تهران پاک شد هوای تهران آلوده شد کیفیت هوای تهران قابل قبول است کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است کیفیت هوای تهران قابل قبول است تنفس هوای مطلوب در پایتخت تهرانی‌ها از ابتدای سال چند روز در هوای پاک نفس کشیده‌اند؟ کیفیت هوای تهران قابل قبول است هوای تهران پاک است کیفیت هوای تهران به مرز آلودگی رسید کیفیت هوای تهران قابل قبول است کیفیت هوای تهران قابل قبول است هوای تهران پاک است هوای تهران در مرز آلودگی کیفیت هوای تهران قابل قبول است طرح ترافیک منبع درآمدزایی برای شهرداری یا کمک به کاهش آلودگی هوا؟ کیفیت هوای تهران قابل قبول است هوای تهران پاک است کیفیت هوای تهران قابل قبول است کیفیت هوای تهران قابل قبول است تنفس هوای پاک در پایتخت کیفیت هوای تهران قابل قبول است هوای تهران پاک است کیفیت هوای تهران قابل قبول است تاثیر تغییرات آب و هوایی بر کیفیت هوای تهران بیشتر از تغییرات ترافیکی است کیفیت هوای تهران قابل قبول است میزان آلودگی موتورسیکلت ۱۸ برابر خودرو هوای تهران در مرز آلودگی کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است کیفیت هوای تهران قابل قبول است دستیابی به هوای پاک در تهران سخت‌تر شد کیفیت هوای تهران قابل قبول است کیفیت هوای تهران قابل قبول است کیفیت هوای تهران قابل قبول است هوای تهران پاک شد هوای تهران در مرز آلودگی قرار گرفت هوای تهران در ۲۸ فروردین قابل قبول است کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است کیفیت هوای تهران قابل قبول است هوای تهران پاک است سران قوا درباره ممنوعیت تولید خودروی یورو۴ تصمیم بگیرند کیفیت هوای تهران قابل قبول است کاهش شاخص کیفیت هوا طی امروز تنفس هوای پاک در تهران تنفس هوای پاک در پایتخت هوای تهران پاک است هوای تهران امروز سالم است کیفیت هوای تهران قابل قبول است هوای تهران پاک است نقش منابع آلاینده ساکن در کیفیت هوای پایتخت کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است هوای تهران پاک است تداوم هوای "پاک" در تهران هوای تهران " پاک " است تنفس هوای مطلوب در اولین روز سال نفس‌های تنگ و بلاتکلیفی قانون هوای پاک تنفس هوای مطلوب در پایتخت کیفیت هوای پایتخت امروز قابل قبول است کیفیت هوای تهران قابل قبول است تنفس هوای مطلوب در پایتخت هوای تهران در ۲۳ اسفند ماه؛ قابل قبول است هوای تهران در ۲۲ اسفند ماه؛ ناسالم برای گروه های حساس است افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی تنفس هوای مطلوب در پایتخت دلایل آلودگی هوای پایتخت اعلام شد پاسخ وزارت کشور به تذکر شورای شهر تهران درخصوص لزوم اجرای قانون هوای پاک هوای تهران در ۱۹ اسفند ماه؛ قابل قبول است چرا هوای تهران همچنان آلوده است؟ هوای تهران در وضعیت قابل قبول هوای تهران در ۱۷ اسفند ماه؛ قابل قبول است آدرس‌ غلط وزارت نفت درباره آلودگی هوای تهران هوای تهران آلوده شد اطلاعیه محیط زیست درباره آلودگی هوای پایتخت طی دو روز آینده هوای تهران در ۱۴ اسفند ماه؛ قابل قبول است هوای تهران در ۱۳ اسفند ماه؛ پاک است هوای تهران در ۱۲ اسفند ماه؛ پاک است آلودگی هوا در تهران و کرج تا امشب ادامه دارد هوای تهران در ۱۰ اسفند ماه؛ ناسالم برای گروه‌های حساس است هوای تهران ناسالم است ۱۰ شهری که قصد دارند تردد خودروها را ممنوع کنند هوای تهران امروز مطلوب است هوای تهران در ۷ اسفند ماه؛ پاک است هوای پایتخت امروز سالم است هوای پایتخت امروز سالم است هوای تهران امروز مطلوب است هوای تهران در سوم اسفند ماه؛ قابل قبول سهم تهرانی‌ها از "هوای مطلوب" در بهمن امسال هوای تهران در مرز آلودگی کاهش ۱.۵میلیون تنی آلایندگی با روی کار آمدن موتورهای برقی تداوم هوای ناسالم پایتخت برای گروه‌های حساس خودروهای فرسوده، ‌عامل آلودگی هوا هوای تهران در ۲۸ بهمن ماه؛ برفی و قابل قبول است آلودگی هوا دو برابر تصادفات جاده‌ای کشته بر جا می‌گذارد تداوم هوای مطلوب تهران آلودگی هوای تهران تا سال آینده تداوم دارد؟ کیفیت هوای تهران قابل قبول است هوای تهران در ۲۴ بهمن ماه؛ قابل قبول است هوای تهران در ۲۳ بهمن ماه؛ قابل قبول است هوای تهران در ۲۲ بهمن ماه؛ پاک است هوای تهران در ۲۱ بهمن ماه؛ پاک است هوای تهران مطلوب است هوای تهران در ۱۸ بهمن ماه؛ قابل قبول است کیفیت هوای تهران قابل قبول است هوای تهران در ۱۶ بهمن ماه؛ پاک شد تداوم هوای مطلوب پایتخت هوای مطلوب پایتخت طی امروز تنفس هوای «پاک» در تهران جگرکی شاخص آلودگی هوا را افزایش داد هوای تهران پاک شد هوای تبریز امروز برای گروه‌های حساس ناسالم است هوای تهران در ۱۱ بهمن ماه؛ قابل قبول است آلودگی هوا بیش از تصادفات قربانی می‌گیرد هوای تهران در ۱۰ بهمن ماه؛ ناسالم است برپایی همایش ملی خودروهای آینده هوای پایتخت همچنان ناسالم برای گروه های حساس کاهش میانگین سرعت خودروها در تهران موجب افزایش آلودگی هوا می‌شود تشدید آلودگی هوا و احتمال وقوع بهمن، موضوع دو اخطاریه هواشناسی هوای تهران در ۷ بهمن ماه؛ ناسالم برای گروه‌های حساس هوای مطلوب تهران در بیشتر ساعات امروز اطلاعیه هواشناسی درباره آلودگی هوا در تهران و سه شهر دیگر هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است کیفیت هوای تهران قابل قبول است تنفس هوای پاک در تهران سالانه ۱۱هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در کشور هوای تهران همچنان آلوده است طرح هوای پاک گروه بهمن با مراجعه حداکثری مشتریان به پایان رسید مدل های نوین حمل و نقل کاهنده آلودگی های زیست محیطی است تلاش برای رفع آلودگی هوای ناشی از سوخت وسایل نقلیه موتوری درهمدان اینفوگرافیک / تعداد روزهای ناسالم تهران بین سال‌های ۹۰ تا ۹۸ هوای تهران آلوده است هوای تهران در مرز آلودگی اجرای طرح ملی کاهش آلودگی هوا در مشهد به ۵ بهمن‌ماه موکول شد کیفیت هوای تهران قابل قبول است شرایط نامطلوب هوای امروز تهران عدم مدیریت واحد شهری و روستایی از دلایل اصلی اجرا نشدن قانون هوای پاک است پنج نکته درباره آلاینده‌های هوای تهران تداوم هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در تهران آلوده‌ترین شهر کشور کجاست؟ هوای تهران آلوده است هوای پایتخت در مرز آلودگی آلوده‌ترین پایتخت جهان هوای تهران دوباره آلوده شد هوای شهرهای بزرگ پاک است شهرداری تهران شاخص کیفیت هوا را تغییر داد آلودگی به تهران باز می‌گردد هوای تهران در مرز آلودگی هوای تهران سالم است طرح زوج و فرد تردد خودروها در اصفهان از در منازل اجرا می‌شود هوای تهران «سالم» شد مشهد، بیشترین تک‌سرنشین را دارد آلودگی هوا و احتمال ابتلا به شیزوفرنی قانون خودرو در ژاپن باعث بهبود کیفیت هوا شده است تداوم هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در تهران راه‌های نرفته کاهش آلودگی هوا در کلانشهرها هوای تهران سالم است آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران اعلام شد منع تردد خودروهای قدیمی در اسپانیا آخرین وضعیت کیفیت هوای تهران علت افزایش انتشار ذرات معلق در هوای تهران بر اساس سیاهه انتشار باد و باران آلودگی تهران را شست راهکارهای حل معضلات آلایندگی کلان‌شهرها ارائه می‌شوند بررسی شاخص آلاینده‌ها باید ۲۴ ساعته باشد تأثیر آلودگی هوا بر تکامل تیروئید در جنین روش‌های "جبران تعطیلات آلودگی هوا" به مدارس ابلاغ می‌شود طرح ویژه برخورد با وسایل نقلیه آلاینده در البرز اجرایی شد آلودگی هوا باعث کاهش تراکم مواد معدنی در استخوان‌ها هوای تهران دوباره آلوده شد هوای تهران همچنان آلوده میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال بر اثر آلودگی هوا در ایران ۶ برابر کشور ترکیه است صنعت خودرو گوی سبقت را از نفت در کاهش آلایندگی ربود هوای تهران امروز سالم است اراک، آلودگی هوا و سر شلوغ مراکز درمانی ۶۰ درصد وسایل نقلیه عمومی در تهران فرسوده و آلاینده اند واکنش پلیس راهور به مطالبه‌گری از پلیس هنگام آلودگی هوا هوای تهران دوباره آلوده شد هوای تهران برای سومین روز متوالی سالم است اعمال طرح زوج و فرد از در منازل در شرایط اضطرار آلودگی هوا سهم ۶۱ درصدی خودروها و موتورها در تولید ذرات معلق پایتخت آلودگی هوا تقویم آموزشی کشور را دچار آشفتگی کرد هوای تهران در ۹ دی ماه؛ سالم است بادامچی: تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه آلودگی هوا مشکل ایجاد کرده است اینفوگرافیک / کدام دستگاه‌ها مسئول اجرای قانون هوای پاک هستند؟ موتورسیکلت‌های کلانشهرها برقی می‌شود آلودگی هوا را با طرح دوفوریتی نمی‌شود حل کرد سهم ۷۰ درصدی قوای محرکه در تولید آلاینده‌ها هوای تهران سالم است حاتمیان: قانون هوای پاک در بعضی مواقع قطعا اجرا نشده است باستانی: باید خودرو و موتورسیکلت برقی وارد شود پاسخ حناچی به هاشمی: قانون‌گریزی جسارت نیست حناچی: زمان آن رسیده که فعالیت جدی برای کاهش آلودگی هوا داشته باشیم فناوریهای کاربردی آلودگی هوا نوری: به جای توسل به باد و باران در موضوع آلودگی هوا قانون هوای پاک اجرا شود هزینه آلودگی از جیب کی؟ هوای تهران پاک شد بهبود هوای تهران با وزش باد از فردا بنزین با هوای تهران چه می‌کند؟ آیا بنزین پتروشیمی بازگشته است؟ آلودگی هوای تهران در ششمین روز از زمستان ۹۸ هوای تهران همچنان آلوده است کوتاهی سازمان محیط زیست در مقابله با آلودگی هوا مراجعه ۱۴۱۶ بیمار قلبی و تنفسی به اورژانس براثر آلودگی هوا تداوم آلودگی هوا در آخرین روز پاییز هوای تهران در ۲۹ آذر؛ ناسالم برای گروه‌های حساس تصمیم‌های جدید هیات دولت برای کاهش آلودگی هوا سهم اندک خودروهای سواری در آلاینده‌ها سهم کشورها در عرضه خودروهای برقی تاثیر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا ناچیز است حناچی: آلودگی هوای تهران به مرحله خطرناک رسید ابراز امیدواری معاون رییس‌جمهور برای کاربردی‌شدن فناوری‌های حوزه آلودگی هوا افزایش هر ساله مصرف سوخت و آلایندگی خودروهای تولید داخل پلیس راهور در معرض مستقیم آلودگی هوا درخواست نمایندگان تهران برای بررسی قصور دستگاه‌ها در مقابله با آلودگی هوا طرح ترافیک جدید هیچ گره ای از آلودگی هوای تهران باز نکرد خودرو یا بنزین؛ عامل آلودگی هوا کدام است؟ هوای پایتخت «سالم» شد جولان آلودگی هوا در اتمسفر بی‌خبری ساوه! روایتی از اقدامات صورت گرفته برای کاهش آلودگی هوا درخواست دو نماینده برای حل مشکل آلودگی هوا رونمایی از اولین سامانه برخط ملی محاسبه وجود انتشار آلاینده هوا؛ به‌زودی پلیس حامی استفاده از "موتورسیکلت‌های برقی" است مراجعه ۱۵۴۱ نفر به اورژانس طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش آلودگی هوا اجرای زوج و فرد از درِ منازل هوای تهران در ۱۷ ایستگاه، آلوده برای همه پایتخت از ابتدای سال ۵۲ روز هوای آلوده داشته است سالمندان و دانش آموزان از فعالیت بدنی در محیط‌های باز خودداری کنند «آلودگی هوا» ششمین عامل مرگ و میر در دنیا عوارض آلودگی هوا بر قلب کاهش آلایندگی خودروها در اروپا آلودگی هوا در پایتخت افزایش یافت هوای تهران دوباره آلوده شد ۹۰ درصد خودرو‌های سطح شهر فاقد استاندارد اولیه آلایندگی هستند هوای پایتخت برای هفتمین روز متوالی سالم است کاهش غلظت آلاینده‌های هوای پایتخت در پی افزایش سرعت باد سهم زیاد خودروهای سواری در تولید گازهای آلاینده رویکرد جدید به کاهش آلودگی و مصرف سوخت پاک ترین خودروساز ایران را بشناسید تعداد روزهای سالم و پاک در پایتخت روزانه ۱۵ نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند تداوم هوای سالم در تهران به لطف باد و باران قانون برای مقابله با آلودگی هوا وجود دارد تنفس هوای سالم در پایتخت محدودیت تعداد ایستگاه‌های ارزشیابی آلودگی هوا در کشور انباشت آلاینده‌ها در هوای تهران طی امروز حل مشکل آلودگی هوا در اصفهان نیاز به برنامه و اعتبار دارد امسال تهرانی‌ها ۴۹ روز در هوای آلوده نفس کشیده‌اند هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس «تهران» از ابتدای سال چند روز هوای سالم داشته است؟ روزی ۸۰۰۰ تماس با اورژانس بخاطر مشکلات ناشی از آلودگی هوا شهروندان هنگام آلودگی هوا چه کنند؟ + اینفوگرافی باران هوای آلوده تهران را شست چرا موتورسیکلت‌های برقی جایگزین کاربراتوری نمی‌شود!؟ مردم در روزهای آلودگی هوا «شیر» و «سیب» مصرف کنند آلودگی هوا؛ علت مرگ ۳هزار تهرانی بالای ۳۰ سال در سال گذشته هوای تهران «سالم» شد موتورسیکلت‌ها در شهر رها شده‌اند زورمان به خودروسازان نمی‌رسد سه راهکار اساسی کاهش آلودگی هوا برنامه جامع پیشنهادی کاهش آلودگی هوای تهران منتشر شد دولت برای کاهش آلودگی هوا حمایت از حمل و نقل عمومی را جدی بگیرد ذرات معلق قاتل ۵ هزار تهرانی فناوری‌های پاکی که در آلودگی هوا ناپدید می‌شوند سلیمی: اجرای قانون هوای پاک نقش بسزایی در کنترل آلودگی هوا دارد وضعیت هوای تهران در ۱۱ آذر؛ همچنان ناسالم برای گروه‌های حساس کاهش آلودگی هوای پایتخت از فردا زدن ماسک جراحی در هوای آلوده فایده ندارد خرید فیلتر جذب دوده قانونی است پیشنهادهای سیاستی برای مقابله با آلودگی هوا تداوم آلودگی هوا در شهرهای پرجمعیت کشور تا صبح فردا نفس هوای سالم در تهران پس از ۸ روز دولت برای تعطیلی ادارات در روزهای آلوده مقاومت شدیدی دارد تذکر عضو شورا به وزارت کشور برای عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی پای لنگ برخورد با کامیون‌های دودزا در روزهای آلوده توقف اسقاط خودرو و موتورسیکلت با وجود آلودگی شدید هوا ! ظرفیت اکولوژیک تهران ۲۰ سال پیش تکمیل شده است گزارش سازمان ملل از موج جدید آلودگی هوا در آسیا مدارس استان تهران یکشنبه ۱۰ آذر تعطیل است پیگیر کوتاهی دستگاه‌ها در کاهش آلودگی هوا هستیم راهکار تازه انگلیسی‌ها برای مهار آلودگی هوا چند توصیه برای حفظ سلامتی در شرایط آلودگی هوا ورزش دانش‌آموزان در روزهای آلوده ممنوع مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع آلودگی هوا ورود کند غذاهایی که اثرات آلودگی هوا را خنثی می‌کنند پایتخت در هشتمین روز متوالی همچنان آلوده است مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوا برای تمام دستگاه‌ها لازم الاجرا است آسیب‌های آلودگی هوا بر سلامت روان چیست؟ علل آلودگی هوا در دهلی از "خودرو تا قانون حفظ ذخایر آبِ زیرزمینی" آماده باش تمام پایگاه‌های اورژانس تهران در پی تداوم آلودگی هوا احتمال تعطیلی مدارس ابتدایی در روز شنبه ۹ آذر هوای تهران همچنان ناسالم هوای تهران برای تمام گروه‌ها ناسالم است آیا سهمیه‌بندی بنزین بر کاهش آلودگی هوا تاثیر دارد؟ تاثیر آلودگی هوا در بروز نوعی بیماری چشمی هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است تداوم آلودگی هوا در کلان‌شهرها کالسکه آتشی و دودی که به حلق خلق می‌رود هوای پایتخت با شاخص ۱۱۲ ناسالم است سالمندان و کودکان از فعالیت بدنی در فضای باز خودداری کنند هوای آلوده به تهران بازگشت بارش برف و باران در سواحل خزر ادامه بارش برف و باران در برخی شهرها کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته قابل قبول بوده است هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است تهران در دومین ماه پاییز چند روز هوای آلوده داشت؟ باران آمد؛ هوای تهران سالم شد رئیس سازمان محیط زیست تاکید کرد :تاثیر مستقیم سهمیه‌بندی بنزین بر کاهش آلودگی هوای کلانشهرها هوای تهران آلوده است باران هوای آلوده را با خود شست هوای تهران فردا آلوده می‌شود موسوی: آلودگی هوا یک معضل غیر قابل حل نیست ۷اقدام مهم چین برای مقابله با هوای آلوده ذوالقدر: برای بار ترافیک شهر تهران و آلودگی هوا فکری اساسی شود سیاست‌های ترافیکی مانع از رسیدن هوای تهران به شرایط هشدار شده است چرا پکن در حل معضل آلودگی هوا موفق‌تر از دهلی است؟ بهبود کیفیت هوای تهران از امشب چهار مزیت افزایش قیمت بنزین؛ از کاهش آلودگی هوا تا توسعه تکنولوژی‌های کم‌مصرف هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است اختیارات اندک مدیریت شهری در کنترل آلودگی هوای پایتخت مجلس ما را از شر خودروهای فرسوده‌ خلاص می‌کند؟‎ ‎ تنفس در هوای آلوده چاق‌کننده است ۱۰ راهکار برای نجات هوا هوای پاک،حقی که نداریم دلایل افزایش ترافیک چند روز اخیر در پایتخت ترافیک سنگین باوجود آلودگی هوا؛ چرا مردم به هشدارها توجه نمی‌کنند آبان ترافیکی پایتخت آمار روزهای سالم پایتخت در سراشیبی سقوط ضرر ۳۰۰ دلاری هر تهرانی از آلودگی هوا امسال تهران، ۷ روز آلوده‌تر بود ‌فردا مدارس تهران تعطیل می‌شود؟ ورود مجمع تهران به موضوع آلودگی هوای پایتخت شهرداری موظف به اجرای مصوبه کاهش قیمت بلیت حمل و نقل عمومی است آیا مقصر آلودگی هوای ورامین هم طرح ترافیک تهران است! راهکار مقابله با آلودگی هوا اجرای مصوبات معوق است هوای آلوده در ریه تهرانی‌ها اگر باد بوزد وضعیت هوای تهران خوب می شود مراجعه بیش از ۲۰۰۰ بیمار به اورژانس به دلیل آلودگی هوا در مساله‌ آلودگی هوا شهرداری تصمیم‌گیرنده نیست تعطیلی مدارس پیشوا و ورامین به دلیل آلودگی هوا تشدید آلودگی هوا به علت طرح جدید ترافیک هوای تهران همچنان آلوده است آلودگی هوا در شهرهای بزرگ تا جمعه سلامت ۱۰ میلیون تهرانی در معرض خطر است لزوم بازنگری در طرح کاهش آلودگی هوا افزایش عوارض طرح ترافیک و احتمال تعطیلی مهدکودک‌ و دبستان‌ها در پی تداوم آلودگی هوا تعطیلی زنگ ورزش مدارس تهران در پی تداوم آلودگی هوا تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور توصیه‌های وزارت بهداشت در پی آلودگی هوای تهران تهران از ابتدای سال چند روز هوای آلوده داشت؟ احتمال تعطیلی مدارس تهران به دلیل آلودگی هوا بلیت اتوبوس و مترو از فردا نیم بها می‌شود آشنایی بیشتر شرکت‌های بازرسی آلایندگی وسایل نقلیه با استانداردها اخطاریه هواشناسی درباره آلودگی هوای تهران و سه استان دیگر تداوم آلودگی هوا در پایتخت تعداد روزهای آلوده در تهران افزایش یافت آیا پلیس می‌تواند اجرای طرح کنترل آلودگی هوا را لغو کند؟ کیفیت هوا در شهرهای پرجمعیت نیمه شمالی کاهش خواهد یافت؟ هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است اعلام آمادگی تهران برای انتقال تجربه درباره کاهش آلودگی هوا به سارایوو هوای پایتخت امروز برای گروه‌های حساس ناسالم است مردم از ترافیک ناشی از اشکالات "طرح کاهش آلودگی هوا" رنج می‌برند تهران امسال ۲۵ روز هوای پاک داشت! دود وسایل نقلیه احتمال سکته مغزی را افزایش می‌دهد شاسی‌بلندها دومین منبع انتشار دی‌اکسیدکربن هوای تهران سالم است تشدید آلودگی هوا و محدودیت تردد خودروها در هند شورای شهر تهران هیچ مسئولیتی در قبال طرح‌های ترافیک ندارد! دلایل مخالفت سازمان محیط زیست با تولید سواری دیزلی اعلام شد کاهش غلظت آلاینده‌های هوای تهران در برخی ساعات امروز ایرادات طرح کاهش آلودگی هوا را به شهردار تهران ارائه کردیم کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق تهران با افزایش تردد خودرو‌ها کاهش روزهای سالم در پایتخت ایرادات طرح کاهش آلودگی هوا را به شهردار تهران ارائه کردیم تنفس هوای پاک در تهران برای اسقاط خودرو تقاضا ایجاد کنیم آلودگی شدید هوای دهلی نو پس از جشن دیوالی تعداد روزهای سالم و پاک در تهران برقراری هوای مطلوب در بیشتر مناطق تهران هوای تهران سالم است تنفس هوای مطلوب در تهران طی امشب افزایش آمار سکته و آسم به دلیل آلودگی هوا در انگلیس تعداد روزهای سالم در پایتخت کاهش یافت کاهش کیفیت هوای پایتخت در برخی ساعات پیش‌بینی هوای مطلوب برای تهران ارتباط آلودگی هوا با "سقط خاموش" در چین فرصت ۱۰ ساله آمستردام برای جایگزینی خودروهای بنزینی با برقی ۹۳ درصد مردم خواستار حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا هستند بهبود نسبی کیفیت هوای تهران در بعدازظهر امروز خودروسازان از تحریم سوءاستفاده می‌کنند مخالفان طرح جدید ترافیک دلیل علمی ندارند کاهش موقتی کیفیت هوای تهران شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد افزایش غلظت آلاینده‌ها در برخی مناطق پایتخت طی روز جمعه برقراری کیفیت هوای نامطلوب در تهران طی روزهای پایانی هفته هوای تهران سالم است غلطت گوگرد سوخت توزیعی در کلانشهرها فراتر از حد مجاز است کاهش ۱۴ درصدی آلودگی هوا در محدوده‌های ترافیکی تهران از ابتدای سال چند روز هوای سالم داشته است؟ شهرداری در مورد کاهش آلودگی هوا غلو می‌کند آسمان تهران غبارآلود می‌شود هوای تهران سالم است هوای تهران سالم است کاهش کیفیت هوا طی امشب بررسی راهکارهای رفع آلودگی هوا تاثیر مثبت طرح ترافیک جدید بر کاهش آلودگی هوای پایتخت کاهش موقتی کیفیت هوای تهران طرح کاهش آلودگی هوا نیاز به بازنگری دارد تعطیلی مدارس ضرورت مغفول برای مدیریت کیفیت هوا افزایش روزهای ناسالم در پایتخت شناسایی و پایش منابع آلاینده در حریم شهر تهران تنفس هوای نامطلوب در تهران منشا آلودگی تابستان تهران ازن بود افزایش آلودگی هوای تهران با اجرای طرح کاهش آلودگی هوا هوای تهران سالم است افزایش غلظت آلاینده‌ها طی برخی ساعات فردا جرایم خشن در روزهای آلودگی هوا بیشتر می‌شود؟ پایتخت نشینان در تابستان چند روز مطلوب تنفس کردند؟ کاهش موقتی کیفیت هوا در برخی مناطق تهران علت آلودگی هوا افزایش تردد خودروها نیست وضعیت ناسالم هوای پایتخت در روز جهانی بدون خودرو امیدوارم روزی تهران از سلطه خودروها رها شود هوای پایتخت در اولین روز مهر آلوده شد آلودگی خودروها؛ عامل مرگ زودرس هزاران نفر در سال خسارت سالانه ۱۴ میلیونی آلودگی هوا به هر خانواده ایرانی هوای تهران سالم است کیفیت هوای تهران در آخرین جمعه تابستان ۹۸ هوای تهران سالم است پشت‌کردن به قانون به بهانه حفظ جان مردم هوای تهران سالم است کاهش موقتی کیفیت هوا در پایتخت کاهش ۲۰ درصدی آلودگی هوا با بازیافت شیشه افزایش موقتی غلظت آلاینده‌های هوا در مناطق پرتردد تهران درخواست وزارت کشور از پلیس برای همکاری در اجرای طرح LEZ در کل کشور دستیابی به دانش فنی ساخت نانوکاتالیست‌های خودرو برای مقابله با پدیده وارونگی در فصول سرد هوای تهران سالم است افزایش موقتی غلظت برخی آلاینده‌های هوا در تهران طی فردا تلاش پکن برای خروج از فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان تعطیلی صدها مدرسه در مالزی به دلیل آلودگی هوا هوای تهران پاک است افزایش غلظت آلاینده‌ها در مناطق پر ترددِ پایتخت طی فردا تجمع موقتی آلاینده‌ها در هوای تهران هوای سالم در ریه‌های پایتخت افزایش موقتی آلاینده ازن در هوای تهران افزایش موقتی آلاینده ازن در هوای تهران افزایش موقتی ازن و ذرات معلق در هوای تهران گسترش حمل‌ونقل رایگان در شهرهای فرانسه این دستگاه خودروهای خاطی را لو می‌دهد هوای تهران سالم است عامل بالارفتن «اُزن» در تهران چیست؟ کاهش موقتی کیفیت هوای تهران افتتاح دو ایستگاه ثابت سنجش آلودگی هوا در قرچک و دماوند احتمال تجدید نظر در اجرای طرح کاهش آلودگی هوا افزایش موقتی آلاینده‌های هوای تهران کمترین سطوح آلودگی هوا هم خطرناک است هوای سالم در ریه‌های پایتخت اقدام برای کاهش چهاردرصدی آلاینده‌ها انگلیس با منع تردد خودروهای شخصی به جنگ آلودگی هوا می رود افزایش موقتی ازن و ذرات معلق در هوای پایتخت برقراری هوای نامطلوب در بیشتر مناطق تهران طی امروز علت کاهش آلاینده ازن در هوای تهران طی مرداد ماه رفع آلودگی هوا و ترافیک و توسعه فضای سبز از اولویت‌های مردم است هوای تهران در بعضی ساعات امروز برای حساس‌ها ناسالم می‌شود کاهش موقتی کیفیت هوای تهران ۴۰ درصد از آلودگی هوای تهران بخاطر خودروهای شخصی است هوای تهران برای حساس‌ها ناسالم می‌شود تهرانی‌ها چند روز هوای سالم و ناسالم در مرداد تنفس کردند؟ تاثیر آلاینده‌های سوخت خودروها بر خطر ابتلا به نوعی بیماری چشمی هوای تهران سالم است افزایش موقتی غلظت ازن در هوای تهران هوای تهران امروز آلوده می‌شود ازن درهوای تهران چطور اندازه‌گیری می‌شود؟ آلودگی هوا هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی ندارد حل معضل آلودگی هوا با درختان مصنوعی هوای تهران سالم است افزایش موقتی ازن و ذرات معلق در هوای تهران هوای تهران سالم است افزایش نسبی غلظت برخی آلاینده‌های هوا در تهران برابری مضرات آلودگی هوا در شهرها با مصرف روزانه ۲۰ نخ سیگار هوای سالم در ریه‌های پایتخت هوای تهران از ابتدای سال ۱۲۰ روز پاک و سالم بوده است اولین مسیر اختصاصی دوچرخه در دانشگاه فردوسی راه‌اندازی می‌شود کاهش موقتی کیفیت هوای پایتخت انتقاد شدید به نحوه اعلام شاخص آلاینده «ازن» افزایش غلظت آلاینده ازن در هوای تهران مشکلات تهران با نگاه "سوپرمنی" حل نمی‌شود افزایش آلاینده ازن در هوای تهران طی برخی ساعات امروز هوای تهران سالم است فردا "ازن" هوای تهران بالا می‌رود افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در هوای تهران افزایش موقتی غلظت ذرات معلق و ازن در هوای تهران باک‌های فلزی متهم به آلودگی هوا ۱۱۵ روز هوای سالم و پاک از ابتدای سال در پایتخت هوای تهران سالم است هوای تهران سالم است وزش باد نسبتا شدید در تهران هوای تهران در ساعات گرم برای حساس‌ها ناسالم می‌شود ازن همچنان هوای تهران را آلوده می‌کند کاهش تردد خودرو و آلودگی هوا، دو هدف اصلی طرح کنترل آلودگی هوا هوای تهران ناسالم می‌شود افزایش موقتی ذرات معلق در هوای تهران طی فردا شرایط نامطلوب کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس افزایش موقتی غلظت برخی آلاینده‌ها در روزهای پایانی هفته ازن خطرناک‌تر است یا ذرات معلق ؟ هوای تهران سالم است ۱۰۱ روز هوای سالم و پاک از ابتدای سال در تهران درختان عامل تشدید آلودگی هوا در محیط‌های شهری هوای تهران امروز سالم است مشکل "ازن" از خودروساز نیست، از کیفیت سوخت است افزایش موقتی ذرات معلق و ازن در هوای تهران هوای تهران سالم است هوای پایتخت ناسالم می‌شود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از عوارض طرح ترافیک برای کاهش آلودگی هوا اختصاص یافت هوای تهران سالم است هشدار وزارت بهداشت درباره "ازن" افزایش موقتی غلظت برخی آلاینده‌ها در هوای تهران هوای تهران ناسالم و گرم‌تر می‌شود وجود میلیاردها ذره آلاینده در قلب ساکنان شهرها هوای تهران امروز برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود هوای تهران سالم است "ذرات معلق" و "ازن" هوای تهران را ناسالم می‌کنند افزایش غلظت آلاینده اُزن در هوای تهران طی امروز و فردا دودی که مستقیم به ریه‌های شهر می‌رود به‌جای طرح‌های بی‌نتیجه، تاکسی و اتوبوس بخرید! علت آلودگی هوای تهران توسعه حمل و نقل عمومی به موازات ایجاد محدودیت برای خودرو‌های شخصی سرنوشت طرح اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده در میان آلودگی "ازنی" چه می‌شود!؟ کاهش ۲۵ درصدی آلودگی هوا با معاینه فنی خودروها تکذیب اختلال در حمل‌ونقل عمومی تهران به‌ علت طرح آلودگی هوا فناوری تولید خودروهای داخل مربوط به ۲۰ سال پیش است هوای تهران برای حساس‌ها ناسالم می‌شود هوای تهران سالم است صنعت موتورسیکلت کاملاً متوقف است آشنایی با عامل آلودگی هوای این روزهای تهران + توصیه‌های بهداشتی کیفیت هوای تهران برای چهارمین روز پیاپی «نامطلوب برای گروه‌های حساس» است اجرای طرح جدید شهرداری تهران در کاهش آلودگی هوا نقشی نداشته است تب تند دوچرخه در پایتخت هوای تهران سالم است کیفیت هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای حساس‌ها کاهش کیفیت هوا در تهران و چهار استان دیگر ورود دستگاه‌های مسئول برای بررسی علل افزایش غلظت آلاینده ازن کاهش آلودگی هوا و ترافیک؛ ثمره تغییر ساعت کاری ادارات پایتخت هوای شهر تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت خودروهای الکتریکی اشتراکی راه‌حل برلین برای ترافیک و آلودگی کاتالیست ناکارآمد دلیل افزایش ازن در تهران روز کنکور طرح کاهش آلودگی هوا در تهران اجرا نخواهد شد هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است هوای تهران فعلا سالم است موتورسیکلتها عامل۱۰ درصد آلودگی هوا ایست قلبی بیش از ۴۵۰۰ تهرانی به دلیل آلودگی هوا کاسبانِ آلودگی هوای تهران را کنترل کنید خودروسازی در مسیر بازطراحی موتورهای بنزین‌سوز تجهیز معابر خروجی محدوده‌ «کنترل آلودگی هوا» به دوربین پلاک‌خوان سهم خودروهای سواری در آلودگی هوا چقدر است هوای تهران همچنان ناسالم است پایتخت در انتظار معجزه حیات بخش طرح محدوده کنترل آلودگی هوا اعتراض اسپانیایی‌ها به لغو محدودیت تردد خودروهای آلاینده هوای تهران امروز برای حساس‌ها ناسالم است روند افزایشی غلظت آلاینده‌ها و دمای تهران توضیحات سازمان محیط زیست در مورد سهم خودروهای سواری در آلودگی هوا درختان آلودگی هوای شهرها را کاهش می‌دهند؟ احتمال ناسالم شدن هوای تهران برای گروه‌های حساس چالش جدید فولکس‌واگن و فیات هوای تهران در آستانه شرایط نامطلوب برای گروه‌های حساس افزایش غلظت برخی آلاینده‌ها در هوای تهران هوای تهران برای حساس‌ها ناسالم می‌شود بازگشت به دوران موتورهای دیزلی تهرانی‌ها خرداد ماه ۲۴ روز هوای سالم تنفس کردند توصیه‌های محیط زیست برای دو روز آینده تولید خودروهای سواری دیزل اثر منفی بر سلامت شهروندان تهرانی دارد هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است موضوع تهران موضوع حاکمیتی است هوای پایتخت در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران اجرای طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا از فردا در پایتخت پایش میزان آلایندگی خودروها در استان افزایش موقتی ازن و ذرات معلق در هوای پایتخت کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد بهبود کیفیت گازوییل تهران در پنج سال اخیر افزایش غلظت آلاینده ازن در تهران طی امروز کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد عامل آلودگی هوای این روزهای تهران را بیشتر بشناسیم جدل کاخ‌سفید و کالیفرنیا پیرامون آلایندگی‌ افزایش غلظت ازن در هوای تهران طی امروز هوای تهران آلوده می‌شود راهکارهای مقابله با افزایش آلاینده ازن در هوای تهران همه‌چیز درباره طرح کنترل آلودگی هوا گلایه از دپوی اتوبوس‌ها و مشاغل مزاحم و آلاینده در شهر ری هوای تهران در شرایط سالم اسامی روزهای هفته محیط زیست با شعار کاهش آلودگی هوا هفته محیط زیست با شعار «باهم برای مقابله با آلودگی هوا» آغاز شد تاکید مجدد بر مخالفت محیط زیست با تولید سواری دیزل افزایش تولید ذرات معلق در صورت تولید سواری‌های دیزلی افزایش غلظت آلاینده‌ها در پایتخت احتمال افزایش غلظت ازن در هوای تهران تنفس هوای آلوده در تهران پس از ۱۰۷ روز هوای تهران برای حساس‌ها نامطلوب است امروز به عنوان اولین روز آلوده سال ۹۸ثبت شد افزایش غلظت "ازن" در هوای تهران طی امروز هوای تهران سالم است افزایش موقتی غلظت آلاینده‌ها در هوای پایتخت هوای تهران در شرایط پاک افزایش موقتی غلظت ازن و ذرات معلق در هوای پایتخت افزایش مطلوبیت کیفیت هوای هفت کلانشهر کشور اتوبوس‌ها و خودروهای حمل زباله دودزا را اعلام کنید کاهش آلودگی‌ هوا در سایه توسعه حمل‌ونقل پاک هوای سالم تهران از مرز ۴۰ روز گذشت وضعیت کیفیت هوای تهران در آخرین روز اردیبهشت وزش باد نسبتاً شدید در تهران ۶۰ روز هوای سالم و پاک در تهران اسکوترهای برقی در آلمان آزاد شد آلودگی هوا به تمام اندام‌های بدن آسیب می‌زند افزایش موقتی غلظت آلاینده ازن در هوای تهران کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا با نانوفیلترهای محققان کشور اعلام وضعیت اضطراری آلودگی هوا در مکزیک رصد خودروهای دیزلی از ابتدای سال جاری هوای تهران امروز سالم است ایجاد محدودیت‌ برای پلاک‌گذاری خودروها سال گذشته دو برابر ۹۶ هوای پاک داشتیم ۵۱ روز هوای پاک و سالم در بهار امسال خودروهای فرسوده از رده خارج می‌شوند؟ امروز هوای تهران پاک است تردد خودروهای بنزینی و دیزلی ممنوع شد تداوم هوای بهاری سالم در پایتخت اسقاط ناوگان فرسوده به صرفه‌ترین راه‌کار کاهش آلودگی هوای تهران هوای تهران سالم است هوای تهران سالم است هوای تهران امروز سالم است اتوبوس‌های کهنه خارجی در راه ایران! هوای پایتخت سالم است آغاز عملیات ویژه پلیس آگاهی پایتخت از امروز هوا امروز در پایتخت سالم است هوای تهران امروز و فردا سالم است هوای تهران همچنان سالم است برای رهایی از آلودگی هوا راهی جز توسعه فضای سبز نداریم افزایش موقتی غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران هوای تهران سالم است آلودگی هوا عامل ابتلای افراد غیرسیگاری به سرطان ریه هوای تهران پاک است هوای تهران امروز و فردا سالم است ماجرای افزایش ۲ ساعته غلظت آلاینده‌های هوا تهران ثبت روزانه ۲۰ هزار تخلف معاینه فنی در تهران تهرانی‌ها بهار امسال در هوای سالم نفس می‌کِشند هوای یزد ناسالم است گزارش بررسی اقدامات دستگاه‌ها در زمینه مبارزه با آلودگی هوا آلودگی هوای تهران در روز‌های تعطیل بیشتر است هوای تهران رکورد کیفیت زد تقدیر کلانتری از عملکرد شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا+نامه کیفیت هوای تهران در فروردین ۹۸ رکورد ۱۰ ساله را شکست شرایط سالم کیفیت هوا در تهران هوای سالم و پاک مهمان آسمان تهران رکورد زنی هوای پاک در تهران همچنان تداوم دارد کیفیت مطلوب هوای تهران همچنان تداوم دارد رشد ۱۲ درصدی هوای پاک در پایتخت تنفس هوای پاک در تهران طی امروز تهران سال گذشته ۲۷۴ روز سالم داشت افزایش غلظت برخی آلاینده‌ها در هوای تهران آلودگی هوا در رشد کودکان اختلال ایجاد می‌کند هوای تهران پاک ماند افزایش نسبی غلظت برخی آلاینده‌ها در هوای تهران هوای تهران در نهمین روز از بهار ۹۸ همچنان پاک است هوای امروز تهران پاک است سلامت هوای تهران در اثر باد و باران رکوردزنی تنفس هوای پاک و سالم در تهران هوای تهران همچنان سالم است تهرانی‌ها در دومین روز از بهار هوای پاک تنفس می‌کنند وضعیت جوی تهران در اولین و دومین روز سال جدید خاطره سالی با هوای سالم در ذهن‌ها می ماند اثرات مخرب آلودگی هوا بر سلامت کودکان هوای تهران امروز سالم است هوای سالم و مترو ؛ دو عیدی شهردار به تهرانی‌ها هوای تهران امروز سالم است هوای تهران امروز برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود جشنی برای هوای زرد پایتخت تهران کجاست، جایی که نفس کشیدن دشوار می‌شود ارایه عملکرد محیط زیست برای کاهش آلودگی هوای تهران به رییس جمهور هوای تهران امروز سالم است ۶۶ درصد آلودگی هوای تهران از خودروهای گازوئیلی است درخواست منع تردد خودروها در نزدیکی مدارس انگلیس هوای تهران، ناسالم برای گروه‌های حساس است دوچرخه‌سواری نیازِ زندگی شهری سالم و پایدار هوای تهران آلوده شد هوای تهران پاک شد هوای امروز تهران سالم است بهبود کیفیت هوای تهران از بعد از ظهر فردا سازمان ملل: آلودگی هوا، قاتل خاموشی که سالانه میلیون‌ها قربانی می‌گیرد تعداد قربانیان آلودگی هوا از تلفات حوادث رانندگی پیشی گرفت هوای سالم تهران در نیمه اسفند هوای پاک، سراب کلانشهرها افزایش نسبی آلاینده‌ها در هوای امروز تهران افزایش نسبی غلظت برخی آلاینده‌ها در هوای تهران تنفس پاک در تهران برای دومین روز پیاپی هوای تهران پاک است میزان استفاده از دوچرخه در تهران زیر یک درصد است هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس مجوز مجلس به دولت برای اختصاص دو میلیارد دلار از فاینانس جهت کاهش آلودگی هوا و توسعه مترو تهرانی‌ها امسال هوای پاک‌تری را تنفس کردند هوای تهران امروز سالم است شاخص هوای تهران در ۵ اسفند ماه شاخص هوای تهران در ۴ اسفند ماه تهرانی‌ها امروز هوای سالم تنفس می‌کنند باز پس‌گیری "تهران" از خودروها با TOD دود اختلاف پلیس و وزارت کشور به چشم مردم می‌رود هوای تهران در دومین روز اسفند سالم است دو میلیون فقره جریمه معاینه فنی در محدوده کم‌آلاینده پایتخت شکستن رکورد هشت ساله "هوای پاک" در تهران هوای تهران امروز سالم است شاخص هوای تهران در ۲۹ بهمن وزارت نفت به تعهداتش درباره تسهیلات خرید موتورسیکلت برقی عمل کند تهرانی‌ها تا صبح امروز هوای پاک تنفس کردند شهرداری تهران آماده پیشگامی در تبدیل خودروهای بنزینی به برقی است امکان تغییر حدود مجاز آلایندگی خودروها نیست بهینه‌سازی سوخت در کاهش آلودگی هوا راهگشا است هوای تهران پاک شد ۷۰ درصد موتورسیکلت‌های تولیدی کشور غیراستاندارد و دودزا است بهبود کیفیت هوای تهران طی امروز و فردا کاهش ۴۴ درصدی غلظت آلاینده کربن سیاه در تهران ابزارهای علمی شناسایی پدیده آلودگی هوا کدامند؟ هوای تهران در آستانه شرایط نامطلوب برای گروه‌های حساس افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران ادعای تولیدکنندگان موتورسیکلت درباره اسقاط موتورهای فرسوده هوای تهران پاک شد شاخص هوای تهران در ۲۲ بهمن ماه هوای تهران تا سه‌شنبه سالم است تاثیر ۵۰ درصدی طرح‌های کاهش آلودگی در بهبود وضعیت هوای تهران تداوم هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در پایتخت هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است سرنوشت «اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده» در هاله ابهام اصل آلایندگی شهرهای بزرگ ایران از موتورهای درون‌سوز خودروهاست هوا برای حساس‌های تهران آلوده است افزایش غلظت ذرات معلق در هوای تهران واکنش رئیس سازمان محیط زیست به خواسته جدید موتورسیکلت‌سازان کاهش ۴۴ درصدی کربن سیاه و ۲۱ درصدی کل ذرات معلق هوا از دستاوردهای طرح کاهش آلودگی هوا امسال در تهران به شرایط اضطرار نرسیدیم گره آلودگی هوای تهران به دستان معاینه فنی باز نمی‌شود تجمع آلاینده‌ها در هوای تهران فرسودگی خودروها ربطی به آلایندگی‌شان ندارد هوای تهران با افزایش مراجعه به معاینه فنی سالم نمی‌شود شاخص هوای تهران در ۱۵ بهمن ماه افزایش موقتی غلظت برخی آلاینده‌ها در هوای پایتخت خدمات حمل و نقل عمومی در تهران قوی‌تر از پاریس و لندن است مدیریت تردد مورد تایید قانون هوای پاک و کارگروه ملی کنترل آلودگی احتمال بحرانی‌تر شدن ترافیک و آلودگی هوای تهران تهرانی‌ها امروز پاک نفس می‌کشند کاهش آلودگی هوا نتیجه «بارندگی بیش از حد نرمال» یا اجرای «طرح کاهش»؟ آلوده‌ترین شهرهای جهان هوای پایتخت سالم است هوای تهران پاک است آلودگی شدید هوای بانکوک و افزایش نارضایتی‌ها بهبود وضعیت آلودگی هوای تهران تا صبح فردا آلودگی هوا صدها مدرسه در بانکوک را تعطیل کرد افزایش غلظت برخی آلاینده‌ها در هوای تهران خودروهای هیبرید بهترین راه حل برای کاهش آلودگی هوا آلوده کننده‌های هوای خراسان شمالی مشخص شد هوای تهران پاک است انتقاد دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوا از نوع برخورد با طرح اخذ عوارض از تونل‌ها تاثیر معاینه فنی خودروها بر کاهش آلودگی هوا تهران هفتمین شهر آلوده جهان است باران هوای تهران را «پاک» کرد توسعه حمل و نقل عمومی راهکار کاهش آلودگی هوا هوای تهران همچنان آلوده است راه‌اندازی پیشرفته‌ترین سیستم نظارت بر کیفیت هوای جهان در لندن هوای تهران آلوده شد تداوم هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در پایتخت هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت "آلودگی هوا" چهارمین عامل خطر مرگ بهبود نسبی کیفیت هوای پایتخت از فردا هشدار سازمان محیط زیست به شهروندان نسبت به آلوده شدن هوای تهران هوای تهران همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است تداوم آلودگی در کلانشهرها آخرین وضعیت سیستم‌های سنجش آلودگی هوا در استان تهران راهکارهای شهرهای اروپایی برای کاهش آلودگی هوا خودروهای فرسوده منشأ ۳۰ درصد از آلایندگی هوا هستند سطح خوشحالی با میزان آلودگی هوا در ارتباط است جمع آلاینده‌ها در هوای تهران طی امروز آلودگی هوا، زنگ ورزش مدارس تهران را تعطیل کرد ۲۲ درصد آلودگی هوای شیراز مربوط به خودروهای فرسوده است تداوم آلودگی هوا در شهرهای صنعتی کشور هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است کاهش ۲۱ درصدی سرعت تولید ذرات آلاینده در پی اجرای طرح کاهش نفس پایتخت به شماره افتاده است افزایش آلودگی هوا در کلان‌شهرها تعویض کنیستر و کاتالیست گامی بسیار مهم در کاهش آلودگی خودروها هوای کلانشهرها، گروگان خودروهای فاقد استاندارد هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود ۳۳ روز نفس راحت‌تر حل مشکل آلودگی با حمل و نقل عمومی درخواست کارگروه «کاهش آلودگی هوا» از وزارت راه موتورسیکلت‌ها بیشترین آلایندگی را در قم دارند حل مشکل آلودگی هوا نیازمند مشارکت اهالی سیاست است لزوم ارتقاء استانداردهای تولید خودرو و ساخت خودروهای هیبریدی متروی تهران چقدر در کاهش آلودگی هوای پایتخت نقش دارد؟ هوایی پاک‌تر با جایگزینی CNG به جای بنزین و گازوئیل تعداد روزهای پاک تهران امسال افزایش یافته است افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران خودروهای تولید داخل با استانداردهای آلایندگی فاصله زیادی دارند ارومیه امسال ۱۳ روز ناسالم را تجربه کرد سهم تهرانی‌ها امسال از «هوای پاک» چند روز بوده؟ باران بارید هوای تهران پاک شد خطاریه اداره کل هواشناسی خوزستان مبنی بر بروز گرد و خاک در استان "آلاینده‌های بحرانی" هوا را بشناسید آلودگی شدید هوای آسیا در هفته اخیر هوای سالم مهمترین عنصر در مقوله محیط زیست است تعهد دولت انگلیس به مقابله با معضل آلودگی هوا در سال ۲۰۱۹ کاهش غلظت آلاینده‌های تجمع‌ یافته در هوای تهران هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است وسایل نقلیه عامل ۸۰ درصد آلودگی هوا در کرمانشاه تغییر در جدول کیفیت هوا، حذف شاخص "هوای سالم " تاثیر برابر آلودگی هوا و سیگار بر خطر سقط جنین ادعای کاهش آلودگی با اجرای توافق پاریس آسمان ریسمان موافقان است هوای پایتخت سالم است احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های تهران تا فردا فاصله از حرف تا عمل؛ فیلتر دوده یا اتوبوس نو هوای روز جمعه تهران سالم است فوت ۴۵۷۳ تهرانی در سال ۹۴ به دلیل آلودگی هوا استاندارد آلایندگی خودروهای سواری چیست؟ هوای تهران امروز سالم است کاهش غلظت ذرات معلق در هوای تهران آلودگی هوا محور پایان‌نامه‌ها قرار گیرد اولویت تهران نوسازی بافت فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی است شهر را از خودروها پس بگیریم افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران پیشتازی پیکان در مردودی تست معاینه فنی خودروهای سبک هوای تهران همچنان ناسالم برای گروه‌های حساس است دلیل اصلی پدیده وارونگی هوا، حمل و نقل نیست ۱۴۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی خودرو هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است مقابله با آلودگی هوا مهمترین دغدغه تهرانی‌هاست هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جنجال فیلتر ضد دوده؛ چه کسی حرف آخر را می‌زند؟ هوای پایتخت سالم است افزایش غلظت آلاینده‌های هوا در تهران از فردا افزایش آلاینده ازون به رغم اقدام محیط زیستی چین ارتباط مراکز متخلف معاینه فنی از سیمفا قطع شود مقایسه کیفیت هوای تهران با سال گذشته آلودگى هوا مهم ترین تهدید برای سلامت شهروندان در پایتخت است «فیلتر دوده» مصوبه‌ای لازم الاجرا است باد و باران آلاینده‌های هوای تهران را کاهش می‌دهد برابری آلودگی ۱۰ موتورسیکلت کاربراتوری با یک اتوبوس دیزلی قدیمی تأثیر ۶۰ هزار خودروی دیزلی در آلودگی هوای تهران ۷۰ درصد از آلودگی هوای تهران مربوط به تردد خودروهاست کاهش غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران آلودگی هوای اصفهان بلای جان مردم، مسوولان تدبیر کنند هوای تهران آلوده شد افزایش غلظت برخی آلاینده‌ها در تهران هوای تهران با شاخص ۴۵ در وضعیت پاک است "فیلتر دوده" قطعه لوکس نیست نصب فیلتر دوده تنها راه حل کاهش ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون هوای تهران امروز سالم است آغاز اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری بنزینی؛ بزودی هوای تهران امروز و فردا سالم است هفته آینده هوای تهران سالم است هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است هوای تهران آلوده شد تغییر ساعت‌ کاری ادارات دولتیِ کابُل به خاطر آلودگی هوا افزایش غلظت ذرات معلق در هوای پایتخت سال گذشته ۱۴۹۴ نفر به‌خاطر آلودگی هوا به پزشک مراجعه کردند آغاز فاز سوم طرح کاهش در آینده نزدیک پاییز امسال هوای ناسالم نداشته‌ایم قول شهردار تهران برای تکمیل مترو آلودگی هوای کلانشهر‌ها با شهروندان چه می‌کند؟ هوای تهران امروز سالم است شورای شهر تهران مصوبه دولت را فیلتر کرد؟! هوای پاک در دالان هزار تو آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مخالفت اعضای شورای شهر تهران با خرید "فیلتر دوده" اتوبوس ۴ هزار اتوبوس فرسوده بالای ۱۰سال داریم حل آلودگی هوای کلانشهرها با دوچرخه‌سواری افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای پایتخت کاتالیست‌های نانویی ایرانی هوای شهر را دارند پاییز بدون روز ناسالم؛ جریمه معاینه فنی ۵۰۰هزار خودرو در آذر حال هوای پاییز خوب بود؛ فکر زمستان باشیم اولویت شهرداری کاهش آلودگی هوا و ترافیک است هوای سالم تهران درآغاز دی ماه وزارت صنعت به مصوبه دولت درباره موتورسیکلت‌های برقی عمل نکرده است هوای تهران با شاخص ۶۲ در وضعیت سالم است کیفیت هوای پایتخت تا جمعه بهتر می‌شود مرگ سالانه سه میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا عرضه‌ افزودنی نانو برای کاهش آلودگی خودروهای دیزلی آیا هوشمندسازی شهرها با کاهش انتشار آلاینده‌ها همراه است؟ هوای تهران سالم شد رای مثبت اتحادیه اروپا به کاهش عرضه خودروها تعطیلی مدارس تأثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد خودروها عامل ۷۰ درصد آلودگی هوای کرج آلودگی هوا، سکته‌های قلبی و مغزی را افزایش می‌دهد هوای تهران آلوده شد میزان آلایندگی، ملاک تردد خودروها در سطح شهر باشد پیوستن رئیس سازمان میراث فرهنگی به پویش سه شنبه‌های بدون خودرو افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران ابطال معاینه فنی ۴۳۴ خودروی سنگین در بررسی مجدد هوای تهران آلوده شد افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران ۴ دلیل برای ناکارآمدی طرح زوج و فرد مقادیر مختلف شاخص کیفیت هوا چه پیامی دارند؟ هوای تهران امروز و فردا سالم است هوای تهران در وضعیت سالم است توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی نقش بسزایی در کاهش آلودگی هوا کلانشهر ها دارد بهبود کیفیت هوای تهران طی روزهای پایانی هفته آلودگی و ترافیک، ره آورد تردد بالای خودروهای شخصی در پایتخت افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران هوای تهران در آخرین ماه پاییز همچنان سالم است حل مشکل آلودگی هوای کلانشهرها همت نظام را می‌طلبد کاهش آلودگی هوا نیازمند اجماع کلی است افزایش غلظت آلاینده‌های هوای تهران طی فردا راهکارهای کاهش آلودگی هوا از نگاه یک نماینده مجلس «حلقه دوم طرح ترافیک» آلودگی هوا را کاهش نمی‌دهد کیفیت هوای تهران سالم است دریافت معاینه فنی گام اول اجرای طرح کاهش آلودگی هوا افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای سالم پایتخت آلودگی هوا در راه شهرهای پرجمعیت و صنعتی خودروهای مغایر با استاندارد شماره‌گذاری نمی‌شوند خاکستری رنگ این روزهای آسمان هوای تهران در نخستین روز هفته پاک است آلودگی هوا نفس کلان‌شهرها را گرفت؛ طرح‌هایی که به سرانجام نمی‌رسد هوای تهران پاک است استفاده از وسایل نقلیه عمومی در لوکزامبورگ رایگان می شود الزام استفاده از بنزین و خودروهای داخلی، آلودگی هوا را رقم زده است راهکارهای تابش به شهردار تهران برای حل مشکل آلودگی هوا استقرار اورژانس در ١۰ نقطه از تهران به علت آلودگی هوا فردا باد به داد هوای تهران می‌رسد توصیه وزارت بهداشت به دنبال افزایش غلظت آلاینده‌های هوای تهران بخور و نخورهای روزهای آلوده رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور پایتخت: خودروهای دودزا در سطح شهر تردد نکنند ماموران پلیس راهور در معرض خطر جدی آلودگی هوا هوای امروز تهران در شرایط «اضطرار» اجرای طرح زوج و فرد از در منازل در روز چهارشنبه تکذیب شد اجرای محدوده طرح زوج و فرد از درب منازل لزوم تحقق سریعتر فرایند جدید اعلام هشدار آلودگی هوا پیش‌بینی انباشت آلاینده‌ها در تهران برای امروز و فردا هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای همه افراد تجمع آلاینده‌ها در هوای تهران طی فردا هوای تهران همچنان در مرز شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس هوای شهرهای پرجمعیت آلوده می‌شود هوای تهران آلوده شد ۷۰ درصد آلودگی هوای تبریز مربوط به خودروها است هوای تهران ناسالم است ممنوعیت کامل توزیع افزودنی‌ها در جایگاه‌های سوخت بازرسی محیط زیست از ۹ مرکز معاینه فنی تهران آئین‌نامه جدید معاینه فنی تا ۴۵ روز دیگر آماده می‌شود انتقاد محیط زیست از عملکرد ادارات استانی برای بازرسی مراکز معاینه فنی سوختگیری کامیون‌های درون‌شهری منوط به داشتن بارانه شود تاثیر سفر با خودروهای شخصی بر افزایش آلودگی هوا حدود مجاز معاینه فنی جدید تعیین شد هوای تهران ناسالم شد طرحی برای علاج سرفه های پایتخت تردد ۱۴۰ هزار خودروی دیزلی در تهران هوای تهران سالم است هوای کلانشهرها آلوده می‌شود روزهای ناسالم سال جاری اراک نسبت به پارسال کاهش ۱۹درصدی دارد استقبال پلیس از طرح‌های کاهش ترافیک پایتخت هوای تهران «سالم» است خودرو سهم ممتازی در آلودگی هوای پایتخت دارد هوای تهران در شرایط پاک قرار گرفت داستان غم‌انگیز "کاتالیست‌های تقلبی" جزئیات و نحوه اجرای طرح سراسری طرح کاهش از فردا هوای تهران سالم است روز هوای مطلوب تهران در آبان آلودگی هوای البرز از حد گذشت بنزین ارزان برای ترامپ اولویت بیشتری دارد تا فشار بر ایران آلودگی هوا ۲ سال از "میانگین جهانی طول عمر" می‌کاهد زیبای بدون دود وزش باد نسبتا شدید در تهران و کاهش غلظت آلاینده‌ها تعویق پشت تعویق هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس دور زدن معاینه فنی با کاتالیست اجاره‌ای! تهران، دوازدهمین شهر آلوده جهان آلودگی ۸۰ درصدی هوای تهران با تردد ۲۰ درصد از خودروها فریاد خش‌دار تهران زیر دود هوای تهران در شرایط «سالم» خودروهای دودزای البرز راهی تعمیرگاه می شوند خودروهای فاقد معاینه فنی جریمه می‌شوند یا خیر؟ فاز دوم طرح کاهش، لازم اما ناکافی برای مقابله با آلودگی هوا هوای تهران برای حساس‌ها ناسالم است خودروهای فاقد معاینه فنی از امروز جریمه می‌شوند دو راهکار برای کاهش آلایندگی موتورسیکلت‌ها در تهران پلاک خودروهای فاقد معاینه فنی را از امروز برای پلیس می‌فرستیم آلودگی ۸۰ درصدی هوای تهران با تردد ۲۰ درصد از خودروها تهرانی ها امسال ۱۸ روز بیش از سال گذشته هوای سالم داشتند عوارض مخرب آلودگی هوا و دستگاه‌های بی‌تاثیر تصفیه هوای تهران پاک است اجرای مرحله دوم طرح کاهش آلودگی هوا از شنبه اجرای مرحله دوم طرح کاهش از شنبه هوای تهران با شاخص ۶۴ سالم است استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی؛ کلید کاهش و کنترل آلودگی هوای تبریز عدم همراهی پلیس باعث شکست طرح کاهش آلودگی هوا می شود ورود کاتالیست‌های قلابی به بازار عامل اصلی آلودگی هوا خودروهای فرسوده هستند تسهیلات ویژه به تاکسی‌ها برای کاهش آلودگی هوا خط معاینه فنی موتورسیکلت‌ها بلااستفاده ماند هدیه ۳۰۰ هزار دلاری ژاپنی‌ها به ایران آلودگی هوا ششمین عامل مرگ‌ومیر در ایران اجرای «طرح کاهش« آلودگی هوا فردا تعیین تکلیف می‌شود ناکامی فاز اول طرح کاهش آلودگی هوای تهران هوای پایتخت امروز سالم است نامه‌نگاری کلانتری با وزیرکشور درباره یک طرح بلاتکلیف کاهش آلاینده‌های هوا درآسمان تهران بارش باران عامل اصلی بهبود کیفیت هوای پایتخت دلیل موجهی برای تکرار تعویق طرح کاهش وجود ندارد افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است پایتخت نشینان در پایان هفته هوای سالمی را تجربه می‌کنند هوای امروز تهران سالم است لغو دوباره اجرای طرح کاهش آلودگی از سوی پلیس آسمان تهران بارانی اما در مرز ناسالم طرح LEZ بعد از خلوت شدن مراکز معاینه فنی اجرا می شود اعتراف تلویحی معاون ترافیک شهرداری تهران به ناکارآمدی دوربین‌های طرح کاهش موفقیت طرح کاهش در گام‌های نخست مهار روند فزاینده آلودگی هوای تهران با اجرای طرح کاهش هوای تهران امروز سالم است هوای تهران «سالم» است امسال به جای تعطیلی مدارس، فعالیت‌های آلاینده را متوقف می‌کنیم کیفیت هوای تهران سالم است آلودگی هوای تهران چه خسارت‌های اقتصادی در بردارد؟ آلودگی هوا مسبب مرگ سالانه بیش از ۷میلیون تن در دنیا کرج با آلودگی هوا مواجه است افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در تهران تبعات آلودگی هوا برای سلامت کودکان هوای تهران سالم است هوای تهران سالم است آلودگی هوای زابل به ۳۱ برابر حد مجاز رسید توسعه خودروهای برقی مستلزم اتخاذ سیاست‌های ثابت دولت‌هاست هوای تهران «پاک» است هوای پایان هفته پایتخت با شاخص ۴۹ پاک است مهر پاک تهران هوای تهران سالم است کاهش آلودگی هوای تهران؛ پشت سد وابستگی اقتصادی نکته مغفول برای موفقیت طرح LEZ شهرهای بزرگ دنیا چگونه به جنگ آلودگی‌هوا می‌روند؟ جریمه ۵۰ هزار تومانی برای خودروهای فاقد معاینه فنی پایتخت با واحدها و خودروهای آلاینده برخورد می‌شود ذرات معلق تهران غلیظ می‌شوند فراز و فرودهای طرح "کاهش" احتمال تعویق در اجرای سراسری طرح "کاهش" در تهران اجرای طرح معاینه فنی در راستای کاهش آلودگی هوا طرح تشدید برخورد با خودروهای آلاینده و دودزا در البرز اجرا شد ضرورت بازگشت دوچرخه به چرخه زندگی فاز دوم طرح کاهش آلودگی هوا از امروز آغاز شد فاز دوم کاهش آلودگی هوای تهران کلید خورد سازمان هواشناسی باید اضطرار آلودگی هوا را ۴ روز زودتر اعلام کند هوای تهران در شرایط سالم هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد مطالعات سیاهه برای بررسی علت آلودگی هوای تهران توضیحات اتحادیه امور اجرایی معاینه فنی کشور در مورد یک خبر دوچرخه های نمایندگان مجلس دانمارک +عکس ۹۰درصد مردم جهان در هوای بسیار آلوده زندگی می‌کنند هوای پایتخت سالم است فاز دوم طرح کاهش هفته آینده آغاز می شود هوای پایتخت سالم است آلایندگی خودروهای دیزلی را جدی بگیریم برخورد جدی با خودرو‌های آلاینده در فاز دوم طرح کاهش کاهش انتشار آلاینده‌ها، کارگران خودروسازان اروپایی را بیکار می‌کند! ۲۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور نوسازی می شود افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در هوای تهران هوای بیشتر مناطق تهران سالم است هوای تهران سالم است پیشرفت ۳۰ درصدی جمع آوری بخارات بنزین از مخازن سوخت اتحادیه اروپا آلایندگی خودروها را ۳۵ درصد کاهش می‌دهد استفاده زیاد از خودروی شخصی از مشکلات اساسی پایتخت ارتباط شدت آلودگی هوا با خطر ابتلا به سرطان دهان هوای تهران سالم است اختلاف فرانسه و آلمان بر سر کاهش گازهای گلخانه‌ای هوای پایتخت با شاخص ۶۱ سالم است آلودگی گسترده هوا در راه است؟ نصب فیلتردوده برای اتوبوس‌های خصوصی الزامی شد هوای تهران سالم است هوای تهران «پاک» است هیچ دستگاهی حق عدول از قانون هوای پاک را ندارد کیفیت هوای تهران امروز مطلوب است هوای تهران امروز سالم است چهارعامل تاثیرگذار بر روند آلودگی هوا فراوانی روزهای هوای ناسالم نیمه دوم سال در مشهد بیشتر است هوای تهران امروز سالم است هوای تهران سالم است استفاده از خودروهای هیبریدی می تواند باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود افزایش غلظت ذرات معلق در تهران غبار نوسانات ارز بر برنامه‌های کاهش آلودگی هوا هوای پایتخت با شاخص ۴۵ پاک است اجرای کامل طرح LEZ ورود خودروهای فرسوده به شهر تهران را ممنوع می‌کند هوای پایتخت با شاخص ۴۹ پاک است برنامه‌های کاهش آلودگی هوا را به دقیقه ۹۰ موکول نکنیم هوای تهران سالم است بنزن تهران، ۳.۵ برابر استاندارد جهانی فاز دوم طرح کاهش از اول آبان ماه اجرا می‌شود جلوگیری از تردد اتوبوس های دودزا هوای تهران سالم است ازن آلاینده اصلی فصل گرم امسال ارتباط آلودگی هوا با افزایش خطر زوال عقل افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در تهران حوزه حمل و نقل عمومی در انتظار اجرای برنامه های هدفمند وقت آن است که به دود بدرود بگوییم هوای تهران سالم است اتوبوس‌های پایتخت معاینه فنی دارند روز بدون خودرو، فرصتی برای کاهش آلودگی هوا هوای پایتخت در آخرین تابستان سالم است هوای پایتخت سالم است وضعیت هوای تهران سالم است هوای تهران سالم است افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در تهران امسال مدارس به علت آلودگی هوا تعطیل نمی‌شوند؟ هوای تهران، ناسالم برای گروه‌های حساس است طرح تعیین روز بدون خودرو در اروپا پیشنهاد شد هوای پایتخت سالم است سازمان هواشناسی وارونگی هوا را باید ۹۶ ساعت قبل اعلام کند هوای تهران در محدوده شرایط سالم و ناسالم برای گروه‌های حساس راه‌اندازی ۲ خط اتوبوس برقی در تهران آلودگی هوا عامل مرگ ۴۰۰هزار نفر در اروپا مهار تردد خودروهای فرسوده در محدوده طرح ترافیک افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در هوای تهران هوای تهران در محدوده شرایط سالم و ناسالم برای گروه‌های حساس سهمی به اندازه دو چرخ ۷۶ درصد اتوبوس های تهران به پایان عمر خود رسیده است الزام خودروسازان به اسقاط وزیر صنعت پاسخگوی کیفیت خودروهای تولید داخل باشد نقش موثر کاهش سفرهای درون‌شهری در کاهش آلودگی هوا طرح مقدماتی کاهش آلودگی هوا جایگزین طرح جامع نمی‌شود آلودگی هوا ۵ سال عمر انسان را کاهش می دهد در سال گذشته فقط ۱۶ روز هوای پاک داشتیم سهم مراکز معاینه فنی خودرو در مقابله با آلودگی هوا برنامه کاهش ۴۵ درصدی آلایندگی در اروپا ممنوعیت تردد خودروهای سنگین فاقد معاینه فنی از ابتدای آبان حذف آلودگی ۶ میلیون خودرو در اصفهان تا سه سال آینده تداوم هوای سالم در شهر تهران تشدید برخورد با خودروهای آلاینده و فاقد معاینه فنی در تهران خودرو غیراستاندارد؛ یکی از متهمان افزایش مصرف سوخت هوای تهران در شرایط سالم شناسایی دقیق آلاینده های هوا با پهپاد گازیاب تداوم هوای سالم در پایتخت افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در تهران هوای پایتخت سالم است افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در تهران هوای تهران سالم است بعد از ۴ سال مسؤولان را توجیه کردیم که نصب فیلتر دوده قانون است و راه فرار ندارد افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در تهران هوای پایتخت با شاخص ۷۴ سالم است افزایش غلظت ذرات معلق هوا افزایش روزهای آلوده به ازون در تهران از ابتدای سال ۹۷ تداوم هوای سالم در پایتخت بیشترین علت آلودگی کلانشهرها، ذرات معلق است افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در هوای تهران صدای ترافیک پرندگان را پیر می‌کند تداوم هوای سالم در شهر تهران تاثیر منفی آلودگی هوا بر "هوش شناختی" هوای پایتخت در شرایط سالم است هوای پایتخت وضعیت سالم را سپری می‌کند افزایش موقتی غلظت ذرات معلق و ازن در تهران آلاینده‌های هوای تهران در مرداد ماه آلودگی تاکسی‌ها به سن آن مرتبط نیست افزایش غلظت ذرات معلق هوای پایتخت تا پایان هفته هوای پایتخت سالم است سیاهه انتشار شهر تهران دارای صحت و دقت لازم نیست هوای یزد تا فردا ظهر ناسالم است هوای تهران، ناسالم برای گروه‌های حساس تعداد روزهای آلوده تهران با گاز ازون ۱۵ روز رسید هوای پایتخت در شرایط سالم است خطری جدید در آلودگی هوای تهران هوای تهران سالم است/ احتمال افزایش غلظت ذرات معلق حذف ترافیک و کاهش آلودگی با عوارض جدید هوای پایتخت با شاخص ۶۳ سالم است هوای پایتخت در شرایط سالم است زمستان «کم‌آلوده» برای پایتخت هوای پایتخت با شاخص ۷۳ سالم است ذرات معلق و آلاینده ازن در تهران غلیظ می‌شود هوای پایتخت در شرایط سالم است دولت باید هزینه نصب فیلتر دوده بر خودروهای سنگین را تقبل کند هوای پایتخت در شرایط سالم است نیمی از ۶ هزار اتوبوس شهری تهران فرسوده است افزایش موقتی غلظت ذرات معلق طی امروز توقیف اتوبوس‌ها و کامیون‌های فاقد معاینه فنی از اول مهر هوای سالم در تهران رکورد زد طرح «کاهش» پایتخت؛ از نظر تا عمل ممنوعیت تردد اتوبوس‌ها و خودروهای فاقد معاینه فنی در تهران از ابتدای آبان ۷۰ درصد آلودگی تهران مربوط به اتوبوس‌ها و کامیون هاست ترمز موتورهای برقی درایستگاه «صمت» هوای تهران امروز سالم است هوای پایتخت سالم است افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در تهران تردد خودروهای دودزا در فصل سرما متوقف می شود هوای پایتخت امروز سالم است جولان آلاینده ازن در هوای گرم پایتخت هوای تهران سالم است افزایش نسبی ذرات معلق در هوای تهران رابطه آلودگی اندک هوا با خطر بزرگ شدن قلب افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در تهران آلوده‌ترین و پاک‌ترین شهرهای جهان سهم ۶۰ درصدی خودروهای هیبریدی و برقی در کشورهای پیشرفته؛ ایران هنوز به دنبال اصلاح قانون معاینه فنی هوای تهران با شاخص ۵۹ سالم است هوای تهران با شاخص ۸۱ سالم است افزایش نظارت بر صحت عملکرد برگه‌های معاینه فنی ۳۰۰ هزار خودروی مردودی در تهران از استانها معاینه فنی دریافت کردند کاهش ۱۰ درصدی آلودگی فنی با معاینه فنی خودروها حدود ۷۰ هزار تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد صرفه جویی در مصرف سوخت با خاموش کردن اتوبوس‌های متوقف در ایستگاه‌ها عمر برخی کامیون‌های در حال تردد به جنگ جهانی دوم برمی‌گردد انتقاد دبیر کار گروه آلودگی هوا از وزارت کشور هزار تاکسی فرسوده در تهران وجود دارد هوای تهران با شاخص ۷۴ سالم است هیچ دستاوردی در کمیته موتورسیکلت برقی نداشتیم هوای تهران سالم است خرید فیلتر دوده در نوسانات "باراز ارز" علت افزایش آلاینده ازن در هوای تهران بررسی می‌شود هوای تهران با شاخص ۶۱ سالم است ازن در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس مراکز معاینه فنی خودرو؛ محل کسب درآمد سودجویان هوای تهران با شاخص ۷۱ در شرایط سالم است ازن هوای تهران را برای گروه‌های حساس ناسالم کرد هوای تهران، ناسالم برای گروه‌های حساس برنامه‌تامین کاتالیست مورد نیاز تصفیه گازهای خروجی موتور خودرو جریمه ۴۵ هزار تومانی به ازای هر ساعت تردد خودروی فرسوده در تهران خودروسازان جهان به چه قوانین محیط‌زیستی پایبندند؟ احتمال افزایش غلظت ذرات معلق در تهران چراغ قرمز به خودرومحوری پیشنهاد دریافت عوارض ایجاد انرژی‌های پاک برای کاهش آلودگی هوای تهران هوای تهران امروز ناسالم برای گروه‌های حساس است کاهش روزهای سالم هوای تهران در تیر امسال هوای تهران با شاخص ۹۱ سالم است افزایش ۲۵ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از آسم با تشدید آلودگی هوا هوای تهران با شاخص ۷۱ سالم است خودروهای اشتراکی؛ کاهش آلودگی هوا و ترافیک شهری افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در هوای تهران کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های موتورهای دیزلی با نقاط کربنی هوای پایتخت با شاخص ۷۱ سالم است "احتراق"، حلقه مفقوده بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی از هر۱۰ نفر در جهان ۹ نفر به هوای پاک دسترسی ندارد هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم شد هیبریدی‌ها بهترین گزینه برای کاهش آلودگی هوا هوای پایتخت سالم است ذرات معلق، آلاینده شاخص هوای تهران در تابستان هوای پایتخت با شاخص ۷۶ سالم است کنترل باکتری و بوی بد هوای مترو با فناوری نانو لزوم گسترش استفاده از خودرو برقی هوای پایتخت با شاخص ۷۶ سالم است آلاینده «ازن» هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس هوای پایتخت در شرایط سالم است هوای پایتخت در شرایط سالم است افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در تهران کیفیت هوای تهران با شاخص ۷۸سالم است هنگام وجود آلاینده «ازن» در هوا چه باید کرد؟ ناوگان حمل و نقل عمومی باید با خودروهای هیبریدی–برقی تجهیز شود هوای پایتخت با شاخص ۶۵ سالم است هوای پایتخت در شرایط سالم است آلاینده ازن در هوای تهران همچنان ناسالم برای گروه‌های حساس هوای پایتخت با شاخص ۹۷ سالم است هوای پایتخت در آستانه ناسالمی آلودگی هوا عامل ابتلای سالانه ۳.۲ میلیون نفر به دیابت در جهان ۵۰درصد هزینه نوسازی خودروهای فرسوده سنگین توسط دولت پرداخت می شود اجرای طرح های کاهش آلودگی هوای استان تهران قوت گرفت تحقق کاهش آلودگی هوای شهر تهران با برنامه‌ریزی‌های بلند مدت افزایش غلظت ذرات معلق در هوای پایتخت هوای تهران در شرایط سالم قرار گرفت هوای تهران امروز برای گروه‌های حساس ناسالم است راهکار رفع دائمی آلودگی هوای پایتخت چیست؟ هوای تهران در شرایط «سالم»/وزش باد در پایتخت هوای پایتخت پس از دو روز سالم شد افزایش آلاینده ازن، عامل آلودگی هوای تهران عامل آلودگی روزهای اخیر تهران چیست؟ ترافیک لوکس و آلودگی هوا پاریس ایران، محصور در دود تداوم هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در تهران برخورد قانونی با ۲ هزار خودرو دودزا در مشهد بهار ۹۷، آلوده‌ترین بهار تهران در سال‌های اخیر + جدول هوای تهران ناسالم شد افزایش آلاینده ازن هوای پایتخت را نامطلوب برای گروه‌های حساس می‌کند برقی کردن"BRT"، کم هزینه‌تر از "تراموا" است احتمال افزایش غلظت ذرات معلق هوای تهران هوای تهران با شاخص ۸۴ سالم است هوای تهران از نظر آلاینده ازن در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس افزایش نسبی غلظت ذرات معلق در سطح شهر تهران موتورسیکلت‌ها ۳ برابر بیشتر از خودروهای غیراستاندارد آلودگی تولید می‌کنند رای منفی هیات وزیران به شماره‌گذاری مجدد موتورسیکلت‌های کاربراتوری قدرت مانور موتورسیکلت‌ استفاده از دوچرخه را محدود کرده است هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است هوای تهران در شرایط سالم اجرای طرح ساماندهی اتوبوس‌ها و کامیون‌های فرسوده تهران آغاز شد هوای تهران در شرایط سالم وقوع گرد و خاک در استان‌های جنوبی کشور هوای تهران سالم است هوای تهران سالم است معرفی سبزترین خودروسازها هوای تهران امروز سالم است حمل‌ونقل عمومی رایگان، راهی برای کاهش آلودگی هوا هوای تهران در شرایط سالم تهران چهاردهمین شهر آلوده جهان هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد هوای تهران در شرایط «سالم» قرار گرفت تهران یکی از آلوده ترین شهرهای جهان هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد آلودگی هوا در مشهد ادامه یافته است افزایش موقتی غلظت ذرات معلق در تهران هوای پایتخت سالم است گاز طبیعی به عنوان سوخت پاک آسیب کمتری به محیط زیست وارد می‌کند هوای تهران سالم است باران هم آلودگی هوای مشهد را نشست هوای تهران در شرایط «سالم» اُزُن و گردوغبار؛ آلاینده‌های هوای تهران در تابستان هوای تهران سالم است هوای پایتخت سالم شد ممنوعیت تردد نیمی از خودروهای مشهد در روز پنجشنبه هم‌اکنون هوای کدام شهرهای کشور آلوده‌تر هستند؟ هوای تهران با شاخص ۸۹ سالم است افزایش غلظت آلاینده‌ها در تهران مدل چینی کنترل آلودگی هوا الگوی پیشنهادی برای تهران کیفیت هوای هفت منطقه مشهد در حالت اضطرار است ریزگردها هوای پایتخت را آلوده کرده است عملکرد دستگاه‌ها برای کاهش آلودگی هوا مقابل دیدگان مردم قرار می‌گیرد هوای تهران در شرایط «سالم» تفاهم نامه پایش سوخت دیزل امضا شد هوای تهران آلوده شد هماهنگی بین بخشی لازمه کاهش آلودگی هوا موفقیت چین در کاهش ۳۰ درصدی آلودگی هوا هوای پایتخت در شرایط «سالم» تداوم هوای پاک در پایتخت هوای تهران با شاخص ۴۲ پاک است بهانه‌جویی برخی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات آلودگی هوا توزیع دیزل یورو ۴ آغاز شد هوای پایتخت سالم است مالیات بر آلایندگی خودروها هدفمند می شود هوای تان با شاخص ۷۰ سالم است رتبه پایین لندن در دارا بودن سیستم حمل و نقل ایمن و پاک تهرانی‌ها در اردیبهشت ماه چند روز هوای سالم تنفس کردند؟ استفاده از موتورسیکلت‌برقی اجباری می‌شود هوای تهران سالم است هوای تهران امروز سالم است هوای تهران با شاخص ۷۱ در شرایط سالم است هوای تهران با شاخص ۵۳ در شرایط سالم است هوای پایتخت با شاخص ۵۲ در شرایط سالم است آلودگی هوا بزرگترین دغدغه مردم کره جنوبی هوای تهران سالم است هوای تهران با شاخص ۷۴ در وضعیت سالم است جوانان به‌دنبال ایده های درآمدزایی از کاهش آلودگی هوا و ترافیک باشند علت افت و خیز شاخص کیفیت هوای امروز تهران چیست؟ هوای تهران در شرایط «پاک» قرار گرفت تداوم هوای پاک در تهران هوای پایتخت برای دومین روز پاک است هوای تهران سالم است گاز رادون در هوای آزاد تهران نیست لزوم حمایت از خودروهای هیبریدی و برقی برای کاهش آلودگی هوا هوای پایتخت با شاخص ۱۱۳ ناسالم برای گروه‌های حساس است ردپای گاز «رادون» در هوای تهران هشدار به چینی‌ها درباره ماسک‌های آلودگی هوا هوای تهران در شرایط «سالم» هوای تهران سالم است هوای پایتخت سالم است تردد اتوبوس‌های دودزا در خیابان‌های همدان هوای امروز تهران سالم است آلودگی هوا سه منبع اصلی دارد مرگ سالانه ۷ میلیون نفر در جهان به دلیل آلودگی هوا هوای تهران سالم است هوای تهران امروز سالم است حل ترافیک و آلودگی هوا مطالبه ۹۳ درصد تهرانی‌ها تداوم هوای سالم در پایتخت هوای پایتخت با شاخص ۱۱۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است هوای زنجان ناسالم برای گروه‌های حساس هوای تهران در شرایط سالم است ضرورت الزام استفاده از سوخت زیستی در شهرها برای رفع آلودگی هوا هوای پایتخت در وضعیت سالم قرار دارد ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون؛ ششمین قاتل جهان کاهش آلودگی هوا با جا به جایی انسان‌ها امکانپذیر است تعداد روزهای آلوده در سال جاری افزایش یافت هوای پایتخت سالم است امکان تعویق تولید موتورهای یورو ۴ و دادن مهلت ۱۰ ماهه به موتورسازان زنجان۳ روز هوای ناسالم داشته است هوای پایتخت در شرایط سالم است هوای تهران امروز سالم است مقابله با آلودگی هوا با فناوری نانو توسط محققان ایرانی کاهش ۵۰ درصدی آلودگی هوای مشهد در بازه زمانی ۳ ساله هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای سه شهر در وضعیت ناسالم قرار دارد هوای نامطلوب تهران در فروردین ماه هوای تهران با شاخص ۱۰۲ ناسالم است هوای پایتخت با شاخص ۷۱ سالم است سهمی از جریمه‌های معاینه فنی به کاهش آلودگی هوا اختصاص نمی‌یابد اهمیت هماهنگ­ سازی استانداردهای کیفیت هوا با سطح جهانی اندازه گیری آلودگی خودروها در تونل های پایتخت آغاز شد هوای پایتخت با شاخص ۱۱۸ برای گروه های حساس ناسالم است کیفیت هوای تمام مراکز استانها "سالم و پاک" شد بیش از ۹۵ درصد مردم جهان هوای ناسالم تنفس می‌کنند پیش‌بینی هوای سالم برای تهران هوای تهران با شاخص ۵۹ سالم است وزارت نفت بی خیال جمع آوری بخارات بنزین در پمپ بنزین هاست هوای تهران امروز سالم است پله پله تا ملاقات هوا هوای پایتخت با شاخص ۵۲سالم است هوای پایتخت سالم است هوای پایتخت سالم است نمایشگاهی درباره آلودگی هوای تهران هوای پایتخت با شاخص ۴۵ پاک است پنجم فروردین ۹۷ آلوده ترین روز کشور هوای پایتخت در شرایط سالم است ابهام‌ها در مورد گازوئیل توزیعی تداوم هوای سالم در پایتخت تداوم هوای سالم در تهران تامین بودجه برنامه کاهش آلودگی هوای تهران در انتظار تصمیم شورای شهر هوای تهران امروز سالم است احتمال افزایش روزهای آلوده پایتخت در سال‌ ۹۷ هوای پایتخت با شاخص ۵۱ سالم است فعالیت مدارس ابتدایی تهران تا ۱۳ خرداد هوای تهران با شاخص ۴۸ پاک است رکورد آلودگی هوا در ایام نوروز شکسته شد آلودگی هوا؛ چهارمین عامل خطر در دنیا هوای تهران با شاخص ۷۵ سالم است هوای «سالم» پایتخت در روز سیزده‌بدر ماشین‌آلات عمرانی در آلودگی هوا چه اثری دارند؟ آلودگی هوا سلامت ساکنان کشورهای در حال توسعه را بیشتر تهدید می‌کند هوای تهران امروز سالم است پنجمین روز آلودگی هوای تهران در تعطیلات نوروزی هوای تهران با شاخص ۱۳۹ برای گروه های حساس ناسالم است هوای تهران با شاخص ۸۹ سالم است هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم شد هوای پایتخت سالم است هوای تهران در نورز ۹۷ در دهه گذشته آلوده‌ترین بوده است موفقیت بزرگ چین در مهار آلودگی کربنی هوای تهران در شرایط «سالم» است هوای تهران "ناسالم" برای گروه‌های حساس امروز به عنوان نخستین روز آلوده سال ۹۷ ثبت شد علت آلودگی هوای امروز تهران چیست؟ هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس هوای تهران در وضعیت پاک است حال و هوای نوروزی پایتخت رها شده از ترافیک و آلودگی هوا هوای آخر سال تهران سالم است هوای تهران امروز سالم است هوای تهران امروز سالم است راهکار کلانشهرهای جهان برای کاهش آلودگی هوای تهران هوای پایتخت با شاخص ۸۴ سالم است هوای تهران در در محدوده شرایط سالم و ناسالم برای گروه‌های حساس چهارشنبه سوری کیفیت هوای تهران را به ناسالم رساند هوای سالم در تهران ادامه دارد اجرای طرح جامع پیشگیری از آلودگی هوا در استان قزوین هوا ناسالم برای گروه‌های حساس خودروهای دیزلی آلاینده قاتل جان انسان‌ها حمل‌ونقل عمومی در بروکسل در مواقع آلودگی هوا رایگان شد هوای پایتخت با شاخص ۱۰۵ ناسالم برای گروه‌های حساس است افت ۵درصدی کیفیت هوای تهران نسبت به سال گذشته+جدول بروکسل به دنبال مبارزه قاطع با آلودگی هوا است هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار دارد هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت طرح نوسازی ۲۳۰ هزار ناوگان عمومی در دستور کار دولت است هوای امروز تهران سالم است هوای سالم در تهران تداوم دارد ضرورت توسعه زیرساختهای الکترونیک برای شهرهاو جلوگیری ازآلودگی هوا کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران تشکیل شد تنها ۱۴ روز هوای پاک در سال ۹۶ داشتیم هوای پایتخت با شاخص ۶۱ سالم است استفاده۷۰ میلیون چینی از دوچرخه های اینترنتی مطالعات برقی کردن اتوبوس در کلان‌شهرهای کشور کلید خورد مجوز دادگاه آلمانی به شهرها برای ممنوعیت خودروهای بنزینی تدام هوای سالم در تهران ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در رم هوای تهران سالم است حمایت والدین انگلیسی از منع تردد خودروها در اطراف مدارس هوای تهران سالم است راهکار بروکسل برای مقابله با معضل آلودگی هوا سوخت های گوگردی ، سیستم FBR خودروهای دیزلی را نابود می کند تخلف دودی اتوبوسرانی در نیمه های شب هوای تهران امروز سالم است تردد خودروهای بالای ۵۰ سال در سال ۹۷ ممنوع می‌شود ۸۵ درصد از مصوبات‌ کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران اجرایی شده است اتوبوس‌های فرسوده شهرداری سهم زیادی در آلودگی هوای شهر دارند اگر هزینه طرح ترافیک اقشار خاص را کم کنیم رانت بیشتر می شود هوای پایتخت با شاخص ۲۸ پاک است باگذاشتن قرآن در داشبورد، خودرو اسلامی نمی‌شود آمارها درباره آلودگی هوای تهران دقیق نیست هوای پایتخت با شاخص ۵۷ سالم است کاهش کربن سیاه هوا؛ دستاورد ممنوعیت تردد دیزلی‌ها در تهران هوای پایتخت با شاخص ۹۶ سالم است هوای تهرانی‌ها آخر هفته سالم خواهد بود ذوالقدر: آلودگی هوا وآسیب‌های اجتماعی اولویت‌های مجلس و شورای شهر است استرس‌های محیطی و آلودگی هوا سبب ناباروری می‌شود هوای پایتخت، بهمن امسال آلوده‌تر از سال گذشته بود چراغ سبز ۶۰ ساله تهران به خودرو محوری در مبلمان شهری هوای پایتخت با شاخص ۸۲ سالم است هشدار فوق‌تخصص ریه بیمارستان اهواز درباره عواقب تداوم آلودگی هوا هوای پایتخت با شاخص ۷۳ سالم است دستیابی به هوای پاک در گروی برخورداری از صنعت خودروی سبز هوای تهران امروز سالم است جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی صرف آلودگی هوا و حمل و نقل عمومی شهرهای آلوده می‌شود جایگزینی خودروهای فرسوده اولویت دولت برای کاهش آلودگی هوای تهران است ممنوعیت تردد کامیون‌های فاقد معاینه فنی در سطح تهران تا پایان سال کیفیت هوای تهران در محدوده شرایط سالم و ناسالم برای گروه‌های حساس کاهش آلاینده‌های صنعتی در هوا با نانوفیلترهای ایرانی اختصاص ۲ میلیارد دلار از اعتبارات فاینانس در سال آینده به مترو و طرح‌های کاهش آلودگی هوا هوای تهران در شرایط پاک قرار گرفت هوای پایتخت با شاخص ۱۰۶ برای گروه های حساس ناسالم است هوای پایتخت با شاخص ۶۶ سالم است امروز یکی از روزهای‌ نادر هوای پاک است بررسی سیستم‌های کاهنده آلودگی هوا در دانشگاه امیرکبیر حمل‌ونقل عمومی رایگان، برنامه آلمان برای مقابله با آلودگی هوا هوای پایتخت با شاخص ۹۴ سالم است حفظ محیط زیست‌ با سیاست‌های صنعت خودرو امکان ‌پذیر نیست تعطیلی۱۳روزه مدارس بدلیل آلودگی هوا سهم خودروهای غیراستاندارد درآلودگی کلان شهرها بسیاربالا است تولید خودروهای گازسوز راهکاری مهم برای کاهش آلودگی هوا هوای پایتخت با شاخص ۹۵ سالم است طرح ترافیک جدید باعث افزایش ترافیک و آلودگی هوا می‌شود همکاری آلمان با ایران برای رفع آلودگی هوا قرارداد همکاری شهرداری تهران با ژاپن برای کاهش‌ آلودگی هوا خودروهای دیزلی‌ یکی از مقصران آلودگی هوا در شرق تهران هوای پایتخت ناسالم برای گروه‌های حساس است کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۹۶ سالم است مراکز پایش کیفیت هوای اصفهان افزایش یابد هوای اصفهان هر ۳ دقیقه یکبار پایش می‌شود آلودگی هوا در پایتخت همچنان ادامه دارد تعهد ۲۰ کلانشهر جهان برای شهر بدون دوده هوای پایتخت با شاخص ۱۰۸ برای گروه های حساس ناسالم است آلودگی هوای تهران ربطی به کیفیت بنزین ندارد هوای تهران ناگهان پاک شد! تجربه جهانی اسقاط فرسوده‌های سنگین طرح "زوج و فرد" فردا هم از در منزل اجرا می‌شود هوای تهران از شرایط ناسالم خارج شد بنزین و گازوییل ناسالم عامل اصلی آلودگی هوا در کشور است کاهش آلودگی هوای شهرهای صنعتی آلودگی هوا، سرطان‌زای قطعی است توقف فعالیت‌های عمرانی و ممنوعیت تردد کامیون‌ها فردا طرح زوج و فرد از درب منازل در تهران،ری و شمیرانات اعمال می شود مدارس استان تهران فردا تعطیل شد برگزاری جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا عصر امروز سالانه افراد زیادی قربانی آلودگی هوا می‌شوند پیشنهاد اجرای طرح پایلوت تردد موتور سیکلت‌های برقی در منطقه ۱۲ احتمال تداوم تعطیلی مدارس تهران به علت آلودگی هوا پاسخ محیط زیست به چرایی اعلام دیرهنگام تعطیلات مدارس هنگام آلودگی هوا جایگزینی خودروهای فرسوده ۷۰ درصد آلودگی هوای تهران را کاهش می‌دهد کاهش ۷۰ درصدی آلودگی هوای تهران با جایگزینی خودروهای فرسوده هوای تهران همچنان آلوده برای همه گروه‌ها فردا طرح زوج و فرد از درب منازل تهران، ری و شمیرانات اجرا می‌شود مدارس تهران بعلت تداوم آلودگی هوا فردا تعطیل شد تکلیف شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی به اجرای طرح کاهش آلودگی هوا آلودگی هوای پایتخت مرز هشدار را رد کرد ادامه آلودگی هوای شهرهای بزرگ تا ۲ روز دیگر احتمالا مدارس تهران فردا هم تعطیل می‌شود هوای تهران، ناسالم برای همه گروه‌ها سهم کامیون های فرسوده در آلودگی هوا مدارس تهران فردا تعطیل است کیفیت هوای ۳ مرکز استان کشور "ناسالم" شد «ری» آلوده‌ترین منطقه تهران / ثبت ۲۵۰ روز ناسالم در ری ابلاغ مصوبه دولت در خصوص کاهش آلودگی هوا در شهرها افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و کاهش دید افقی هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است آلمان زیر اهرم فشار بروکسل برای کاهش آلودگی هوا کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۱۴۰ ناسالم برای گروه های حساس است انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات کاهش آلودگی هوا آیا طرح ترافیک جدید در سال ۹۷ می تواند آلودگی هوا و ترافیک را کاهش دهد؟ بنزین غیر استاندارد عامل ۸۰ درصد آلودگی کلانشهرها کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۱۳۸ ناسالم برای گروه‌های حساس است هشدار مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران نسبت به وارونگی دما هوای تهران، ناسالم برای گروه‌های حساس تاثیر موقت برف بر کاهش آلودگی هوا میزان تاثیر بارش بر کاهش آلودگی هوای تهران آلودگی هوا وزیر آلمانی را به بروکسل کشاند جارو برقی دود و مه در لهستان نصب می شود هوای پایتخت با شاخص ۱۱۲ ناسالم برای گروه‌های حساس است کاهش ابر و مه آلود شدن هوا از امشب کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۵۰ پاک است هوای تهران «پاک» شد کاتالیست های غیراستاندارد متهم ردیف اول آلودگی تاکسی های پایتخت تاثیر آلودگی هوا بر مرگ‌ومیر مبتلایان به اختلالات روان گیاهان پایتخت چه میزان بر کاهش آلودگی هوای شهر موثر هستند؟ سهم خودروها در آلودگی هوای اردبیل مطالعه می‌شود کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۷۷ سالم است سود دو سویه اسقاط فرسوده‌ها کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۷۰ سالم است کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۱۰۰ سالم است اتوبوس ها از هر ۱۲ ساعت ۷ ساعت در جا کار می کنند در اجرای قانون هوای پاک سخت‌گیرانه برخورد می‌کنیم دستگاه‌های معترض به آلودگی هوا باید فرافکنی و شعارهای هیجانی را کنار بگذارند ۷۰ درصد آلودگی هوای مشهد مربوط به آلایندگی ناوگان حمل و نقل قدیمی سیاهه انتشار آلودگی هوای شهر تهران در شرایط کنونی قابل استفاده نیست کشورهای دنیا برای برطرف کردن آلودگی چه می‌کنند؟ بازگشت هوای سالم به پایتخت بعد از دو روز ناسالمی قدمت معضل آلودگی هوا در تهران به ۶۰ سال می رسد ۵۰درصد ناوگان تاکسیرانی هیبریدی و استاندارد است منابع لازم برای رفع آلودگی هوای تهران وجود دارد نامه نجفی به ریاست جمهوری درباره آلودگی هوا هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس کلان شهرها دیگر دود دیزل را تحمل نمی کنند تشدید برخورد قانونی با خودروهای آلاینده در البرز تأکید معاون شهردار تهران بر توسعه دوچرخه سواری در پایتخت شوی هیبرید‌ها محیط‌زیست قانون «هوای پاک» را پیگیری کند آلودگی هوا مهم‌ترین عامل مرگ و میر پاکستانی‌ها کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۱۲۳ ناسالم است "آلودگی هوا" جامی از "شوکران" برای ساکنان کلان‌شهرهای کشور کاهش ۵۰ درصدی انتشار ذرات معلق با اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا ۷۰ درصد آلودگی هوای شهر تهران مربوط به خودروهای فرسوده است سه هزار و ۵۰۰ اتوبوس تهران فرسوده است کیفیت هوای ۵ کلانشهر کشور در شرایط "خطرناک" قرار گرفت جلوگیری از تولید خودروهای غیراستاندارد از سال آینده ۷۰ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل حمل و نقل عمومی است تنها راه رفع آلودگی هوای تهران از رده خارج شدن خودروهای فرسوده است هوای تهران در محدوده شرایط سالم و ناسالم برای گروه های حساس قم باخطر افزایش آلودگی هوا روبروست توسعه حمل‌ونقل عمومی باعث بهبود کیفیت عبور و مرور در تهران نشده است روزانه ۹۰۰ هزار خودرو از اطراف وارد تهران می‌شود مهلت معافیت معاینه فنی باید با زمان گارانتی خودرو مساوی باشد خودرو‌های فاقد معاینه فنی، روزانه جریمه می‌شوند همه چیز را در تهران به زیان خودروها تغییر می‌دهیم جانم به لب رسید "هوای پاکم" آرزوست کیفیت هوای پایتخت با شاخص ۷۶ سالم است تنفس هوای آلوده ضایعه‌ای جبران ناپذیر است این همه آلودگی تنها بخاطر ۱۸ میلیون خودرو بال و پر طرح ترافیک ریخت معادلات چندمجهولی آلودگی هوا هوای تهران در محدوده سالم و ناسالم برای گروه‌های حساس است قانونی که نفسش به همکاری ۱۸ دستگاه بند است هوای هوایی که تنفس می کنیم داشته باشیم وارونگی دما علت اصلی شرایط بحرانی آلودگی هوای کلانشهرهاست تدوین قانون هوای پاک تا پایان سال ۹۶ اجرا می شود اجرای قانون هوای پاک تنها راه برون رفت از آلودگی هوا است ۱۹۸ روز هوای سالم و ۲۵ روز هوای پاک در فردیس به ثبت رسید کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۰۰ سالم است خودداری از استفاده از خودروهای شخصی در هوای سرد زمستان قانون هوای پاک و آیین‌هایی که معلق‌اند! چشم انتظار اجرای قانون هوای پاک موتور سیکلت‌های قدیمی مهم‎ترین عامل آلودگی هوا اجرای قانون هوای پاک تنها راه رفع معضل آلودگی هوا است آلودگی هوا سالانه جان ۱۷۰۰۰ ایرانی را می‌گیرد بهره گیری ازخودروهای الکتریکی راه برون رفت از آلودگی هواست ۲۹ دی، روز هوای پاک آلودگی هوا با دستور حل نمی‌شود هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد پیری زودرس؛ سهم گیاهان از آلودگی هوا مصوبات کاهش آلودگی هوا با جدیت دنبال نمی شود ۴۸۱۰ مرگ منتسب به آلودگی هوا در تهران طی سال گذشته مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا کمتر از تعداد جانباختگان سانچی نیست ضرورت پاسخگویی درباره مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا سهم ۱۰ درصدی موتورسیکلت‌ها در آلایندگی هوا کلانتری: به هر قیمتی قانون هوای پاک را اجرایی می‌کنیم طرح تعطیلی زمستانه مدارس فقط در تهران و برخی کلانشهرها اجرا می‌شود هر ارگان باید سهم خود را از حل مسئله آلودگی هوا بشناسد آلودگی همچنان در هوای تنفسی شهروندان مشهدی راهکارهای کلانشهرهای جهان برای مقابله با آلودگی هوا ماموریت ضربتی وزارت صنعت برای کاهش آلودگی هوا هوای تهران سالم است ذرات ثانویه، نیمه پنهان آلودگی خودروهای سواری تسهیلات تشویقی در طرح ترافیک جدید با داشتن معاینه فنی ویژه ورود ممنوع خودروهای پاک! هوای اهواز برای همه گروه ها ناسالم است قول شهردار برای رفع مشکل آلودگی هوا با تزریق ۷ هزار میلیارد تومان به بودجه دود از دیزل بلند می‌شود! ۲ روز پیاپی هوای سالم در پایتخت طرح جدید احتمالا به آلودگی بیشتر هوا می‌انجامد باد به داد تهرانی‌ها رسید اتوبوس نو هم بدون سوخت مناسب آلودگی تولید می کند همه مقاطع تحصیلی اصفهان و ۹ شهر دیگر استان فردا تعطیل است اطلاع رسانی آنلاین ۱۱۵ ایستگاه پایش کیفی هوا تشریح کلیات قانون هوای پاک ۱۵ سال طول می‌کشد تا مشکل آلودی هوای کلان‌شهرها حل شود افتتاح ۷ خط معاینه فنی سیار هشت سال است اتوبوس نو وارد ناوگان ما نشده است "دی ماه‌ها" آلوده‌ترین ایام سال است هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم است در زمینه آلودگی هوا به جای «علت‌ها» با «معلول‌ها» برخورد می‌شود تعطیلی مدارس و طرح زوج و فرد راهکارهای موقتی برای حل معضل آلودگی هوای پایتخت هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس طرح ترافیکی جدید؛ تنها چاره برای حل بحران آلودگی هوای تهران هوای تهران همچنان ناسالم برای حساس‌ها تهران در انتظار «ابرقهرمانان» حل آلودگی هوا دادن طرح ترافیک سالانه به قیمت ۲ میلیون و ۳۰۰ به خبرنگاران کفه روزهای آلوده امسال، سنگین تر از سال گذشته است وفور قانون برای رفع آلودگی هوا روی کاغذ مناطق آلوده کلانشهرها قطعاً دچار "باران اسیدی" می‌شوند هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس تعداد مرگ و میرهای ناشی از آلودگی‌ هوا ۴ برابر قربانیان ایدز است طرح LEZ؛ طرحی که در عمل ناتوان بود بازگشت هوای ناسالم به پایتخت پیشنهاد تنظیم موتور رایگان خودروهای تهران تعطیلی یک ماهه مدارس در زمستان طرح شکست خورده هوای تهران سالم است ممنوعیت تردد کامیون‌های فرسوده تا ۱۵ بهمن ماه در پایتخت تمدید شد خطر ورزش در هوای آلوده را جدی بگیرید تصمیمات شتاب زده برای «تعطیلات زمستانی» مدارس کارگشا نیست هوای پایتخت سالم است به جای تعطیلی یک ماهه مدارس قوانین موثر در کاهش آلودگی هوا را اجرا کنید استاندارد گازوئیل اجباری می شود سهم ۳۰درصدی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی در آلودگی هوا هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس تهیه برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها؛ ماموریت تازه محیط زیست آخرین وضعیت اجرای تعطیلی یک ماهه مدارس در فصل سرما جای خالی نماینده شورای شهر در کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران ضرورت برخورداری از برنامه‌ مشخص برای کاهش آلودگی هوا شرکت‌های سازنده خودرو به بحث آلودگی هوا توجه داشته باشند آلودگی هوا و راهکارهای جهانی ماجرای حل مشکل آلودگی هوا با تعطیلات زمستانی عامل ۷۰ درصد آلودگی هوای پایتخت مشخص شد هوای پایتخت در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس افزایش آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی هوای تهران دوباره ناسالم شد شهرهای خاکستری بیشترین آلودگی در هوای سرد مربوط به کامیون هاست تردد خودروها باید بر اساس میزان آلایندگی تنظیم شود هوای تهران سالم است آلودگی هوا راه حل تک عاملیتی ندارد ۸۰ درصد ذرات آلاینده متعلق به خودروهای فاقد معاینه فنی است حمل و نقل شهری عامل ۷۰ درصد آلودگی هوای پایتخت جریمه خودروهای فاقد معاینه فنی صرف کاهش آلودگی هوا می‌شود مقاصد آینده فرار از آلودگی تهران هوای پایتخت همچنان در شرایط ناسالم است اسقاط خودروهای فرسوده فرصتی مناسب برای داشتن آسمان آبی مرگ سالانه بیش از ۱۰ هزار نفر در پی آلودگی هوا در لندن تمهیدات اتخاذ شده برای کاهش آثار آلودگی هوا روز دوشنبه تهرانی‌ها از ابتدای سال فقط ۱۲روز هوای پاک تنفس کردند پهنه‌بندی تهران؛ راهکاری دقیق برای پایش آلودگی مناطق ۵۰۰ میلیون چینی تحت تأثیر آلودگی هوا تعطیلی مدارس تهران تمدید شد آلودگی هوا تمامی ندارد تداوم آلودگی هوا در شهرهای بزرگ افزایش مرگ و میر تهرانی‌ها بر اثر آلودگی هوا هوای تهران همچنان ناسالم برای گروه‌های حساس متوسط‌ یا ماکزیمم‌؛ کدام شاخص آلودگی هوا اثرگذار است؟ فردا طرح زوج و فرد از در منازل اجرا خواهد شد مدارس تهران فردا تعطیل است افزایش آلودگی هوا عامل وضع ناسالم برای همه گروه‌ها جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا ساعت ۱۷ تشکیل می‌شود راهکار پاناسونیک برای مقابله با آلودگی هوا! شهردار تهران: تشکیل کمیته کلانشهرها برای مدیریت بحران و آلودگی هوا کیفیت هوای ارومیه ناسالم شد توصیه‌های تغذیه‌ای وزارت بهداشت در هوای آلوده فعالیت ضعیف سامانه‌های بارشی و افزایش روزهای آلوده کلانشهرها وضع قوانین به‌تنهایی برای مقابله با آلودگی هوا کافی نیست اتوبوس‌ها و کامیون‌های فرسوده نقش جدی در آلودگی هوای پایتخت دارند هوای تهران همچنان ناسالم است افزایش آلودگی هوا در پایتخت و شهرهای بزرگ خودروهای فرسوده منشاء عمده آلودگی هوای تهران طرح ممنوعیت تردد کامیون‌ها باعث کاهش ۵۰درصدی آلاینده‌های دیزلی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی از امروز ظرفیت فضای تردد خودروها در شهر تهران ۸ برابر انسان‌ها است هوای تهران همچنان سالم است عمده آلودگی هوای تهران به دلیل تردد خودروهای فرسوده است آلودگی از اگزوز خارج می‌شود نه پلاک خودرو! هوای تهران سالم است سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی بر کار گروه های کاهش آلودگی هوا دارد آلودگی هوای تهران و شهرهای بزرگ از پنجشنبه تشدید می‌شود چطور از آلودگی هوا جان سالم به در ببریم آلودگی در شهرهای بزرگ و خطری به نام "بیماری‌ کلانشهرها" کلید کاهش آلودگی هوا استفاده از خودروهای هیبریدی است مدیران شهر در برابر آلودگی هوا سکوت کرده‌اند هوای تهران سالم است راهکار آبکیِ هند برای مقابله با آلودگی هوا! خودروهای بی‌کیفیت و فرسوده یکی از عوامل تشدید آلودگی هوا است وجود یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودروی فرسوده در کشور بدری مطرح کرد: سهم خودروهای غیراستاندارد در آلودگی هوا بسیار زیاد است وزارت‌خانه‌های نفت و صنعت تکلیف سوخت و خودروهای آلاینده را روشن کنند وضعیت هشدارآمیز آلودگی هوا در مشهد هوا همچنان ناسالم است امروز خودرویی به خاطر طرح ترافیک از در منازل جریمه نشد تردد کامیون‌های دودزا در تهران ممنوع شد تشکیل کارگروه آلودگی هوای استان تهران کلانتری:۸۰ درصد آلودگی تهران ناشی از تردد خودروهای فرسوده است البرز تاوان تردد کامیون ها و اتوبوس های فرسوده به تهران را می دهد توصیه‌های اورژانس در روزهای آلودگی هوا شهرداری موضع خود را در مورد خودروهای دیزلی مشخص کند هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است زنگ ورزش مدارس تهران تعطیل شد افزایش محدوده طرح ترافیک به محدوده زوج و فرد طرح زوج و فرد، یکشنبه از درب منازل اجرا می‌شود از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید برگزاری جلسه کارگروه مقابله با آلودگی هوای کلانشهرها تعطیلی مدارس در انتظار تصمیم‌گیری کمیته اضطرار جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل نمی‌شود تصمیم‌گیری در مواقع بحران برای آلودگی هوا روش درستی نیست انتصاب وزیر"مبارزه با آلودگی هوا" در لهستان تاکید موحدی کرمانی بر استفاده از تجارب دیگر کشورها برای مقابله با آلودگی هوا کامیون‌های دیزلی فرسوده همچنان در حال تردد در تهران از ساخت بزرگراه برای دوچرخه تا حذف کامل خودروهای بنزینی و گازوئیلی تاثیر حذف طرح ترافیک سالیانه بر آلودگی هوا از نگاه هاشم‌زائی افزایش آلودگی هوای تهران از بعدازظهر امروز هوای تهران در مرز شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس واکنش رئیس اتحادیه جایگاه داران به سربی بودن هوای پایتخت باد و باران هم نجاتگر تهران از آلودگی هوا نشد هوا علیه بدن؛ آلاینده‌ها با انسان چه می‌کنند؟ هوای شهر تهران در شرایط پاک قرار گرفت رفع بحران آلودگی از مسیر اسقاط تهرانی ها از ابتدای سالجاری تاکنون ۶۳ روزهوای ناسالم تنفس کردند ۷۰ درصد خودروهای پایتخت در معاینه فنی ویژه مردود می‌شوند کاهش آلایندگی هوای شهرهای تهران، کرج و اراک هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس دود تعلل در اجرای قانون فیلتر دوده در چشم شهروندان رفع آلودگی هوا فقط با گران کردن بنزین نتیجه نمی‌دهد آلودگی هوا چگونه باعث ایجاد سرطان می‌شود؟ زلزله دیشب معادلات آلودگی هوا را هم بر هم زد خودروها ، علت اصلی آلودگی تهران کاهش غلظت آلاینده‌ها از بعدازظهر حل مشکل آلودگی هوا در گروی عزم دستگاه‌ها زلزله هوای تهران را آلوده تر کرد تهران در انتظار "ابرقهرمانان" حل آلودگی هوا سهم انواع خودرو در آلودگی هوا ۷۰درصد آلودگی به دلیل خودروهای فرسوده است طرح زوج و فرد خودروها هر سال آبان و آذر اجرا شود اجرای طرح زوج و فرد از در منازل تاساعت ۱۹ پنجشنبه تشدید آلودگی هوای پایتخت قابل پذیرش نیست هزینه آلودگی هوای پایتخت معادل بودجه شهرداری تهران است تصمیمات جدید برای محدودیت تردد خودروهای آلاینده حتی پلاک دولتی تعطیلی کلیه مراکز علمی خصوصی و ادامه اجرای طرح زوج و فرد در روز پنجشنبه آلودگی هوا، دگرگونی‌های اقلیمی و آینده پرمخاطره ایران خودروهای دودزا ۵۰ هزار تومان جریمه می شوند کدام مناطق شهر تهران آلوده ترین هوا را دارند؟ از سوخت به شدت آلاینده نیروگاه‌ها و خودروهای سنگین تا تعطیلی شورای عالی انرژی آماده باش آمبولانس‌های شهر سالم در میادین پایتخت گازوئیل بیشتر از بنزین آلودگی ایجاد می کند محدودیت‌ها موجب افزایش آلودگی هوای تهران شد شاخص آلودگی هوای تهران رکورد زد راهکار محسن هاشمی برای حل معضل آلودگی هوا تداوم شرایط کیفی هوای ناسالم برای همه افراد در پایتخت ادامه محدودیت‌های ترافیکی در شهرهای آلوده و تشدید برخورد با خودروهای آلاینده ۱۵ راهکار برای حل مشکل آلودگی هوای تهران هوای تهران، امروز آلوده تر از دیروز است آلودگی هوا در ساعات اولیه صبح و شب بیشتر است آلودگی هوا بیش از جاده‌ها و جنگ از کشور تلفات می‌گیرد اسقاط خودروهای فرسوده، اولویت فراموش‌شده مقابله با آلودگی هوا توضیحات محیط زیست در مورد تعطیل نکردن کل هفته به علت آلودگی هوا سرگردانی مادران شاغل در آلودگی هوا آلودگی هوا ادارات تهران را تعطیل می کند؟ فقط پلیس در بحث آلودگی هوا عمل می‌کند؛ بقیه شعار می‌دهند «نفسم گرفت»، فراخوان شورا برای مقابله با آلودگی هوا مدارس استان تهران روز چهارشنبه تعطیل شد تردد خودروهای دودزا و سنگین در محدوده مرکزی شهر اصفهان ممنوع است دولت اقدامات موثرتری برای کاهش آلودگی هوا انجام دهد مدارس ارومیه نوبت بعد از ظهر تعطیل شد ریشه آلودگی هوا و دگرگونی‌های اقلیمی جلسه مترویی نجفی و لاریجانی برای مقابله با آلودگی هوا مدارس تهران چهارشنبه تعطیل می‌شود شکست در اجرای یک مصوبه دولتی؛ آلودگی هوا پابرجاست روند آلودگی هوا در تهران صعودی است افزایش سه برابری خودروها در ۱۰سال شهرداری نمی‌تواند همه خودروها را مجهز به فیلتر آلودگی کند هوای تهران در شرایط ناسالم شارژ آلودگی هوا با خودروهای آلاینده مدارس ابتدایی و پیش دبستانی البرز فردا تعطیل شد وجود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو دوگانه‌سوز غیرمجاز در کشور فردا نیز طرح زوج و فرد از در منازل اجرا می‌شود کلیه مدارس استان تهران به جز فیروزکوه، دماوند و پردیس فردا هم تعطیل شدند خودروهای هیبریدی باید جایگزین خودروهای فرسوده شود ممنوعیت تردد کامیون‌ها تا پایان هفته در تهران خاموش کردن دستگاه‌ اندازه‌گیری آلودگی هوادر برخی از مناطق پایتخت دود آلودگی به چشم البرز نشست کاهش آلودگی هوا با تمهیدات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا عصر امروز تشکیل می شود چطور مقاومت بدن خود را در برابر هوای آلوده بالا ببرید؟ مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران: آلودگی هوا موضوعی نیست که به شکل مقطعی به آن پرداخته شود آلودگی هوا تا پایان هفته میهمان کلانشهرها دستورالعمل‌های «داخلی» مبنای تصمیم‌گیری برای مقابله با آلودگی هوای تهران است در سیاستگذاری‌ها و مدیریت‌ها خودرو برعابر اولویت داده شده است ساعت شروع و پایان طرح زوج و فرد از درب منازل برای هوای سالم باید استاندارد خودروها تغییرکند هوای تهران، ناسالم برای همه افراد آمارهای تکان دهنده از خودروهای فرسوده در کشور گروه‌های حساس تا رفع آلودگی هوا از منزل خارج نشوند تعطیلی دقیقه ۹۰ مدارس با افزایش آلودگی هوا فردا طرح زوج و فرد از در منازل اجرا می شود تعطیلی کلیه مدارس استان تهران به جز فیروزکوه، دماوند و پردیس در آلوده‌ترین پاییز ۴ سال اخیر قرار داریم آمبولانس‌ها در سطح مستقر شدن احتمال تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی استان تهران در روز دوشنبه نقش لابی خودروسازان در آلودگی هوا! آیا آلودگی هوا باعث تعطیلی مدارس در روز دوشنبه هم می‌شود بخشی از بودجه حامل‌های انرژی به حمل و نقل عمومی اختصاص یابد هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار گرفت آخرین جزئیات از تعطیلی مدارس تهران تغییراتی که آلودگی هوا در خون ایجاد می‌کند یکشنبه، فروش طرح روزانه ترافیک ممنوع است مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و مهد کودک تهران فردا تعطیل است جزییات و چگونگی گسترش طرح «ال.ای.زد» در پایتخت آلودگی شدید هوای شهرهای بزرگ تا اواسط هفته ادامه دارد شهروندان تبریزی به جای خودروی شخصی از حمل ونقل عمومی استفاده کنند هوای تهران در وضعیت ناسالم است چند توصیه تغذیه‌ای برای مقابله با آلودگی هوا بلاتکلیفی قانون «فیلتر دوده» در نبود جزییات ورود تاکسی‌های تمام برقی به لندن هوای پایتخت ناسالم است تداوم هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس هوای تهران امروز ناسالم برای گروه‌های حساس است هزار و ۱۷۶ راننده متخلف ،خودروهای آلاینده درالبرز اعمال قانون شدند فیلتر دوده؛ تنها راه رام کردن غول‌های دیزلی علم اقتصاد، آلودگی و ترافیک چالش محدوده کاهش آلودگی هوا در تبریز مابه‌التفاوت قیمت‌ حامل‌های انرژی به کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست اختصاص یابد هوای پایتخت همچنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس معرفی ۲۱ شهر پاک جهان در سال ۲۰۱۷ افزایش ۲ برابری خودروهای مردود در معاینه فنی با اجرای معاینه فنی ویژه تعویض کاتالیست تاکسی‌ها؛ ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر تشدید مقابله با خودروهای فاقد معاینه فنی در لایحه بودجه ۹۷ ۱۱ دانشگاه برای کاهش آلودگی هوا و محیط زیست راهکار ارایه می‌کنند تخصیص ۲ میلیارد دلار در بودجه برای کاهش آلودگی هوا آلودگی هوای مشهد در وضعیت هشدار هوای تهران در وضعیت ناسالم است ۵۶ درصد اتوبوس های تهران فرسوده هستند پیش‌بینی آلودگی هوا برای شش شهر پرجمعیت تعویض کاتالیست وظیفه رانندگان تاکسی نیست هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‎های حساس پائیز دودی پایتخت و انتظار برای کاهش آلودگی هوا هوای تهران سالم است دو غافلگیری در هوای پایتخت کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت هوای تهران سالم است هوای تهران ناسالم است افزایش شاخص آلودگی شهرهای بزرگ تداوم آلودگی هوا در تهران هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای همه افراد هوای تهران برای حساس‌ها ناسالم شد کاهش دید در محورهای مازندران و اردبیل هوای تهران سالم است افزایش ۷ هزار نفری تلفات آلودگی هوا در یک‌سال در گفت‌وگو مدیر عامل شرکت ایدکو با «عصرخودرو» بیان شد؛ بومی سازی موتورسیکلت های برقی اولویت ماست هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس هوای مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفت هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت بودجه یک میلیارد یوروییِ آلمان برای مقابله با آلودگی هوا ترافیک و آلودگی هوای تهران در وضعیت بحرانی قرار دارد هوای پایتخت در آستانه وضعیت ناسالم برای گروه های حساس آلودگی هوا و ترافیک به مشکل امنیتی تبدیل شده است ۴۰ درصد آلودگی تهران ناشی از اتوبوس‌ها و خودروهای دیزلی است وسایل نقلیه عامل ۸۰ درصد آلایندگی‌های زیست محیطی است آلودگی هوا در هر ۲۴ ساعت جان ۱۲ تهرانی را می‌گیرد تحول در حوزه کاهش آلودگی هوا از ابتدای سال ۹۷ هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است تداوم کیفیت هوای سالم در تهران رفع معضل آلودگی هوای پایتخت از اولویت‌های اصلی مدیریت اجرایی ۴۰ هزار خودروی تاکسی نیازمند تعویض کاتالیست هستند هوای تهران در شرایط سالم است هوای تهران پاک است هوای تهران امروز «مطلوب» است سرما، آینه تمام‌نمای آلودگی هوای تهران سهم صنایع در آلودگی هوای تهران کمتر از ۱۰ درصد است هوای تهران برای دومین روز متوالی سالم است ایست به دوچرخ پرحاشیه! غفلت از علوم اجتماعی و مسائل فرهنگی، نقص برنامه‌های مقابله با آلودگی هوا است آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی در کانون توجه شهروندان تهرانی تشکیل جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا در هفته آینده نوسازی ۷۰۰۰ تاکسی فرسوده پایتخت اولویت شهرداری بهترین موتورسیکلت‌های برقی برای نبرد با آلودگی‌هوا برخورد مستمر با خودروی سنگین آلاینده هوا در مشهد موتورسیکلت‌های کاربراتوری بلای‌جان پایتخت تهران آذرماه را با هوای «سالم» شروع کرد نصب فیلتر ذرات برای اتوبوس های جدید عملیاتی نشد موتورسیکلت‌های کاربراتوری منبع ۱۹ درصد آلودگی شهر تهران هستند فروش خودروهای برقی در جهان رکورد زد طرحی برای کاستن آلاینده ها از ریه های تبریز هوای پایتخت همچنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس هوای تبریز برای گروه های حساس ناسالم است "سوخت قهوه" راه‌حل کاهش آلودگی هوا در لندن تعطیلی کارخانه‌های شرق چین برای کنترل آلودگی هوا هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه های حساس خودروهای فرسوده سن و سال نمی‌شناسند پدرخوانده‌های حوزه آلودگی هوا چه کسانی هستند؟ هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است حذف آلودگی دیزل‌ها در گروی نصب فیلتر دوده هوای تهران ناسالم است سن خودروهای فرسوده هنوز اعلام نشده است شب‌های تهران با اگزوز دیزلی ها سیاه می ‌شود هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است ۸ برابر ظرفیت معابر تهران خودرو داریم هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم است بازگشت هوای ناسالم به پایتخت از این پس در شهر تهران دو نوع معاینه فنی خودرو صادر می‌شود خودروهای فرسوده کاربراتوری و افزایش مرگ‌ومیر در اثر آلودگی هوا نقش مخرب خودروسازان در آلودگی هوا هوای تهران سالم است هنگام آلودگی هوا چه بخوریم؟ جریمه ۲۰۰ هزار تومانی در انتظار موتورسیکلت های ۴۰۰ هزار تومانی افزایش آلودگی هوا از سه‌شنبه هوای پایتخت برای سومین روز متوالی سالم است ۵ عامل اصلی مردودی در معاینه فنی برخورد با خودروهای دودزا در اصفهان ۳۱ درصد افزایش یافت مرگ سالانه ۲۳۰ یزدی به دلیل عوارض ناشی از آلودگی هوا در یزد خودرو مهمترین عامل آلودگی هواست هزینه ۸۰ هزار میلیارد تومانی آلودگی هوا در ایران و نقش ویژه خودروهای فرسوده دولت سریلانکا برای مبارزه با آلودگی هوا و کمبود سوخت خودروها را برقی می کند ملاقات با خودرو هواسوز مخترع ایرانی؛ «قاصدک» خبر می‌کند! رفت و آمد با اتوبوس‌های شهری در دهلی نو رایگان شد آلودگی هوا به سلامت استخوان‌ها آسیب می‌زند دولت باید برای رفع آلودگی تهران دست به کار شود هوای پایتخت سالم است دستگاه‌ها برای رفع آلودگی هوای تهران با یکدیگر هماهنگ نیستند از انتقاد به ورود موتورهای انژکتوری چینی تا جلوگیری از تعطیلی کارخانجات هوای تهران امروز سالم است آلودگی هوا داغ سهم کم یورو ۴ در کلان شهرها را تازه کرد موتورسیکلت‌ها ۴ برابر خودروها آلودگی دارند طرح‌های مبارزه با آلودگی شهر تهران در گروی تأمین منابع مالی مطالعات درباره سهم منابع آلاینده در آلودگی هوا به روز رسانی می‌شود تداوم آلودگی هوا در دهلی‌نو هوای تهران آلوده‌تر می شود بلایی که آلودگی هوا برسرمان می‌آورد پاییز امسال آلوده‌تر از پاییز ۹۵ است تشدید آلودگی هوا در دهلی‌نو و طرح تعطیلی مدارس تداوم کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در پایتخت اجرای بلندمدت طرح زوج و فرد باعث افزایش انتشار ذرات معلق شده است پاییز امسال آلوده‌تر از پاییز ۹۵ است فراموشی جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی به جای بنزینی تشکیل کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران در هفته آینده صنعت حمل‌ونقل عمومی اروپا برای مقابله با آلودگی هوا چه کرده است؟ ۸۱ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از تردد خودرو و موتورسیکلت است نمایندگان از علل آلودگی هوا می‌گویند؛ توپ در زمین دولت طرح تشدید برخورد پلیس با خودروهای آلاینده و دودزا درالبرز دود عالی مســتدام! پیام رنگ‌ها در نمودار آلودگی هوا هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم است کاهش دید رانندگان بر اثر آلودگی شدید هوا در هند و پاکستان قوانین حوزه آلودگی هوا ضمانت اجرایی ندارند اجرای قوانین، راهکار اصلی کاهش آلودگی هوا نشست مجمع نمایندگان با شورای شهر تهران در پی تشدید آلودگی هوا برگزار می‌شود پاسخ چین به آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی با خودروهای برقی حل معضل آلودگی هوا اولویت نخست سازمان محیط زیست سهم ۸۰ درصدی خودروها در آلایندگی بررسی آلودگی هوای تهران در جلسه مجمع نمایندگان با استاندار احتمال افزایش آلودگی هوای شهرهای صنعتی هوای پایتخت همچنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس آلودگی هوا چه بیماری‌هایی را در طولانی مدت ایجاد می‌کند؟ نسخه‌های بی اثر کاهش آلودگی صوتی پایتخت هوای تهران سالم شد هزینه بالای آلودگی هوای تهران و اجرای کج‌دار و مریز «LEZ» تداوم هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در پایتخت اعلام وضعیت نارنجی در تهران نتیجه جلسه کمیته اضطرار هوای تهران احتمال تعطیلی مدارس ضعیف است رد یک باور قدیمی؛ خوردن شیر از مضرات آلودگی هوا کم نمی‌کند آلودگی هوای تهران به روز نهم رسید هوای تهران؛ لب مرز سالم و ناسالم آسمان شهرهای مرزی غبار آلود است بیماران قلبی و ریوی و سالمندان از تردد غیر ضروری در تهران خودداری کنند هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم است هیبریدی‌ها با ورود به لندن برقی می‌شوند تداوم آلودگی هوا برای چندمین روز متوالی در مشهد هوای پایتخت ناسالم برای گروه‌های حساس خودروهای کاربراتوری مسبب ۳۰ درصد آلودگی هوای پایتخت آمارهای متفاوت از سهم کامیون ها در آلودگی هوای پایتخت چرایی تداوم آلودگی هوای تهران طی روزهای اخیر کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت بررسی فرسودگی یا عدم فرسودگی خودروهای کلاسیک و میزان تاثیر آنها در تولید آلاینده؛ جایی برای پیرمردها هست؟ تشکیل جلسات مربوط به آلودگی هوا هر دو هفته یکبار در استانداری هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس حل "ترافیک" و "آلودگی هوا" دو مطالبه اصلی تهرانی‌ها از مسئولان تهران در یک قدمی فاجعه لندن ! کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت لزوم تهیه گزارش جامع برای کاهش آلودگی هوای تهران برای تکمیل بزرگراه شهید شوشتری فقط با احداث تونل موافقت می‌کنیم خطوط مترو باید افزایش یابد علت ۳۰ درصد از آلودگی هوای تهران تردد شبانه کامیون‌ها است هوای تهران همچنان برای گروه‌های حساس‌، ناسالم است مصوبات کارگروه کاهش آلودگی هوا در فعالیت صنعتی استان مرکزی لازم الاجراست هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت کلانتری برای افزایش آلودگی هوا به شورا می‌آید کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت هوای امروز تهران ناسالم برای گروه‌های حساس برخورد با خودروهای آلاینده در سراسر کشور در آستانه فصل سرما و وارونگی هوا هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است هوای هفت منطقه کلانشهر مشهد در وضعیت هشدار هوای پایتخت در آستانه وضعیت ناسالم برای گروه های حساس هوای پایتخت با شاخص ۹۷ سالم است دومین روز پیاپی وضعیت هشدار در هوای کلانشهر مشهد قانون «فیلتر دوده» در فیلترینگ خودروسازان یا محیط زیست؟ آلودگی هوا تهدیدی جدی بر سلامت انسان ها پایش هفتگی بنزین در کلانشهرها برای کاهش آلودگی هوا وارونگی قوانین آلایندگی خودرو در کشور مرگ سالیانه ۳۳ هزار ایرانی در اثر آلودگی هوا جریمه خودروهای آلاینده هوا در مشهد هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است خودروهای آلاینده در لندن مشمول مالیات شدند خودروهای آلاینده از امروز ۵۰هزار تومان جریمه می‌شوند راه چاره «وضعیت قرمز» پایتخت مرگ ۹ میلیون نفر در اثر آلودگی هوا هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس ما می‌توانیم! برقراری هوای سالم در بیشتر نقاط تهران تجهیز خط بی‌آرتی بزرگراه امام علی(ع) به بایودیزل ابراز امیدواری شهردار تهران نسبت به بهبود کیفیت خودروهای داخلی مهار آلودگی هوا با اخذ عوارض بنزین هوای سالم تهران تا فردا تداوم دارد هوای تهران سالم است بررسی شاخص آلودگی صوتی تهران و شهرهای منتخب جهان +نمودار افزایش ۲ برابری مردودی‌های معاینه فنی مشکلات سیستم سنجش آلایندگی هوای شهرستان‌های تهران به زودی حل می‌شود هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس تجربه جهانی برای مبارزه با آلودگی هوا هاشمی مطرح کرد: تقویت حمل و نقل عمومی راهکار کاهش آلودگی هوای پایتخت تردد خودروهای تک سرنشین محدود شود مرگ سالانه حداقل ۲۰۰ هزار آمریکایی در اثر آلودگی هوا تاکید بر استفاده از سوخت‌های پاک کیفیت هوای پایتخت در شرایط سالم است مشکلات اجرای فاز دوم طرح محدوده کاهش آلودگی هوا فقط با کیفیت بنزین حل نمی‌شود ارزان‌سازی خودروهای داخلی به چه قیمتی؟ فعالیت شبانه روزی گشت‌های کنترل آلاینده‌های زیست محیطی در مشهد خودروهای دیزلی باید از چرخه حمل و نقل خارج شوند هوای امروز تهران سالم است کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت آلودگی هوا عامل مرگ بیش از نیم میلیون اروپایی برخورد با ۶۳۶ خودرو دودزا در مشهد برای کاهش آلودگی هوا هوای پایتخت در روزهای پایانی هفته سالم است هوای تهران سالم است کیفیت هوای مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس حضور دستگاه‌های ذیربط برای اقدامات صورت گرفته در کاهش آلودگی هوا هوای چهارمحال و بختیاری به مرز هشدار رسید رویای یک زمستان بدون دود برنامه‌های جدید شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم هوای پایتخت سالم است کلید قفل آلودگی هوا در دست خودروهای هیبریدی غلظت ذرات معلق هوای سیستان ۴ برابر حد مجاز هوای تهران سالم است کیفیت هوای هفت منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت هوای تهران سالم است کیفیت هوای کلانشهر مشهد در وضعیت هشدار استتار آلودگی در شاخص کیفیت هوای « پاک» پایتخت ترافیک گره کور آلودگی هوای تهران آسمان تهران روز عاشورا صاف است کیفیت هوای ۱۰ منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت جولان دود دیزلی‌ها کیفیت هوای هشت منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم است مرگ سالانه بیش از ۷ میلیون نفر در جهان به علت آلودگی هوا شهرستان‌های قدس و قرچک فاقد سیستم سنجش آلایندگی هوا هستند مردم برای کاهش آلودگی هوای تهران دست به دست هم دهند امضای قرارداد همکاری ایران و ژاپن برای کاهش آلودگی هوای تهران آلودگی هوا به کلیه‌ها هم رحم نمی‌کند تهرانی‌ها در تابستان، ۸۸ روز هوای سالم تنفس کردند هوای سالم پایتخت در نخستین روز پاییز هوای سالم تهران در آخرین روز تابستان هوای پایتخت سالم است در خواست محیط زیست استان تهران از پلیس برای تشدید برخورد با خودروهای آلاینده هوای تهران در روزهای پایانی هفته سالم است نسخه آلودگی تهران را برای شهرهای دیگر نپیچیم کاهش تعداد روزهای ناسالم پایتخت در نیمه دوم سال با تمهیدات پیش‌بینی شده تداوم کیفیت هوای سالم در تهران هوای تهران سالم است نیمی از آلودگی هوای تهران به علت تردد کامیون‌هاست هوای تهران سالم است هوای تهران سالم است هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس مصوبه کاهش آلودگی هوا ۲۰ سال پیش تصویب شد تداوم هوای سالم در تهران کیفیت هوای پایتخت سالم است آلودگی هوا خواب را هم مختل می‌کند هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس هوای تهران در آستانه ناسالم شدن ضعف سیستماتیک نظارت سازمان محیط زیست بر صنعت خودرو هوای تهران «سالم» است تداوم هوای سالم در پایتخت هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت ناسالم قرار می‌گیرد هوای پایتخت سالم است مراقبت ازهوای پاک شیرازبا جمع آوری خودروهای فرسوده شیراز همچنان رکورددار هوای پاک و سالم دربین کلانشهرها تداوم هوای سالم در تهران شورای پنجم با همکاری شهرداری تهران آلودگی هوا را کاهش خواهد داد هوای تهران سالم است هوای پایتخت در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس تداوم هوای سالم در پایتخت پیش‌بینی هوای سالم برای تهران طی امروز و فردا برای کاهش ترافیک و آلودگی هوا برنامه داریم هوای پایتخت سالم است هوای تهران «سالم» است هوای پایتخت در آستانه وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس فوت سالانه ۳۵ هزار نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا هوای پایتخت سالم است هوای تهران سالم است هوای پایتخت سالم است ۲۰راهکار برای کاهش ترافیک و آلودگی هوای پایتخت هوای پایتخت ناسالم است آلودگی هوا در صدر شکایت‌های مردم پردیس هوای تهران سالم است دوچرخه، پایانی برای سیطره خودروها آلودگی هوا موجب افزایش استرس دانش‌آموزان می‌شود رشد خودروهای برقی؛ چالشی پیش روی تقاضای نفت هوای پایتخت ناسالم برای گروه‌های حساس است سامانه‌های داخلی اشتراک سفر سرگردانند پیش‌بینی ناسالم شدن هوای تهران برای گروه‌های حساس تهران سی و ششمین شهر آلوده جهان است تداوم هوای سالم در پایتخت «قانون هوای پاک» آماده ابلاغ شد آلودگی هوا، موضوع بیشترین شکایت‌های ساکنان ملارد هوای پایتخت سالم است تداوم هوای سالم در پایتخت تابلوهای اطلاع رسانی آلودگی هوای پایتخت آنلاین شدند جایگزینی۲۰۰۰ خودرو سنگین فرسوده با همت بانک صادرات نوسازی خودروهای سنگین، کاهش آلودگی هوا را در پی دارد هوای تهران سالم است تایید لایحه «هوای پاک» توسط شورای نگهبان هوای برخی مناطق پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است تهران؛ در آستانه هوای ناسالم برای گروه‌های حساس هوای پایتخت در روز تحلیف صاف خواهد بود هوای پایتخت امروز برای گروه‌های حساس،ناسالم است آلودگی هوای در ۶ منطقه کلانشهر مشهد ضرورت اسقاط خودروهای فرسوده برای کنترل آلودگی هوا پیش‌بینی کیفیت هوای سالم برای فردا کیفیت هوای پایتخت در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس هوای تهران امروز سالم است تداوم هوای سالم در تهران کیفیت هوای چهار منطقه از مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت هوای تهران امروز سالم است ۸۰درصد هوای تهران در تیرماه سالم بود استمرار هوای سالم در تهران تعویض کاتالیست خودرو چقدر خرج دارد؟ استمرار هوای سالم در تهران منوعیت تردد خودروهای جدید دیزلی و بنزینی در انگلیس حداکثر هزینه تعویض کاتالیست ۵۰۰ هزار تومان است تاثیر آلودگی هوا در بروز بیماری‌های مزمن تنفسی هوای پایتخت امروز سالم است حل آلودگی هوا با کمک اینترنت اشیاء پیش‌بینی هوای ناسالم در تهران برای گروه‌های حساس ضربه فنی خودروهای آلاینده هوای پایتخت برای گروه‌های حساس،ناسالم شد ضرورت توجه شوراها به آلودگی هوا، امواج و نور حدود معاینه فنی از فردا سختگیرانه‌تر می‌شود هوای تهران سالم است ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده در محدوده طرحLEZ باید برای آلودگی هوای چند ماه آینده آماده شویم هوای سالم آخر هفته پایتخت تداوم هوای سالم پایتخت ژاپنی‌ها پای امضای ۲ قرارداد برای رفع آلودگی هوای تهران امضای دو قرارداد برای رفع آلودگی هوا هوای پایتخت سالم است لایحه هوای پاک اصلاح شد هوای پایتخت سالم است لزوم نصب کاتالیست در ناوگان عمومی درون‌شهری البرز هوای تهران امروز ناسالم برای گروه‌های حساس است هوای پایتخت امروز سالم است هوای پایتخت در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس آیا گرما آلودگی هوا را تشدید می‌کند؟ ساخت بزرگ‌ترین شهر جنگلی جهان برای مقابله با آلودگی هوا+تصاویر دوچرخه ای که دستگاه تصفیه هوا دارد! آغاز طرح جمع‌آوری فیلترهای هوای غیراستاندارد خودرو در البرز هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس شد جولان ۱۸۷ هزار تاکسی فرسوده در کشور ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی نتیجه اجرای لایحه هوای پاک حدود مجاز جدید معاینه فنی خودروها از ابتدای مردادماه اعمال می شود هوای تهران سالم است هوای تهران در آستانه ناسالم شدن بررسی مجدد معضل آلودگی هوای انگلیس در دادگاه ۸ شلیک آلودگی هوا به سلامت شما کیفیت هوای تهران در مرز ناسالم هوای پایتخت ناسالم است ذرات آلاینده هوا موجب مقاومت به انسولین و افزایش احتمال دیابت نوع ۲ می‌شود این بار گرما آلودگی هوای تهران را تشدید کرد هوای تهران ناسالم است هوای تهران ناسالم است کیفیت هوای پایتخت آخر هفته سالم است هوای تهران سالم است کیفیت هوای خرداد امسال، بهتر از شش سال اخیر شنبه سالم پایتخت اهواز، آلوده‌ترین شهر کشور در طولانی‌ترین روز سال هوای تهران ناسالم شد هوای تهران در آستانه شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس سهم سالانه هر تهرانی از تولید آلودگی هوا؛ ۸۰ کیلوگرم هوای پایتخت سالم است استمرار هوای سالم در تهران کیفیت هوای تهران سالم است کاهش ترافیک و آلودگی هوا در سایه توسعه مترو آلودگی هوا به DNA دانش‌آموزان آسیب می‌زند نصب دستگاه سنجش آلودگی هوا بر روی خودرو گوگل+عکس هوای تهران «سالم» است کیفیت هوای تهران سالم است هوای تهران سالم است خودروهای برقی کرایه‌ای؛ ابتکار تازه چین برای با مبارزه آلودگی هوا هوای تهران سالم است ضرورت تمرکز شورای پنجم تهران بر مقوله کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل ریلی آلودگی هوای ناشی از ترافیک، کودکان را پیر می‌کند هوای زنجان برای گروه های حساس ناسالم است هوای ارومیه آلوده شد شرایط مطلوب کیفی هوا در پایتخت بازگشت هوای سالم به پایتخت کربن سیاه هوای تهران، احتمال بروز سرطان را افزایش می‌دهد هوای تهران برای گروه‌های حساس تا روز جمعه ناسالم است ضرورت تجدید نظر مسوولان در عوارض آلایندگی به پیشوا کربن سیاه هوای تهران، باعث مرگ‌ زودرس می‌شود هوای پایتخت سالم است لایحه هوای پاک مشکل آلودگی شهر اراک را رفع نمی کند آلودگی هوا خواب را مختل می‌کند اردیبهشت پاک در تهران هوای تهران سالم است ممنوعیت تردد هزاران خودرو در پایتخت مکزیک مقصد تازه مینی‌بوس‌های فرسوده دوچرخه ای با قابلیت پاکسازی هوا آلودگی هوای کلانشهرها در دولت یازدهم کاهش یافت چرا تهران به سختی نفس می‌کشد راهکار جدید محققان برای مقابله با آلودگی هوا بعداز۲۰سال دستگاه‌های مسئول کنترل آلودگی‌هوا مشخص شدند پیوند اینترنت و دوچرخه، ابتکار چین برای کاهش آلودگی هوا پایتخت نشینان روزهای سالم را سپری می‌کنند وضعیت هوای پایتخت سالم است آلودگی تهران با تردد شبانه ۱۰۰ هزار خودرو سنگین هند برای کاهش آلودگی هوا مشتری ال پی جی ایران شد وضعیت هوای تهران سالم است هوای تهران روزهای سالم را تجربه می‌کند تعطیلی مدارس راهکار کاهش آلودگی هوا نیست تزریق حیات بخش هوای پایتخت سالم است پایتخت نشینان سالم نفس بکشند هر سال ۳۴هزار تن آلودگی هوا در منطقه۱۲ منتشر می‌شود ثبت ۲۰ روز هوای سالم متوالی در تهران وضعیت هوای تهران سالم است وضعیت هوای تهران سالم است کاهش آلودگی هوا کاهش ابتلا به آسم را در پی داشته است تداوم هوای سالم در تهران هوای تهران در شرایط سالم است میزان بنزن هوای تهران سال های ۸۹ و ۹۰ بیش ازهزار قسمت در میلیارد بود ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا آنلاین می‌شوند حذف ۹۰۰ هزارخودروی فرسوده و توزیع بنزین یورو۴ از گام های دولت برای رفع آلودگی هوا کمک ۱۲.۵ میلیونی جایکا ژاپن برای رفع آلودگی هوا غفلت کاندیداهای ریاست‌جمهوری از عوامل اصلی آلودگی هوا اقدامات دولت در کاهش آلودگی هوای تهران موثر بوده است هوای پایتخت سالم است وضعیت هوای تهران سالم است آلودگی‌هوا و خطر مرگ سالانه ۳ میلیون چینی تداوم هوای سالم در کلانشهر تهران تداوم هوای مطلوب در تهران وضعیت هوای پایتخت سالم است استنشاق ۱۰ میلیون ماده سمی حین رانندگی و حضور در اتومبیل هوای پایتخت همچنان سالم است حفظ سامانه ضدقاچاق در دقیقه ۹۰ ۴۰ میلیون انگلیسی در آلودگی هوای غیرمجاز نفس می‌کشند ضرورت کاهش سن معاینه فنی به یکسال هوای پایتخت همچنان سالم است فروردین امسال بیشترین روز ناسالم را نسبت به سه سال قبل داشت تهران؛ پایتختی که به سختی نفس می‌کشد هوای تهران سالم است ثبت نهمین روز هوای پاک در تهران تداوم هوای سالم در پایتخت هوای پایتخت سالم است هوای مشهد سالم است کاهش مضرات آلودگی هوا با مصرف ویتامین B بررسی لایحه پاک در مجلس و مصوباتی که می‌تواند هوای کلانشهر‌ها را قابل تنفس کند هوای مشهد سالم است هوای پایتخت پاک است کیفیت هوای ۷ منطقه مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد بازگشت هوا به شرایط سالم بعد از دو روز ناسالمی انگشت اتهام آلایندگی به سمت خودروهای دیزلی با افزایش آلودگی هوا در انگلیس آلودگی هواسطح کلسترول خوب را کاهش می‌دهد هوای چهارمحال و بختیاری همچنان ناسالم است کیفیت هوای تهران همچنان ناسالم است هوای پایتخت برای گروه های حساس ناسالم است آلودگی هوای فروردین رکورد زد هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوای پایتخت همچنان سالم هوای تهران در وضعیت «ناسالم برای گروه های حساس» قرار گرفت پیش بینی تداوم هوای سالم در تهران واحدهای آلاینده هوا ۳ تا ۵ برابر جریمه می‌شوند وظیفه مراکز صنعتی، تولیدی و خدماتی به استفاده از سوخت استاندارد هوای چهارمحال و بختیاری در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس هوای تهران همچنان در شرایط سالم تداوم کیفیت هوای سالم در پایتخت کاهش آلودگی هوا و ترافیک با نرم افزار یک دانشجو کیفیت هوای تهران در شرایط «پاک» قرار گرفت هوای تهران سالم است لابی‌ها به نتیجه رسید؛ هزینه کاهش آلودگی‌هوا از جیب مصرف‌کننده هوای پایتخت سالم است هوای تهران پاک است هوای پایتخت سالم است هوای پایتخت سالم است هوای تهران برای ششمین روز در سال جاری پاک است. هوای پایتخت «پاک» شد هوای تهران سالم است کیفیت هوای تهران همچنان سالم است پاکسازی هوا با بیلبوردهای تبلیغاتی! کیفیت هوای امروز تهران سالم است هوای امروز تهران در شرایط سالم قرار دارد هوای تهران در قاب تصویر گردش هوای تهران همچنان بر مدار « سلامت» دوچرخه‌سواری در کشورهای تولیدکننده مدرن‌ترین خودروها هوای پایتخت سالم است هوای پایتخت سالم است کیفیت هوای ۹ منطقه مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد مسکو در زمره آلوده‌ترین مناطق روسیه نقش ویتامین B در مقابله با آلودگی هوا آخرین سه شنبه سال مسبب افزایش آلاینده‌ها در تهران نجات تهران با موتور سیکلت برقی هوای پایتخت سالم است هوای پایتخت در وضعیت سالم است وضعیت هوای تهران سالم است هوای تهران در آستانه ناسالم شدن است مجوز تولید موتورسیکلت‌های برقی صادر شده است هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است هوای تهران سالم است برخورد با ۳۲ هزارو ۲۴۵ تخلف زیست محیطی خودروها در مشهد در سال جاری کیفیت هوای مشهد در وضعیت سالم قرار دارد وضعیت هوای تهران سالم است حل معضل آلودگی هوا نیازمند مدیریت واحد است آلودگی هوا در پیچ و خم موازی کاری دستگاه‌ها ممنوعیت استفاده از خودروهای دیزلی در پروژه‌های شهری بدون برگه معاینه فنی معتبر راه‌اندازی ۵ خط اتوبوس برقی در منطقه ۱۲ تهران ابتکار: امسال ۲۵۷ روز سالم و پاک در تهران داشته‌ایم وضعیت هوای پایتخت سالم است خسارت ۴۰۰ میلیونی هر اتوبوس فرسوده به جان شهروندان تهرانی آلودگی هوا باکتری‌های دستگاه تنفسی را تغییر می‌دهد خودروهای برقی میان‌بر فرار از آلودگی مهار دیو آلودگی تبریز با نوسازی ناوگان عمومی هوای مشهد سالم است هوای تهران در شرایط سالم است کاستی‌های زیادی برای حل مشکل آلودگی هوا وجود دارد هوای تهران سالم است آماده‌باش در مراکز معاینه فنی خودرو تنها راه نجات تهران از آلودگی هوا، توسعه مترو است هوای «سالم» پایتخت در روزهای پایان هفته ارومیه دومین شهر کشور از نظر تردد خودروهای فاقد استاندارد هوای تهران در شرایط سالم است خسارت ۱۸ هزار میلیارد تومانی آلودگی هوای تهران در هر سال کاهش ۸۰ درصدی آلاینده‌ها با استفاده از خودروهای برقی خسارت ۱۸ هزار میلیارد تومانی آلودگی هوای تهران در هر سال افزایش ناپایداری‌های جوی و بهبود کیفیت هوای پایتخت افتتاح خط ۷ مترو تهران تا ۱۰ روز آینده امروز هوای تهران سالم است صفر تا صد سامانه پیش بینی آلودگی هوا هوای پایتخت با شاخص ۷۵ در شرایط سالم است خودروها؛ متهم ردیف اول آلودگی هوای کرج خودروها قبل از ۵ سال معاینه فنی شوند اجباری‌شدن ۸ استاندارد برای خودروهای ساخت داخل خودروها عامل ۸۵ درصد آلودگی هوای تهران هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد راهکارهای سنتی و نوظهور مقابله با آلودگی هوا در جهان پیشنهاد فرانسه برای پیش‌بینی آلودگی هوای تهران ۷۰ هزار خودرو فرسوده در اصفهان تردد می‌کند وعده آلودگی‌هوا برای شهر‌های بزرگ، باران برای شرق هوای پایتخت در وضعیت سالم قرار دارد هوای تهران «سالم» است نقش مترو در کاهش آلودگی های زیست محیطی پایتخت هوای تبریز برای دومین روز متوالی در وضعیت ناسالم قرار گرفت هوای تهران تا فردا مطلوب می‌شود هوای تبریز در وضعیت ناسالم قرار گرفت افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای تهران تردد ۱.۲ میلیون خودروی فرسوده عامل مهم آلودگی هوا در کلانشهرهاست ۸۰ درصد از آلودگی هوا ناشی از خودروهاست آلودگی هوا سالانه بیش از یک میلیون نفر را در هندبه کام مرگ می کشاند پیش‌بینی تداوم هوای «ناسالم» در تهران تصویب تعطیلات زمستانی مدارس در دولت هوای تهران‌ از فردا ناسالم برای همه گروه‌های سنی هوای شهر تهران در شرایط پاک قرار گرفت هوای تهران «سالم» است کاهش مرگ و بیماری های ناشی از آلودگی هوا در دولت یازدهم کیفیت هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد «نفس‌های شهر»؛ جشنواره‌ای با موضوع آلودگی‌هوا هزینه آلودگی هوای لندن ۳.۷ میلیارد پوند در سال است پیش بینی تداوم هوای مطلوب در تهران محدودیت تردد خودروها در پکن به دلیل آلودگی هوا هوای تهران فردا هم «سالم» است وقوع نیمی از تلفات آلودگی هوای ۲۰۱۵ در چین و هند آلودگی هوا در اروپا ۲۷ برابر کشنده‌تر از چین است نقش توسعه شهری بر مبنای حمل‌‌‌ونقل‌ عمومی در کاهش آلودگی‌‌های ناشی از ترافیک هوای مشهد در وضعیت سالم قرار دارد هوای تهران سالم است کیفیت هوای پایتخت در آستانه شرایط ناسالم هوای ۱۳ نقطه مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد کیفیت هوای مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد هوای پایتخت سالم است آلودگی هوا از عوامل بروز آلزایمر است روزهای آلوده زمستان پایتخت به ۳۰ رسید هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است پیش بینی تداوم هوای آلوده در تهران هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است هوای مشهد پاک و سالم است احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در تهران هوای پایتخت امروز و فردا در وضعیت سالم است زدن ماسک بر صورت مجسمه پیروزی برلین در اعتراض به آلودگی هوا کیفیت هوای تهران با عدد ۱۰۹ برای گروه‌های حساس، ناسالم است کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم قرارگرفت دود ناشی از خودروهای دیزل برای سلامتی شهروندان خطرناک است نباید برای کاهش آلودگی‌ها فعالیت انفعالی داشت تداوم هوای پاک در پایتخت آلایندگی های متحرک از دغدغه های اصلی عرصه زیست محیطی است امروز و فرد هوای تهران سالم است هوای شهر تهران در شرایط سالم قرار گرفت وضعیت هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد هوای تهران «سالم» است منع تردد خودروهای دیزلی قدیمی در پاریس کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت وضعیت هشدار آلودگی هوا در انگلیس کیفیت هوای چهار منطقه کلانشهر مشهد در وضعیت هشدار زنگ خطرآلودگی هوا با ورود خودروهای خارجی فرسوده به کردستان راهکار کاهش ۲۵درصدی آلودگی هوای تهران هوای تبریز بالاخره بعداز روزها در وضعیت سالم قرار گرفت راه اندازی سیستم سنجش آلودگی هوا در ملارد بی توجهی به یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا آسمان تهران، همچنان ناسالم است تمهیدات لازم در لایحه هوای پاک جهت کاهش آلودگی هوا اتخاذ شود نبض آلودگی همچنان در هوای تهران می زند آلوگی هوا نقض حقوق شهروندی است ارائه گزارش اقدامات دولت برای بهبود هوای کلانشهرها با «ماسک فیلتردار» نفس بکشید اینجا هوا به میل تو تغییر می کند تداوم آلودگی هوا تا فردا آلودگی نفسگیر کلانشهر‌ها در روز «هوای پاک» آلودگی هوای تهران سالی ۵۸۰۰ نفر تلفات دارد انتقاد شدید مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا از تصویب یک مصوبه ضد محیط زیستی در اوج آلودگی هوا برخورداری از هوای پاک، حق شهروندان است هوای آلوده، در روز هوای پاک دستیابی هرچه بهتر به هوای پاک در گرو همکاری همه دستگاه هاست مترو چگونه می‌تواند به کاهش آلودگی هوای پایتخت کمک کند؟ درمان آلودگی هوا فقط بهبود کیفیت سوخت نیست بررسی راهکارهای کاهش آلودگی هوای مشهد توسعه حمل و نقل پاک تنها راه حل کاهش آلودگی هوا است امیدواریم به زودی لایحه هوای پاک وارد صحن مجلس شود کاهش روزهای هوای ناسالم زمان‌بر است معاینه فنی خودروهای سنگین یکپارچه شد الزام خودروسازان به رعایت استاندارد یورو۴ در تولیدات روز هوای پاک هم رنگ آلودگی گرفت خسارت سنگین آلودگی هوا به اقتصاد آلودگی هوا ناشی از تردد خودروها در اردبیل قابل محاسبه نیست خودرو ۳ سیلندرکم مصرف به زودی وارد بازار می شود نقش شهروندان در آلودگی هوا چیست؟ برچسب آلایندگی خودرو در پاریس اجباری شد سه گام موثر در کاهش آلودگی هوا همایش روز «هوای پاک» آغاز شد هر تاکسی پیکان سالانه هم وزن خودش آلودگی هوا تولید می کند! استفاده از حمل و نقل عمومی در روز «هوای پاک» رایگان شود برگزاری هفته هوای پاک با شعار "اینجا هوا به میل تو تغییر می‌کند" تصویب دو مصوبه کلیدی درباره آلودگی هوا در دولت توسعه حمل و نقل ریلی، راه‌حل معضل ترافیک است هوای مشهد آلوده است هوای تهران در آستانه روز هوای پاک همچنان ناسالم است مروری بر تدابیر دولت برای رسیدن به هوای «پاک» نوسازی۱۰هزار تاکسی«نو» و ورود ۲۰۰تاکسی هیبریدی تغییر تقویم آموزشی با رویکرد کاهش آلودگی هوا محکوم به شکست است نفس تهران دوباره گرفت آلودگی مجدد هوای پایتخت از روز سه‌شنبه کاهش مدت زمان معاینه فنی خودروها در انتظار تصویب مجلس شهردار پکن چگونه با آلودگی هوا مقابله می‌کند؟ آلودگی هوا؛ سومین عامل خطر مرگ‌ومیر در کشور راهکار برون‌رفت از آلودگی هوا افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی است «باد» کیفیت هوای تهران را پس از ۸ روز سالم کرد استفاده از وسیله حمل‌ونقل عمومی در روزهای هشدار، رایگان شود تعطیلی مدارس و تغییر فصل مشکل آلودگی را حل نمی کند برخورد با ۲۶ هزار دستگاه خودروی آلاینده محیط زیست در مشهد شهروندان در آلوده‌ترین دی ماه ۳سال اخیر تنفس می‌کنند هوای تهران ناسالم است مناظره به ایستگاه آلودگی هوا رسید هوای تهران همچنان ناسالم است هوای تهران همچنان ناسالم است کاهش موقتی آلودگی‌ هوای تهران به مدد باد تعطیلی مدارس در روزهای ناسالم هوا از روی ناچاری تداوم آلودگی در تهران هوای آلوده منازل خود را با گیاهان تصفیه کنید هوای تهران همچنان ناسالم است جابجایی تعطیلات تابستانه؛ راه فرار از هوای آلوده در زمان آلودگی هوا چه کنیم؟ چهارشنبه از آلودگی هوا کمتر می‌شود هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد تداوم آلودگی هوا تا پایان هفته در کشور آلودگی هوای تهران برای برخی مناطق به «وضعیت بحران» رسید کیفیت هوای ارومیه به مرز هشدار رسید هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت مدارس ابتدایی و پیش‌دبستانی و مهدهای کودک تهران فرداهم تعطیل شدند بالا نرفتن شاخص آلودگی هوا از عدد ۱۶۰ نتیجه اقدامات دولت است! کلانشهرها در سیطره آلاینده‌ها ارتباط آلودگی هوا با بروز سکته مغزی افزایش آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی تا فردا هوای تهران همچنان ناسالم است ابتدایی‌ها، پیش‌دبستانی ها و مهدهای کودک تهران فردا تعطیل شدند آلودگی هوا تا اطلاع ثانوی مهمان آسمان تهران است شاخص کیفیت هوای کلان‌شهرها‌ ناسالم برای همه گروه‌های سنی‌ سرخه‌حصار پاک‌ترین و یافت‌آباد آلوده‌ترین منطقه تهران افزایش غلظت آلاینده‌ها در هوای شهر تهران سرمایه‌گذاری چند میلیارد پوندی چین برای مقابله با آلودگی هوا کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه می دهد آلایندگی مهم ترین عامل عدم دریافت گواهی معاینه فنی آلودگی هوا تا ۳۵ درصد احتمال بروز سکته مغزی را افزایش می‌دهد هوا در شرایط ناسالم قرار گرفت آغاز هفته با افزایش آلودگی در کلانشهرهای کشور افزایش آلایندگی ها در کلان شهرها کیفیت هوای تهران از روزشنبه کاهش پیدا می کند استفاده از خودروهای شخصی را کم رنگ کنیم آلودگی گسترده هوا در ۷۲ شهر چین تنگی نفس از ارس تا بیستون افزایش غلظت آلاینده‌ها از جمعه کیفیت هوای هفت منطقه مشهد در وضعیت هشدار باد آمد، هوای تهران پاک شد اگر به حقوق شهروندی اعتقاد دارید برای توسعه مترو فکری کنید دردسر آلودگی هوا برای میلیون‌ها چینی با شروع سال جدید پیش بینی تداوم آلودگی هوای کشور تا هفته آینده سعادت‌آباد آلوده‌ترین و اتوبان آهنگ پاکترین نقطه تهران برخورد با ۲۲ هزار خودرو دودزا در تهران تردد شبانه کامیون های حمل نخاله و افزایش آلودگی تهران هوای تهران ناسالم برای گروههای حساس جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل نمی شود آخرین اقدامات دستگاه‌های اجرایی در جهت رفع آلودگی هوای شهر کرج بررسی شود تشدید برخورد با خودروهای دودزا کیفیت هوای مشهد در وضعیت سالم قرار دارد نمی توان منکر نقش خودروهای فرسوده در آلودگی هوای تهران شد شاخص آلودگی تبریز به ۱۶۳ رسید هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفت آلودگی هوا مدارس ابتدایی ۴ شهرستان استان البرز را فردا تعطیل کرد در روزهای آلودگی هوا ۳۰ نفر بیشتر فوت می‌کنند آلودگی هوای تهران ادامه‌ دارد آغاز طرح ضربتی برخورد با خودروهای آلاینده و دودزا در البرز تشدید آلودگی هوا در مادرید و محدودیت تردد خودروهای شخصی هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت شاخص کیفیت هوای تهران امروز در شرایط «سالم» قرار دارد تأکید ابتکار بر ارائه تسهیلات برای جایگزین کردن موتورسیکلت‌های برقی باران، طلسم یک هفته‌ای آلودگی هوا را شکست اروپا در برابر خطر آلودگی شدید هوا کیفیت هوای ۴ نقطه شهر مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد باران هم هوای آلوده تهران را پاک نکرد کیفیت هوای برخی مناطق تهران در شرایط قرمز قرار گرفت اعتراض زنان مغولستان به آلودگی هوا هوای مشهد همچنان در وضعیت هشدار هوای تهران ناسالم است تهران در تسخیر خودروهای تک سرنشین آلودگی هوای تبریز چالش آلودگی هوا و جولان آلایندگی ها هوای استان البرز از مرز هشدار گذشت موتورسیکلت های برقی ۳۰ درصد از آلودگی هوای تهران را کاهش می دهند هوای شهر تهران همچنان در شرایط ناسالم است مه آلودترین روز پایتخت تبریز ناسالم ترین روز خود را در سال جاری سپری کرد تهران در مه غلیظ فرو رفت+تصاویر اینورژن مسبب آلودگی شهرها نیست هوای تهران همچنان ناسالم است آلودگی هوای تهران «ناسالم برای گروه‌های حساس» رفع آلودگی‌ هوا از امشب تمام مدارس پایتخت فردا باز است ضرورت استفاده روزانه از ماسک‌های ضد آلودگی هوا تشدید برخورد با خودروهای دودزا در تهران کاهش آلودگی در روز آینده تمهیدات اورژانسی در ۶ نقطه پایتخت به دنبال تشدید آلودگی هوا هوای شهر تهران همچنان در شرایط ناسالم است تعطیلی مدارس هم دردی دوا نکرد دود غلیظ آلودگی هوا در گلوی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی تهران تعطیل شد زنگ ورزش مدارس پایتخت فردا به دلیل آلودگی هوا تعطیل است پیش‌بینی شرایط ناسالم برای هوای تهران و ۳ کلانشهر دیگر در روز شنبه هوای کلانشهر اصفهان ناسالم برای گروه های حساس آلودگی هوای تهران به حد اضطرار رسید افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ +جدول سوم زمستان ۹۵؛ هوای تهران در آستانه هشدار چرا دولت محیط زیست را ملزم به رفع آلودگی هوا نمی‌کند؟ تداوم هوای آلوده در تهران تا روز جمعه امسال هوای یک پنجم روزهای پایتخت آلوده بود آلودگی هوا دهها پرواز هوایی چین را مختل کرد هوای تهران ۲۰۸ روز سالم و ۴۸ روز ناسالم بوده است انتشار کتابی درباره قوانین حقوقی آلودگی هوا هوای تهران فردا برای گروه‌های حساس ناسالم می‌شود راه مقابله با آلودگی هوای تهران اعمال محدودیت وتعطیلی مدارس نیست ارسال نامه عدم شماره‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری به رییس جمهور سونامی سکته و سرطان ناشی از آلودگی هوا ادامه دارد روزهای ناسالم در البرز امسال به نصف کاهش یافت خطرات جدی آلودگی هوا در مناطق شهریِ جهان اجرای طرح زوج و فرد در چین پاکی هوای تهران پایدار نیست هوای تهران پاک است تداوم شرایط مطلوب کیفی هوا تا پایان امروز هوای تهران پاک است هوای تهران سالم شد صدور مجوز تولید ۱۰۰ هزار خودرو دیزلی میزان غلظت آلاینده‌ها از اواخر وقت امروز کاسته می‌شود هوای ۹ منطقه مشهد در وضعیت هشدار هوای تهران همچنان ناسالم است به دنبال ایجاد تسهیلات ویژه برای حذف موتورهای کابراتوری هستیم هوای تهران باز هم ناسالم است روزهای پاک و سالم اصفهان به ۱۴۹ روز افزایش یافت افزایش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ‌ احتمال تبدیل ابر آلاینده به مه دودهای مرگبار توسعه حمل و نقل ریلی راه حل مشکل ترافیک و آلودگی هوا است هوای پایتخت سالم است تعهد ۴شهر جهان برای حذف وسایل نقلیه دیزلی تا سال۲۰۲۵ هوای آلوده برای دومین روز متوالی در مشهد افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا‌ قاتل مخفی؛ آلودگی هوا این‌گونه ما را می‌کشد بررسی آلایندگی خودروهای دیزل در کلان شهرها با حضور متخصصان بین‌المللی مشهد روزی آلوده را سپری می کند آلودگی هوا و محدودیت تردد خودروها در پایتخت ایتالیا هوای کلانشهرها آلوده می‌شود هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت تدابیر اروپا و چین برای مهار غول آلودگی تشدیدبرخوردباخودروهای فاقد برگه معاینه فنی هوای شهر تهران همچنان در شرایط سالم قرار دارد طولانی‌ترین دوره آلودگی هوای سال با تهران چه کرد؟ هوای شهر تهران در شرایط سالم قرار گرفت نقش سازمان حفاظت محیط زیست در موضوع آلودگی هوا نظارتی است هوای راکد و آلوده در شهرهای بزرگ اروپا آلودگی هوا میهمان ناخوانده و ماندگار مشهد هوای تهران برای "حساس‌ها" ناسالم شد آلودگی هوا و صدا فشارخون را افزایش می‌دهد هوای تهران سالم شد هوای مشهد برای پنجمین روز پیاپی آلوده است پاریس با اوج‌گیری آلودگی هوا حمل‌ونقل عمومی را رایگان می‌کند آلودگی هوا در پاریس هوای شهر تهران با وجود باران در شرایط ناسالم قانون آلودگی هوا بازدارنده نیست افزایش بودجه و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست برای حل معضل آلودگی هوا قانون کاهش آلودگی هوا اعمال نشده است بررسی لایحه هوای پاک با حضور لاریجانی و ابتکار مکزیکوسیتی چگونه از شر آلودگی هوا خلاص شد؟ هوای شهر تهران در شرایط سالم قرار دارد ابلاغ مصوبه دولت درباره کاهش آلودگی هوای کلانشهرها تمیزترین و آلوده‌ترین روزهای پایتخت در سال ۹۴ تهران از تردد یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده و موتورسیکلت کاربراتوری رنج می برد هوای مشهد در وضعیت هشدار هوای تهران پس از ۶ روز سالم شد ممنوعیت تردد خودروهای دیزلی در چهار شهر بزرگ جهان گلایه شهرداری تهران از تولید نیم میلیون موتورسیکلت کاربراتوری با مجوز وزارت صنعت هوای شهر تهران همچنان در شرایط ناسالم است موتورهای کاربراتوری متهم آلودگی هوا هوای تهران ناسالم برای تمامی افراد جامعه هوای ۵ منطقه تهران همچنان در وضعیت هشدار/ این نقشه را ببینید فروش هوای پاک در چین برای مقابله با آلودگی‌هوا باید مینی‌بوس‌ها را جمع‌کرد؟ تهرانی‌ها امروز این هوا را تنفس می‌کنند احتمال تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا، فردا هوای پایتخت برای همه گروه‌ها ناسالم شد هوای آلوده حامل باکتری‌های مقاوم به آنتی‌بیوتیک است هوای تهران همچنان برای گروه‌های حساس ناسالم است هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم است هوای مشهد در شرایط هشدار است هوای تهران آلوده است هوای تهران دوباره آلوده می‌شود آلودگی هوا عامل مرگ زودهنگام ۳۰ هزار اسپانیایی آلودگی هوا و مرگ زودهنگام ۴۶۷ هزار اروپایی در سال تهران در هوایی سالم نفس می‌کشد ‌بهبود کیفیت هوا و کاهش‌ گرد و خاک هرمزگان از بعدازظهر فردا آلودگی نفس میلیون ها نفر را تنگ کرد دهلی نو آلوده ترین شهر جهان، برنامه ای برای کاهش آلودگی هوا ندارد هوای تهران پاک است شهرهای آسیایی در محاصره آلاینده‌های جوی هوای تهران سالم است راه‌اندازی سامانه پیش‌بینی آلودگی هوا توسط شهرداری دنیا برای مقابله با آلودگی هوا چه می‌کند!؟ استفاده ازسوخت زیستی برای رفع آلودگی هوا نیازمند عزم ملی است طب سنتی چه راهکاری برای آلودگی هوا دارد ‌ بازخوانی نقش خودروسازان در آلودگی هوا خودروهای الکتریکی وارد میدان می‌شوند آبان ۹۵ بدون حتی یک روز هوای پاک ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده آلاینده در پکن با آلودگی هوا معادن تعطیل می‌شوند خودروسازان مقصر آلودگی هوا نیستند! نقش خودروهای جدید در رفع بحران آلودگی بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا کاهش یافته است توضیحات محیط زیست درباره ادعای برخی مسئولین در زمینه آلودگی هوا هوای تهران دو روز پس از آلودگی، پاک شد هوای پایتخت تا دو روز آینده سالم است هوای تهران سالم شد شهرستان ورامین متاثر از آلودگی هوای تهران است پایش رندوم خودروها و صنایع در تهران در دستور کار محیط زیست جریمه ۵۰ هزار تومانی خودورهای فرسوده توضیحات معصومه ابتکار در پی آلودگی هوای هفته گذشته در تهران سونامی خودروهای شخصی کلانشهر اصفهان را تهدید می کند هوای تهران در مرز سالم شدن است در محاصره اگزوزها ناسالم بودن شاخص کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس وسایل نقلیه با عمر بالای ۲۰ سال متهمان اصلی آلودگی هوای پایتخت بنزین آلوده وارد کشور نشده است سهم ۴۵ درصدی خودروهای تهران در افزایش آلودگی هوا هوای تهران همچنان «ناسالم» است سرما و بارندگی جای آلودگی هوا را می‌گیرد رفع آلودگی هوا زمان‌بر است هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است وزارت نفت: آلودگی هوا ربطی به بنزین وارداتی ندارد تشریح تصمیمات امروز دولت برای مبارزه با آلودگی هوا افزایش ۱۵ درصدی بیماران تنفسی سالانه ۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه آلودگی هوا به کشور تحمیل می‌شود هوای مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفت مصوبات جدید دولت برای آلودگی هوا لایحه آلودگی هوا یک ماه دیگر به مجلس می رود سریال ادامه‌دار آلودگی هوای تهران اصفهان رکورد تهران را زد، شهرری رکورد کلان‌شهر‌ها را کمبود ۶ هزار اتوبوس در تهران راهکارهایی برای کاهش آلودگی هوا آلودگی هوا و تشدید بیماری‌های آسم و COPD خطر آلودگی هوا برای سالمندان و کودکان آلودگی هوا، اصفهان را برد کیفیت هوای تهران باردیگر در شرایط قرمز قرار گرفت بازی خودروسازان و گلایه از عدم نصب فیلتر دوده بر روی خودروهای دیزلی مدارس برخی از شهرستان‌های استان تهران تعطیل شد ۲.۵ درصد درآمد ملی کشور صرف معضل آلودگی هوا می‌شود وعده کاهش آلودگی هوا از پنجشنبه دفاع معاون شهردار از اقدامات شهرداری در راستای کاهش آلودگی هوا قرائت نامه ۳۵ نماینده به رئیس جمهور درباره آلودگی هوا پیشنهاد حکیمی‌پور برای کاهش آلودگی هوا استفاده از سوخت‌های زیستی آلودگی هوای تهران را کاهش می‌دهد فریاد حافظی از فعالیت کامیون‌های دودزا در ساعات بامدادی توقف همیشگی فروش طرح ترافیک روزانه و هفتگی طلسم آلودگی هوا در تهران ادامه دارد اختلاف نظر دو سازمان درباره افزایش آلودگی هوا فتوای رهبر انقلاب درباره استفاده از خودروهای شخصی در زمان آلودگی هوا نگاهی به آلوده‌ترین کشورهای جهان مهدهای کودک و دبستان‌های پایتخت فردا هم تعطیل است کمیته اضطرار آلودگی هوا امروز ساعت ۱۴ تشکیل می‌شود آلودگی هوا و ترافیک معلول نبود مدل‌های حمل‌‌ونقلی مناسب‌ ری آلوده‌ترین نقطه تهران با کدام خوراکی‌ها و مواد غذایی می‌شود در آلودگی هوا زندگی کرد و زنده ماند؟ سازمان محیط زیست باید آلودگی هوا را زودتر پیش‌بینی می‌کرد زنگ ورزش مدارس پایتخت تعطیل است آلودگی هوای کرج مدارس نظر آباد و ساوجبلاغ تعطیل شدند استقرار اورژانس در میادین اصلی پایتخت در پی تشدید آلودگی هوا استمرار هوای تهران روی خط قرمز ردپای آلودگی هوا به صحن مجلس رسید هوای تهران در وضعیت هشدار، برای دومین روز مهدکودک، پیش دبستانی و مدارس ابتدایی تهران فردا تعطیل است/ اجرای طرح ترافیک تا ساعت ۱۹ آلودگی هوای ارومیه به مرز هشدار رسید روزشمار آلودگی هوا به کار افتاد جلسه نمایندگان درباره آلودگی هوا به تنهایی منجر به نتیجه نمی‌شود تعطیلی به علت آلودگی هوا در کار نیست سهم بنزین در آلوده ترین روز تهران کارگروه اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه دهد توصیه‌های اورژانسی در آلودگی هوا آلودگی هوا موثر در گرفتگی سینوس‌ها هوای مشهد برای دومین روز متوالی در وضعیت هشدار است آلودگی هوا محدوده «طرح ترافیک» را گسترش داد کیفیت هوا برای همه افراد ناسالم شد هوای پایتخت خاکستری شد فروش روزانه آرم طرح ترافیک ممنوع شد زنگ ورزش مدارس تهران فردا و پس فردا تعطیل است استمرار آلودگی هوای تهران تا دو روز آینده انتخاب ترامپ به ضرر محیط زیست و مقابله با آلودگی هوای جهان است موتورهای برقی؛ فرار از آلودگی و بازگشت به زندگی و طبیعت کنترل آلودگی با استفاده از فناوری روز اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای دودزا در البرز موتور سیکلت ‌تهران را خفه کرد هوای تهران باز هم در شرایط ناسالم قرار گرفت برای سومین روز متوالی هوای تهران ناسالم است توصیه هواشناسی به سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی برای دومین روز متوالی هوای تهران ناسالم است آسمان پایتخت تا آخر هفته آلوده می‌ماند هشدار هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی در ۵ شهر کشور ۱۳ مورد جدید برای اولین بار در برنامه کنترل آلودگی هوا گنجانده شده است هوای شهر تهران باز هم در شرایط ناسالم قرار گرفت هوای شهر تهران در شرایط سالم قرار گرفت آلودگی هوا در حال تشدید شدن است به فکر باشیم نقش تاثیرگذار موتور سیکلت ها در آلودگی هوای کلانشهر اراک کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم کیفیت هوای ۶ منطقه مشهد در وضعیت هشدار موتور سیکلت ‌تهران را خفه کرد هوای پایتخت در آستانه شرایط ناسالم است پیش‌بینی ابتکار از آلودگی تهران در نیمه دوم سال وضعیت آلودگی هوا رو به بهبود است عبور ۹ مرکز استان از خط قرمز آلودگی هوا مرگ سالانه ۶۰۰ هزار کودک در اثر آلودگی هوا هوای تهران در مرز ناسالم قرار گرفت تصفیه هوای شهر با مکنده غول پیکر هلندی+تصاویر سهم ۸۰ درصدی خودروها در آلودگی هوای تهران کیفیت هوای شهر تهران در شرایط سالم قرار گرفت تشدید آلودگی هوای کلانشهر مشهد آلودگی هوا روی بازار سهام هم تاثیر دارد! ۳۰۰ میلیون کودک، ساکن آلوده‌ترین شهرهای جهان هستند پایتخت نشینان مراقب باشند! در زمان آلودگی هوا چه کنیم؟ هوای پایتخت برای چهارمین روز پیاپی ناسالم برای گروه‌های حساس خودروهای آلاینده حقوق جامعه را پایمال می‌کنند هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد لایحه نحوه جلوگیری از آلودگی هوا دوشوری شد نحوه تعیین جرائم و محدودیت‌های موقت برای مقابله با آلودگی هوا هوای امروز مشهد ناسالم است هوای پایتخت در فصل سرما آلوده است نقش وارونه قوانین در آلودگی کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت ۱۷ سازمان و نهاد درگیر آلودگی هوا هستند بررسی لایحه هوای پاک در اولویت این هفته مجلس قرار دارد خودروهای متوسط و سنگین در آلودگی هوای کرج بیشترین سهم را دارند افزایش کیفیت خودروهای داخلی زمینه ساز هوای پاک برای تهران است هوای هفت منطقه مشهد آلوده است آلودگی هوا موجب التهاب عروق در افراد جوان و سالم می‌شود محدودیت‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با آلودگی هوا کافی نیست مرکز پایش هدف‌گذاری شود،‌شاهد کاهش آلودگی هوا خواهیم بود تعداد روزهای هوای سالم پایتخت افزایش یافت اعطای وام ۱۰ میلیونی بدون بهره برای خرید دوچرخه و موتور برقی آلودگی هوا در آفریقا از سوءتغذیه کشنده‌تر است آلودگی هوا عامل موثر «سرطان» زمستانِ کمتر آلوده در انتظار تهران تشخیص و حذف آلاینده‌های هوا با نانوحسگر محققان دانشگاهی جلوگیری از آلودگی هوا با تعطیلی معادن شن و ماسه در فصل وارونگی دما ارگان های دولتی و غیر دولتی اتوبوس های فرسوده خود را ساماندهی کنند تمرکز پویش جهانی سازمان ملل بر "کشنده‌های نامرئی" مرگ‌های ناشی از آلودگی هوا در تهران کاهش یافت دلایل مسکوت ماندن طرح "سه‌شنبه‌های بدون خودرو" در پایتخت دوربینی که میزان آلودگی هوا را نمایش می‌دهد حمایت از طرح‌های کاهش آلودگی هوا مردم ۳۰میلیارد دلار از آلودگی هوا زیان می‌بینند بخش عمده آلودگی هوای تهران ناشی از زباله‌سوزی است حدنصاب «شاخص اضطرار آلودگی هوا» باید به ۱۵۰ تغییر کند قربانیان آلودگی هوا با قربانیان تلفات جاده‌ای کشور برابرند تولید نسل جدید مبدل­‌های کاتالیستی برای کاهش آلودگی هوا هوای ۶ منطقه کلانشهر مشهد آلوده است تهران ظرفیت این حجم از خودروهای آلاینده را ندارد طرحی برای ساماندهی مسافربرهای شخصی لایحه هوای پاک این هفته در مجلس بررسی می‌شود تولید انبوه دستگاه کاهنده آلودگی هوا آغاز شد دولت از مردمی که مجبور به تنفس هوای آلوده ناشی از تولیدات خودروسازان هستند، حمایت کند خودروها بیشترین سهم را در تولید آلودگی هوای تهران دارند هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد تمرکز فاز دوم سیمفا بر کنترل آلایندگی موتورسیکلت‌هاست هوای سالم در مهر به ۲۱ روز رسید درخواست مردم؛ توقف خودروهای آلاینده منشأ ۷۰ درصد از گرد و غبارها خارجی است هوای ۶ منطقه مشهد آلوده است هوای تهران سالم است ثبت ۱۵روز هوای سالم در مهر ۹۵ در تهران قانون دولت را متولی ستادی حل مشکل آلودگی هوا می شناسد ثبت ۱۵ روز سالم در ابتدای پاییز ۹۵ منع شماره‌گذاریِ خودروهای سوخت فسیلی در آلمان از ۲۰۳۰ هوای شهر تهران در شرایط سالم قرار دارد غبارروبی از ۲ راهکار قدیمی برای مهار آلودگی هوا خودروهای کاربراتوری عامل ۲۵ درصد آلایندگی هوای قزوین هستند هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد هوای پایتخت سالم است لایحه مقابله با آلودگی هوا ۲۵ مهر در دستور کار مجلس شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد بررسی ارتباط آلودگی هوا با آمار تصادفات ۲ پیشنهاد برای کاهش آلودگی هوا به منظور کاهش آلودگی هوا صورت می گیرد آلودگی هوا عامل صدها سانحه رانندگی در سال هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد آلودگی هوا مدارس شهرستان‌های گناوه و دیلم را تعطیل کرد ثبت ۲روز هوای ناسالم در هفته نخست پاییز نفس تنگی شهر با این همه خودرو هوای مشهد پاک شد آلودگی هوای اهواز میزان آلودگی هوا در اهواز حدود ۱۳ برابر حد مجاز اعلام شد هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت مینی‌‌بوس‌های فرسوده فقط آلودگی هوا را جابه‌جا می‌کنند هوای چهار منطقه پایتخت ناسالم برای تمام افراد جامعه است سالم‌ترین نقاط زمین به لحاظ کیفیت هوا آلودگی هوا با اقدامات مقطعی و تصمیمات احساسی قابل حل نیست کیفیت هوای تهران امروز و فردا ناسالم است آیا تعطیلات زمستانی چاره‌ای برای نجات هوای تهران است؟ ثبت رکورد بیشترین روزهای هوای پاک و سالم تهران + جدول هوای تهران ناسالم است هوای ۶ منطقه مشهد در شرایط هشدار ۹۰ درصد مردم جهان هوای آلوده تنفس می‌کنند برای اعلام آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا دستوری نداشتیم آلودگی هوای مشهد برای سومین روز پیاپی تعیین تکلیف لایحه هوای پاک این هفته در مجلس تکلیف تعطیلی ۲ هفته‌ای مدارس به دلیل آلودگی هوا مشخص نیست اجباری شدن استاندارد یورو ۵ برای خودروهای تولید داخل از ابتدای ۹۶ خودرو؛ متهم اصلی آلودگی هوا مشهد سومین روز آلوده را در مهر ماه سپری می کند آلودگی هوا هر ساله ۳ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را می‌بلعد کیفیت هوای ۱۴ نقطه شهر مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد افزایش ۲۸۰ درصدی مراجعات به مراکز معاینه فنی کیفیت هوای ۱۰ ایستگاه مشهد در وضعیت هشدار هوای تهران «سالم» شد خداحافظی با خودروهای بنزینی و گازوئیلی تا سال ۲۰۳۵ اقدام اتحادیه اروپا علیه کشورهای آلاینده مشهد سومین روز پیاپی را با هوای ناسالم سپری می کند شهرداری علمی‌ترین برنامه را برای کاهش آلودگی هوا دارد تعطیلی ۲ هفته‌ای مدارس در پاییز امسال!؟ کیفیت هوای کلانشهر مشهد برای دومین روز پیاپی در وضعیت هشدار است کیفیت هوای مشهد در وضعیت هشدار هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد کاربراتوری‌ها و سهم ۴۵درصدی در آلودگی طرح تعطیلی دو هفته‌ای مدارس راهکار کاهش آلودگی هوا نیست هماهنگی برای فعال شدن سرویس مدارس به منظور جلوگیری از افزایش آلودگی هوا هوای ۱۵ ایستگاه مشهد در وضعیت هشدار احتمال تغییر ساعات کاری ادارات و تعطیلی مدارس در فصول سرد تعیین جایزه ۱.۵میلیون یورویی برای کاهش آلودگی هوا ۱۴ ایستگاه آلوده در مشهد، کیفیت هوا در وضعیت هشدار سهم ٤٥درصد از آلودگی برعهده ۱۰درصد خودروهای کاربراتوری است کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد اعمال قوانین سختگیرانه در سلامت خودروها تلاش برای تصویب اصلاح «قانون معاینه فنی» پیش از آغاز فصل آلودگی آلودگی هوا برای اقتصاد جهانی ۵ هزار میلیارد دلار هزینه دارد راه‌اندازی ایستگاه سنجش آلاینده هوا در بافق حفظ سلامتی مردم تهران در گرو اجرای طرح LEZ است مهلت ۱۲ روزه خودروسازان برای نصب فیلتر دوده هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد دوده خطرناک ترین ماده موجود در هوای تهران هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس هیچ محله ای در تهران در برابر آلودگی هوا در امان نیست کاهش آلودگی هوا نیازمند اجرایی شدن قوانین است هوای مشهد در شرایط هشدار است هوای تهران در شرایط ناسالم است ترافیک بدن را مستعد ابتلا به سرطان می‌کند ترخیص خودروهای کاربراتوری مرهمی بر آلام آلودگی هواست ۳۵ میلیون نفر در کشور متاثر از آلودگی هوا وجود ذرات سمی آلاینده هوا در مغز انسان راهپیمایی کارکنان ادارات ایلام در روز بدون خودرو حذف سوخت مازوت از چرخه مصرفی کشور تا پایان سال برای سومین روز متوالی هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد کیفیت هوای پنج ایستگاه مشهد همچنان در وضعیت هشدار است عوارض آلایندگی به جای شهرداری‌ها باید برای محیط زیست هزینه شود کیفیت هوای ۱۲ ایستگاه مشهد در وضعیت هشدار هوای تهران همچنان در شرایط ناسالم قرار دارد لایحه هوای پاک الزام های زیادی را برای خودروها و صنایع دارد استمرار شرایط ناسالم هوای تهران تا پایان امروز هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت «شیر و شنا» برای ماموران راهور تهران و شهرهای بزرگ الزامی شد ممنوعیت شماره گذاری ۱۸ خودرو هوای اراک ناسالم است کیفیت هوای چهار منطقه پرتردد مشهد در وضعیت هشدار است هوای کردستان ناسالم است هوای تهران «سالم» است کیفیت هوای ۶ منطقه مشهد در وضعیت هشدار غفلت دولت انگلیس از بحران آلودگی هوا آلاینده‌ مونوکسید کربن از سیستم آلایندگی کشور حذف شد ۳۰ روز متوالی هوای تهران سالم بود اجرای طرح سراسری LEZ از آذر ماه ورود تاکسی‌های پاک و چالاک به پایتخت LRT یا BRT؛ مسئله این است! ممنوعیت شماره‌گذاری خودروهایی که سطح آلایندگی آنها دارای استاندارد یورو۴ نیست با تعطیلی برخی کارگاه های آلاینده؛ تهران امسال رکوردار هوای سالم است سازمان‌ها زودتر از مردم برای اخذ معاینه فنی خودرو اقدام کنند خودروهای آلاینده از شهر خارج می‌شوند تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا هوای تهران «سالم» است «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» به شورای شهر رسید آغاز طرح رسمی LEZ از مهر هوای تهران «سالم» است نباید طرح‌های علمی کاهش آلودگی هوا قربانی اختلاف سلیقه مسئولان شود کیفیت هوای تهران در شرایط سالم است خودروهای دوزا متعلق به هر ارگانی باید متوقف شوند ساخت جوهر از آلودگی هوا! کاهش کیفیت هوا در سمنان، قم و اراک کیفیت هوای پنج ایستگاه مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفت فضای سبز به تنهایی توان کاهش آلودگی هوا را ندارد حد نصاب شاخص اضطرار آلودگی هوای تهران کاهش پیدا کرد هوای سالم تهران ۱۲۰روزه شد گرما و آلودگی شدید هوا مردم کالیفرنیا را بیمار کرده است هفته سوم مرداد با هوای سالم گذشت ۶۳۰۰تاکسی نارنجی تهران به تاریخ می‌پیوندند خودروهای کاربراتوری با اجرای طرح کاهش متوقف نمی شوند ۳ میلیون موتورسیکلت، منبع عظیم آلایندگی در تهران هستند شاخص­های کیفیت هوا، آلودگی را بهتر از آنچه هست نشان می­دهند پیش‌بینی آسمان صاف برای تهران روزهای آلوده تهران در پیش است ورامین رقیب تهران در آلودگی هوا کاتالیست رگه گمشده‌ حیاتی هوای تهران هشدار نسبت به آلودگی شدید هوا در "ریودوژانیرو" هوای تهران سالم است بلندمرتبه‌سازی در آلودگی هوای تهران تاثیری ندارد تعطیلات آلودگی هوا را کاهش داد هوای تهران در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس کیفیت هوای استان تهران همچنان ناسالم است آلودگی هوا امسال بدتر از سال قبل کیفیت هوای هفت ایستگاه مشهد در وضعیت هشدار کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت وضعیت هشدار در کیفیت هوای ۶ ایستگاه مشهد ورزش در هوای آلوده خوب است یا بد؟ کاهش کیفیت هوا در ۵ استان کشور آثار نامطلوب آلودگی هوا بر پوست روزهای هوای سالم پایتخت ۳رقمی شد مسئله آلودگی هوای کلانشهرها بعد از تعطیلات مجلس بررسی می‌شود هوای تهران در مرز ناسالم هوای تهران سالم است کیفیت هوای پنج ایستگاه مشهد در وضعیت هشدار شمار روزهای «هوای سالم» تهران به ۹۵ رسید هوای امروز تهران سالم است مرگ سالانه سه هزار نقر در پایتخت در پی آلودگی هوا سومین روز پیاپی هوای ناسالم در تهران گزارشی از آلودگی هوای برخی استان های کشور هوای پایتخت "ناسالم" شد عمراصفهانی‌ها به دلیل آلودگی هوا دوسال کمتر از دیگر ایرانی ها است هوای تهران سالم است طرح LEZ همچنان در گیر و دار ابهامات «کارپول» روشی که ترافیک و آلودگی‌هوا را کاهش می دهد ترافیک و آلودگی هوا اصلی ترین چالش های پیش روی تهران است پلاک گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری متوقف می‌شود؟ طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های برقی خوب پیش‌ نرفته است هوای تهران امروز هم ناسالم است تبدیل خودروهای فرسوده برای بهبود کیفیت هوا کیفیت بنزین ایران در مقایسه با جهان کیفیت هوای تهران در شرایط «ناسالم» قرار دارد هوای تهران سالم است تولید و شماره گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از مهرماه ممنوع است کاهش آلودگی هوای کلان شهرها عزم جدی دولت است ورود موسسه نفت فرانسه به موضوع کاهش آلایندگی های حمل و نقل در ایران نحوه جایگزینی «موتورسیکلتهای انژکتوری» وارداتی با «موتورسیکلتهای کاربراتوری» ممنوعیت تردد خودروهای قدیمی در سطح شهر پاریس هوای تهران سالم است توسعه قطارهای حومه ای ، راه حلی برای رفع آلودگی هوای تهران مقابله با بحران جهانی آلودگی هوا را به بخش خصوصی واگذار نکنید هوای تهران سالم است هفته نخست تابستان کیفیت هوای تهران چگونه بود؟ سه‌شنبه‌های بدون خودرو مرهمی بر کاهش آلودگی هوا گزارش سازمان بازرسی از آلودگی هوا خوب اما ناقص بود هوای تهران سالم است هوای تهران امروز سالم است هوای تهران سالم است اجرای طرح LEZ از ابتدای آبان ماه هوای پاک در «جمعه» پایتخت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد کاهش کیفیت هوا و دید افقی در استان تهران هوای تهران پس از ۲ روز سالم شد تهرانی‌ها منتظر گرد و غبار باشند هوای تهران دوباره ناسالم شد هوای تهران ناسالم شد تهران در یک قدمی هوای ناسالم ممنوعیت شماره‌گذاری ۱۵خودرو داخلی کیفیت خودرو های داخلی بر واردات مقدم است هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد رگبار و وزش باد شدید در غرب کشور کیفیت هوای تهران سالم است میزان اثرگذاری آلودگی هوا بر سلامت روان کودکان مشخص نیست هوای تهران سالم است سهم معاینه فنی از آلودگی هوا ۱۰ درصد است طرح "لانه‌های هوشمند پرنده" برای بهبود کیفیت هوا در هلند هوای تهران در شرایط سالم هوای تهران سالم شد تشدید آلودگی هوا با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وسایل نقلیه‌ای که در چین به جنگ آلودگی هوا رفته‌اند پایتخت‌نشینان نامطلوب‌ترین هوای سال۹۵ را تجربه کردند آلودگی هوا عامل مهم سکته مغزی در جهان شناخته شد هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس تصویب برنامه های دولت برای حل معضل آلودگی هوای کلانشهرها هوای تهران همچنان «ناسالم» برای گروه‌های حساس بازگشت هوای سالم به پایتخت هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت اخطار به هزار و ۵۰۰ خودرو دودزا در مشهد نفس استان‌ مرکزی گرفت هوای تهران در آستانه هشدار سه‌شنبه‌های بدون خودرو آلوده ترین منطقه تهران، در شرایط اضطرار هوای تهران برای شهروندان حساس ناسالم شد فعالیت مینی‌بوس‌های فرسوده شهر تهران با روح قانون مغایرت دارد موانع نوسازی تاکسی های فرسوده پایتخت هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم شد هوای تهران در شرایط "سالم" است سهم خانه‌ها در آلودگی هوای تهران ۲/۵ برابر شدن روزهای پاک تهران توقف شماره گذاری برخی خودروهای بنزینی و گازسوز هوای پایتخت در شرایط سالم است سهم ۷۸ درصد خودروهای دیزل در آلودگی هوای تهران تاثیر فیلتر دوده برکاهش آلودگی هوا هوای تهران «سالم» است زوایای پیدا و پنهان طرح « L E Z» هوای تهران در شرایط سالم است هوای تهران در شرایط سالم است هوای زنجان در وضعیت سالم قرار دارد توسعه حمل ونقل ریلی مرهم ریه های مشهد شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط«سالم» کیفیت هوای تهران از ابتدای سال ناسالم نشده است امروز هوای تهران سالم است هوای تهران سالم است هوای امروز تهران سالم است کیفیت هوای مشهد در وضعیت هشدار دریافت عوارض آلایندگی از خودروها در انتظار تعیین عدد پایه مصرف سوخت هوای تهران «سالم» است هوای زنجان سالم است امروز هوای تهران سالم است تشدید ۸ درصدی آلودگی هوای جهانی افزایش هشداردهنده آلودگی هوا در شهرهای جهان احداث دومین ایستگاه سنجش آلودگی هوا در دزفول صنعت خودروهای برقی در کشور توسعه یابد ابتکار: تعداد روزهای سالم در حال افزایش است معرفی نامزدهای آلوده‌ترین شهرهای جهان راهکار هندی‌ها برای مقابله با آلودگی هوای دهلی‌نو هوای تهران سالم است ۷۰ درصد آلودگی هوای ارومیه ناشی از خودروهای فرسوده است هوای تهران در شرایط سالم است طرح سنجش آلایندگی اتوبوس‌های درون شهری ارومیه اجرا می‌شود هوای تهران در شرایط سالم است LEZ در انتظار یکپارچه‌سازی معاینه فنی هوای تهران «سالم» است ۲۹ میلیون خودرو و موتورسیکلت در کشور سلامت مردم را تهدید می‌کنند هوای تهران فردا طوفانی می شود هوای تهران "سالم" است فیلتردوده به جنگ آلاینده‌های هوا می‌آید ۴۵ روز تنفس هوای پاک و سالم از ابتدای سال ثبات نسبی در وضعیت کیفی هوای پایتخت پیشرفته ترین فیلتر خودرو جهان ساخته شد ارسال گزارش آلودگی هوا به مراجع مربوطه تا هفته آینده تهدید تاکسیرانان دهلی به خودکشی هوای امروز تهرام سالم است خودروهای دیزلی فاقد فیلتر پلاک گذاری نمی‌شوند ممنوعیت ثبت‌نام خودروهای دیزلی در هند ادامه یافت زندگی ۳۵ میلیون ایرانی تحت تاثیر آلودگی هوا هوای امروز پایتخت،سالم است گزارش نهایی آلودگی هوا، نیمه اول اردیبهشت‌ اعلام می‌شود وظیفه مردم در کاهش آلودگی‌ها مهمتر از سازمان و نهادهاست آلودگی هوا عامل ابتلا به انواع سرطان ها شهرهای بزرگ اروپا چگونه مردم را دوچرخه سوار کردند؟ آمار دقیقی از صنایع البرز و آلایندگی آنها مشخص نیست مرگ ۱۰۰۰ انگلیسی‌ در هفته بر اثر آلودگی هوا دو منطقه تهران ناسالم برای گروه‌های حساس هوای تهران روی مرز سلامت و آلودگی تهران در چهار قدمی آلودگی هوا به سر می‌برد رجوع به تعالیم اسلامی در مسائل زیست‌محیطی مهمترین راهکار رفع آلودگی هوای تهران ضرورت اقدام فوری دولت انگلیس برای مقابله با خودروهای دودزا هوای زنجان سالم است هوای تهرام سالم است هوای تهران سالم است مراقب آلودگی هوای درون خانه باشید کیفیت هوای تهران در شرایط «سالم» هوای تهران «سالم» است رکوردشکنی کیفیت هوای تهران در فروردین ماه ۹۵ هوای تهران در شرایط پاک قرار دارد هوای تهران سالم است هوای تهران در شرایط پاک است هوای تهران امروز هم پاک است هوای تهران پاک است کاهش آلودگی هوای پایتخت در ۲۰ گام هوای پایتخت «سالم» شد تولید خودرویی با هدف کاهش آلودگی هوا در ایران هوای تهران سالم است استفاده از خزه برای بررسی وضعیت آلودگی هوا مراجعه ۵۳۰هزار خودرو پایتخت به مراکز معاینه فنی در سال ۹۴ هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد راه حل کاهش آلایندگی دور کردن کارخانه‌ها از استان تهران نیست کیفیت هوا در شرایط سالم قرار دارد جایگاه های سوخت تک سکو باعث کاهش آلودگی هوا می شود گزارش جدید از وضعیت بارندگی‌ها هوای پایتخت سالم است هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد طرح محدودیت تردد خودروهای شخصی در مکزیکوسیتی هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد ماده محافظ ضدجاذب سیال و آلودگی هوا تولید شد افزایش آلودگی هوای پایتخت تعطیلات نوروزی ۷ روز پاک و ۶ روز سالم را برای تهران رقم زد هوای تهران در شرایط "پاک" قرار دارد هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد وضعیت آب و هوای استان‌های کشور + جدول تهران ۳ روز سالم و ۳ روز پاک را پشت سرگذاشت بحران دنباله دار آلودگی هوای پایتخت شاخص کیفیت هوای پایتخت در ششمین روز سال ۹۵ چگونه است؟ هوای تهران «پاک» شد هوای پایتخت دیگر "پاک" نیست هوای شهر تهران در شرایط پاک قرار دارد هوای تهران در شرایط پاک قرار گرفت برای دومین روز متوالی پایتخت‌نشینان آسوده نفس بکشند آسمان تهران، یک روز مانده به پایان سال ۹۴، پاک پاک، صاف صاف امروز پاک‌ترین روز سال در تهران است هوای تهران برای گرو‌های حساس ناسالم است محدودیت تردد خودروهای سواری در مکزیکوسیتی میزان آلودگی هوای برخی شهرهای لرستان ۱۱برابر حد مجاز است هوای تهران در شرایط «ناسالم» قرار گرفت مرگ بیش از ۱۲ میلیون انسان بر اثر خطرات زیست‌محیطی هوای سنندج در وضعیت خطرناک قرار گرفت هوای تهران پا بر جا در خط سلامت کیفیت هوای اراک برای گروه های حساس ناسالم است هوای تهران سالم است تکیه بر توانی که نفس هوا را تازه می‌کند ۲۰۱۶؛ سال رونق گرفتن خودروهای الکتریکی چینی هوای اهواز ناسالم و شیراز پاک است هوای تهران در شرایط سالم است نفس تازه شهر با موتور‌های برقی تازه نفس هوای تهران امروز هم در شرایط سالم قرار دارد هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد هوای تهران در شرایط سالم است البرز تاکنون ۱۳ روز پاک و ۲روز بسیار ناسالم داشته است آلایندگی خودروهای جدید و یورو۴ اندازه‌گیری می‌شود توقف تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری از ۹۵ ارتباط برگه‌های معاینه فنی با آلودگی هوا کیفیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم است کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد رفع آلودگی هوا اولویت مشترک مردم و قالیباف هوای تهران، کرج، اهواز و اراک ناسالم است زنجان ۱۱ روز هوای ناسالم داشته است کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت هوای سنندج در وضعیت ناسالم قرار گرفت تهران در نُه قدمی ناسالم شدن است تهرانی ها هفته را با هوای سالم آغاز کردند جبران آلایندگی سوخت ۳۰ لیتر بنزین به ۴ هکتار فضای سبز احتیاج دارد کیفیت هوای تهران در هفته گذشته، تحت گرد و غبار غرب کشور بوده است برنامه کاربردی اطلاع‌رسانی کیفیت هوا رونمایی شد هوای تهران در شرایط سالم توزیع سوخت یورو ۴ از ابتدای اسفند در شهرهای استان تهران آغاز شد هوای تهران هنوز سالم است کیفیت هوای تهران در وضعیت سالم قرار دارد هوای تهران سالم است کیفیت هوای مشهد در وضعیت هشدار سایه آلودگی هوا بر سر ساکنان کلانشهرها سازمان محیط زیست از سیستم های برقی و هیبریدی حمایت می کند انجام طرح مطالعاتی آلودگی هوای تهران با کمک یک شرکت ژاپنی منطقه ۱۸ ناسالم ترین نقطه پایتخت شد کیفیت هوا در شرایط ناسالم قرار گرفت هوای شهر تهران از شرایط پاک خارج شد باران، گرد و خاک را از تهران برد و هوا را سالم کرد کیفیت هوای شهر تهران در شرایط پاک قرار گرفت کمبود اعتبار مانع تکمیل تاکسی‌های هیبریدی سه راهکار برای حمایت از سرمایه‌گذاران تاکسی‌های هیبریدی آلودگی هوا سالانه باعث ۴۰ هزار مرگ زودرس در انگلیس می‌شود هوای تهران "سالم" شد+نمودار بازگشت «ماشین دودی» به خیابان‌های شهر هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه ایجاد ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در شهرهای بالای ۳۰۰ هزار باد آمد و آلاینده‌ها را با خود برد گردوخاک امروز و فردا هم مهمان البرز است تهران غبارآلود در بعد ازظهر باد وگرد و خاک کیفیت هوای پایتخت همچنان در شرایط ناسالم برای گروه های حساس مدارس ابتدایی نظرآباد، فردیس و اشتهارد تعطیل شد دالان های هوایی،راهکارچین برای آلودگی هوا هوای پایتخت برخلاف استان های دیگر در شرایط سالم به سر می برد هوای مشهد در وضعیت هشدار موج گردوغبار‌ امشب وارد تهران می‌شود آلوده ترین شهرهای جهان را بشناسید شاخص کیفیت هوای شهر تهران در شرایط «سالم» قرار گرفت عزیزی: خودروهای فرسوده؛ عامل ۸۰ درصد آلودگی هوا دستورالعمل «اتاقک اکسیژن» به ما ابلاغ نشده است شاخص آلودگی هوای پایتخت در شرایط "ناسالم" قرار گرفت+نمودار هوای تهران فعلا سالم است کیفیت هوای شهر تهران در شرایط سالم قرار گرفت «اتاقک اکسیژن»، «ماسک» و «شیر»؛ راهکار حفظ سلامت ماموران راهور هوای تهران برای چهارمین روز متوالی در شرایط ناسالم قرار گرفت افزایش آلودگی هوا در شهرهای صنعتی "کراچی" در بین آلوده‌ترین شهرهای جهان افزایش آلاینده‌ها در شهرهای پرجمعیت تهرانی ها در هفته گذشته ۵ روز سالم نفس کشیدند هوای ۵ منطقه تهران ناسالم برای تمام افراد جامعه تعطیلی دو روزه زنگ ورزش در مدارس تهران کیفیت هوای مشهد در وضعیت هشدار هوا همچنان آلوده است آلودگی تا فردا در پایتخت پا برجاست هوای تهران برای گروههای حساس ناسالم است آلودگی هوا سالانه باعث مرگ بیش از ۵ میلیون نفر در جهان می‌شود ماندگاری آلودگی هوا در ۵ شهربزرگ استمرار آلودگی هوای تهران تا روز دوشنبه خسارت ۲۳ تریلیون تومانی آلودگی هوا بر کلان شهرهای ایران هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس کیفیت هوا سالم است؛ ذرات معلق در راه سالی ۵.۵ میلیون نفر به دلیل آلودگی‌هوا در جهان می‌میرند دولت از خروج خودروهای فرسوده حمایت می کند هوای پایتخت در وضعیت سالم استفاده ابتکار از اتوبوس در تبریز برای حمایت از کمپین "سه‌شنبه‌های بدون خودرو" توافق خودروسازان و اتحادیه اروپا برای اصلاح خودروها رونق بازار خودروهای برقی در چین به دلیل تشدید آلودگی هوا هوایی پاک با خودروهای برقی هوای تهران با کاهش چشمگیر غلظت آلاینده ها سالم شد آلودگی هوا در اهواز به ۹ برابر حدمجاز رسید هوای تهران، کرج و اصفهان ناسالم است شرایط ویژه برای واردات خودروهای هیبریدی راهکارهای حذف آلودگی هوا شناخته شده‌اند غلظت آلاینده‌های هوا در تهران بالا رفت کدام مناطق تهران پاک‌ترین و آلودترین هوا را داشتند؟ هوا همچنان ناسالم است،‌ فعالیت غیرضرور نداشته باشید فاز نخست LRT در منطقه۱۲ تهران به زودی اجرا می شود هوای مشهد در وضعیت هشدار وضعیت کیفی هوای تهران درسال ۹۴ ازنگاه آمار هوای تهران برای گروه‌های حساس "ناسالم" شد کیفیت هوای کلانشهر مشهد در وضعیت هشدار کیفیت هوا باز هم ناسالم شد کیفیت هوا سالم شد طرح جامع کاهش آلودگی هوای مشهد دودزا است امروز هم هوا آلوده است افزایش آلاینده‌های جوی در شهرهای بزرگ هوای تهران ناسالم شد ذرات معلق دوباره مهمان تهرانی‌ها می‌شود وضعیت هوا در شرایط «سالم» قرار گرفت شاخص کیفیت هوای شهر تهران در شرایط سالم قرار دارد معرفی ۲۱۰ واحد صنعتی آلاینده به مراجع قضایی در پاکدشت آخرین جزئیات نصب فیلتر دوده روی اتوبوس ها راهکار کاهش مشکلات ترافیکی و آلودگی هوای شمیرانات از زبان فرماندارش رؤیای خودرو پاک محقق شد،آسمان تهران آبی می‌شود؟ سومین روز پاک در یک هفته برای تهرانی‌ها یک میلیون خودرو فرسوده در کشور تردد می کند ابراز نگرانی «آیت‌الله موسوی‌اردبیلی» از وضعیت آلودگی هوا هوای تهران پاک است آلودگی هوا باعث عارضه‌های چشمی می‌شود کیفیت هوا در شرایط«پاک» قرار گرفت تهران امسال ۷۸ روز هوای ناسالم داشت گزارش هوای هفته ای که فقط یک روز سالم داشت هوای مشهد در وضعیت ناسالم قرار گرفت باد و باران،‌هوای تهران را سالم نگه داشت بلند مرتبه سازی،منطق شهرسازی یا آفت هوای پاک نوسازی ۲۰ هزار تاکسی فرسوده سهم عمده‌ای در کاهش آلودگی هوا دارد هفته هوای پاک باید به سال پاک تبدیل شود قانون برای مقابله با آلودگی هوا داریم، اجرا نمی‌شود هوای تهران پاک است، برای هجدهمین روز باران آمد؛کیفیت هوا سالم شد کیفیت هوای شهر تهران در شرایط «سالم» آسمان آبی به شهروندان مشهدی لبخند زد هوای تهران به شرایط سالم رسید ترغیب شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی و سوخت پاک بنزین مصرفی ۸ درصد در کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار بوده است ترغیب شهروندان به سیستم حمل و نقل عمومی و استفاده از سوخت پاک حرکت موتورسیکلت های کاربراتوری به سمت تکنولوژی انژکتوری هشدار نسبت به تداوم آلودگی هوا در شهرهای جهان افتتاح اولین آزمایشگاه مرجع سنجش آلودگی هوا در تهران کمین پلیس برای شکار خوروهای آلاینده کاهش آلودگی هوا نیاز به عزمی جدی و جهادی دارد آلودگی هوای تهران فردا بیشتر می‌شود دوچرخه‌های بلااستفاده، ناجی شهر! تعطیلی دوباره مدارس هم نتوانست به داد هوای تهران برسد، هوا ناسالم است هوای تهران، کرج، اصفهان و مشهد ناسالم است سال ۹۴ رکورد تعداد روزهای پاک طی ۵ سال اخیر را زد وضعیت تعطیلی مدارس تهران در روز چهارشنبه ابتکار با تاکسی به پردیسان رفت هوای مشهد در وضعیت هشدار احداث دومین ایستگاه راه‌آهن‌ در شرق ‌تهران تهران برای حساس‌ها در شرایط ناسالم پیام مردم به دولتمردان با کمپین "سه‌شنبه‌های بدون خودرو" ۶ دستگاه خودرو تاکسی در ساوجبلاغ فک پلاک شد در روز هوای پاک، آسمان تهران تمیزتر شد، اما همچنان هوا ناسالم است تعطیلی مدارس در روزی که شاخص‌ آلاینده‌ها پایین ماند رفع تحریم‌ها خسارت ناشی از حوادث را کاهش می‌دهد کاهش چشمگیر آلاینده سرطان‌زا در هوا اصلاح قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود روایت ابتکار از طرح "سه‌شنبه‌های بدون خودرو" و ضرب‌الاجلی ۶ماهه برای صنایع ابتکار: اصفهان بیشترین پیشرفت را در کاهش آلودگی هوا داشته است نفس کرج بَند آمد زنجان ۷ روز هوای ناسالم داشته است طرح زوج و فرد فردا از درب منازل اجرا می‌شود کودکان کار، قربانی آلودگی هوای تهران هستند برجام استاندارد تعطیلی مدارس پایتخت را تغییر داد! هوای تهران از دیروز آلوده تر شد افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای تهران، البرز، اصفهان و اراک تمام مدارس پایتخت فردا با دو ساعت تاخیر فعالیت می‌کنند بزرگداشت روز هوای پاک در هوایی ناپاک برگزار می‌شود هوا ناسالم شد هوای نظرآباد از کرج آلوده‌تر شد توضیحات محیط زیست درباره تعطیلی مدارس تهران آماده‌باش اورژانس تهران در پی تشدید آلودگی از تعطیلی معادن شن و ماسه تا شروع به کار ادارات با تأخیر ۲ ساعته آلودگی هوا باعث افزایش ۵۰ درصدی ابتلا به بیماری‌های ریوی می‌شود تعطیلی مدارس برای کاهش آلودگی هوا نیست عوارض هوای آلوده بر پوست اجرای طرح زوج و فرد از در منازل فردا اجرا می‌شود صبح برجام، هوا سالم است تعطیلی دوشنبه و سه‌شنبه مدارس تهران حبس هوای آلوده در ازدحام آسمانخراش‌ها! شهرهای پرجمعیت آلوده تر می شوند دود وام خودرو در چشم شهرنشینان زنجیره تایید و تکذیب سلامت برگه‌های معاینه فنی آلودگی موتورسیکلت‌ها، ۸ برابر خودروها راهکارهای بادی، بهانه‌هایی واهی در بحران آلودگی هوا هفته آخر دیماه هم با هوای آلوده و ناسالم شروع شد کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم است هوای پایتخت همچنان ناسالم است کاهش آلودگی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت از فردا طولانی شدن آلودگی هوا کم سابقه بود؛ ۱۷ روز باد نداشتیم ادامه انباشت آلاینده‌های جوی در شهرهای صنعتی توقف تولید موتور سیکلت‌های کاربراتوری از نیمه دوم سال ۹۵ آلودگی هوای پایتخت کمتر شد، اما هنوز ناسالم است نسخه اروپایی کاهش آلودگی هوا حضور هنرمندان برای حل معضل آلودگی هوا نتیجه‌بخش است هوای امروز پایتخت ناسالم است آلودگی هوا باعث تشدید بیماری آلزایمر و پارکینسون می شود کیفیت هوای پایتخت به خط قرمز نزدیک می شود آثار آلودگی هوا بر سلامت تهرانی‌ها فاجعه‌آمیز است هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا براساس بدترین نقطه آلوده تهران باشد هوای تهران تا پنجشنبه ناسالم است آلاینده‌های جوی افزایش می‌یابد شاخص آلودگی هوای تهران به ۱۱۰ رسید پیشنهاد سه شنبه های پاک در اراک با خودداری از تردد خودروهای شخصی همه مقصر آلودگی هوا هستند و همه کوتاهی کرده اند افزایش غلظت آلاینده ها هوای البرز را بار دیگر ناسالم کرد مشکل آلودگی هوا با زوج و فرد خودروها حل نمی‌شود نگاه علمی و تخصصی به آلودگی هوا به جای نگاه سیاسی در جلسه هفته پیش با زنگنه و ابتکار به این نتیجه رسیدیم که بنزین نقش زیادی در آلودگی هوا ندارد! یکپارچه‌سازی معاینه فنی خودروها از هفته آینده افزایش قیمت سوخت از آلودگی هوا می کاهد فردا و پس فردا کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم باقی خواهد ماند+نمودار بخشی از آلودگی هوا با ارتفاع برجها هم‌سطح است تاثیر وزش باد در تعطیلی یا عدم تعطیلی شهرهای با وضعیت آلودگی یکسان هوا هنوز سالم است آلودگی هوا باعث مقاومت به انسولین در بدن می شود از فردا بر میزان آلاینده‌های تهران افزوده خواهد شد هوای تهران سالم است هوای تهران در شرایط سالم پیشنهاد اصلاح قوانین کمیته اضطرار آلودگی هوا آلودگی هوا، ۱۰ درصد درآمد نفت را می‌بلعد باران ناجی هوای ناسالم تهران شد هفدهمین روز هوای پاک تهران مسئولیت ما در مقابل آلودگی هوا چیست ؟ هوای کرج و اصفهان ناسالم است شایعه توزیع سوخت بی‌کیفیت در آلوده‌ترین روز پایتخت باران هم آلودگی هوای تهران را کم نکرد شاخص نسبی کیفیت هوای مشهد سالم گزارش شد پول اتوبان صدر باید صرف مترو می‌شد هوای تهران بازهم ناسالم،‌ البته در ۲۴ ساعت گذشته افزایش شدید آلاینده متان در هوای لس‌آنجلس هوای تهران امروز "ناسالم" برای گروه‌های حساس شد صنعت حمل و نقل کشور راهگشای مشکلات آلودگی هوا شود تعداد خودرو اروپا ٤ برابر ایران؛ آلودگی هوا یک سوم تولید خودروهای سبز مبنای تولیدات ایران خودرو و سایپا قرار گیرد آرنیکا، کوچکترین پاکبان محیط زیست ایران قربانی آلودگی هوا شد ورود سامانه بارشی به کشور از آخرین روز هفته ممنوعیت تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری از اول مهرماه ۹۵ آسمان تهران سالم است تهران در چند قدمی آلودگی تهرانی هامراقب باشند؛پایداری هوا تا جمعه افزایش آلایندگی برخی استان‌ها در پنج‌شنبه پایان هوای پاک در تهران آسمان تهران دوباره ناسالم شد مسئله آلودگی هوا با آموزش شهروندان قابل حل است چرا منابع اصلی آلودگی هوای تهران تعطیل نمی‌شوند؟ هوای،هوای پاک رو داشته باشیم جایگاه‌های کوچک بنزین با ایده‌های نو به اصفهان آمد دومین روز هوای پاک تهران در زمستان ۹۴ آسمان تهران آبی تر از دیروز درخواست رسیدگی خارج از نوبت به لایحه کاهش آلودگی هوا ۳۰۰ هزار خودرو کابراتوری مولد ۵۰درصد آلاینده ها مردم منتظر آلودگی هوا باشند راه عبور دودهای تهران مسدود است ۶ روز ممنوعیتِ تردد خودروهای شخصی در "ناپل" ورود سالانه ۸۰۰ هزار تن آلایندگی به هوای پایتخت تغییر شاخص‌های آلودگی هوا در برنامه استانداری چهار روز پس از آلودگی هوای شدید؛ هوای تهران رسما پاک شد پایتخت نشینان نفس بکشند ۲ متهم اصلی آلودگی هوای پایتخت کاهش ۷۰ درصدی آلودگی هوا در ۲ سال با ۲ راهکار پیشنهادی توضیحات آموزش و پرورش درباره فوت ۳ دانش‌آموز معلول بر اثر آلودگی هوا هوای تهران پاک شد، البته غیر از یک مورد! مرگ سه دانش آموز معلول تهرانی به علت آلودگی هوا دلیل مخالفت نمایندگان مجلس با کاهش زمان معاینه فنی به‌عنوان مدعی حقوق عامه با آلوده‌کنندگان هوا برخورد می‌کنیم آلودگی هوا قالیباف را به تلویزیون آورد پیش بینی کارشناسان: وضعیت آلودگی هوای اصفهان خطرناک‌تر می‌شود هوای کرج در حسرت یک روز پاک «وارونه» شد هوای تهران سالم است حمایت توییتری ظریف از «چالش» ابتکار شعری جالب از حداد عادل برای آلودگی هوا آلودگی هوا عامل بزرگ شدن شکم نامه فعالان محیط زیستی به مجلس و درخواست برای تصویب لایحه هوای پاک تهران پس از باران تایید رسمی سالم شدن هوای امروز تهران برنامه وزارت ارتباطات برای کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا محدودیت تردد خودروهای شخصی در دهلی‌نو هوای تهران درشراط «سالم» قرار گرفت ادامه پیگیری‌های سازمان بازرسی در موضوع آلودگی هوا کمپین ابتکار برای کاهش آلودگی هوا راحت نفس بکشید؛ هوای تهران بعد از ۲۳ روز، سالم شد گزارش عملکرد دستگاه‌ها درباره آلودگی هوا به دولت می‌رود آلودگی هوا و ممنوعیت ۶ روزه تردد خودروها در ایتالیا کاهش آلودگی هوا نیازمند بودجه ملی ۱۰ نهاد مسئول آلودگی هوا باید عملکردشان را ارائه کنند بارش برف و باران از عصر فردا در تهران آغاز می‌شود مجلس و رسانه‌ها آدرس را اشتباه رفتند؛ فاجعه اصلی گازوییل بود نه بنزین خودنمایی آسمان آبی؛ آلودگی هوای تهران کمتر شد لطف آسمان به تهران هم هوا را سالم نکرد در حل آلودگی هوا؛ مشخص نیست چه کسی باید چه کاری انجام دهد کاهش غلظت آلاینده‌ها در هوای پایتخت مسئول آلودگی هوا از نگاه مردم کیست؟ + اینفوگرافی تخلیه تهران برای آلودگی‌هوا، شایعه تلگرامی است برای مقابله با عوارض آلودگی هوا چه بخوریم؟ اسکان سرنشینان ۶۰خودروی گرفتار در برف در محور تاراز -بازفت خوزستان تصمیم های فوری و بلندمدت برای نبرد با آلودگی لایحه هوای پاک چقدر هوای تهران و شهرهای بزرگ را تمیز می‌کند؟ از تهران تا میلان؛ ۶ شهر بزرگ جهان چگونه با آلودگی هوا می‌جنگند؟ راهکارهای سخنگوی فراکسیون محیط زیست برای رفع آلودگی هوا آغاز فعالیت سامانه بارشی جدید در کشور آمار مرگ‌و میرهای ناشی از آلودگی هوا در تهران اعلام شد تاثیر مدیریت سبز در کاهش آلودگی هوا مدیرکل انتقال خون استان تهران: سردی و آلودگی هوا، اهدای خون را با چالش روبرو می کند مکاتبه نمایندگان استان تهران با دستگاه‌ها درباره آلودگی هوا تصمیمات فوری و کوتاه‌مدت دولت برای کاهش آلودگی هوا آخرین میانگین شاخص آلودگی هوای استان تهران قالیباف: تسلط شهرداری بر آلودگی تهران آلودگی هوای تهران ادامه دارد اورژانس به تهرانی‌ها اکسیژن می‌رساند کاهش آلودگی هوای تهران از بعدازظهر امروز قول مساعد رئیس مجلس برای بررسی فوری لایحه هوای پاک استقرار آمبولانس‌های اورژانس در ۵ میدان پایتخت هوای پایتخت در شرایط "ناسالم" ۱۰ آسیب مهم آلودگی هوا شهرداری به‌جای بزرگراه‌ و پل‌، حمل و نقل عمومی را گسترش دهد هوای پایتخت از دیروز هم آلوده تر شد تعطیلی مدارس پیش دبستانی و دبستان تبریز به دلیل آلودگی هوا آلودگی هوا مدارس ابتدایی شهری اراک را به تعطیل کشاند دولت ایتالیا تردد خودرو ها را ۳ روز ممنوع کرد مدارس کرج هم تعطیل شد واکنش سازمان حفاظت محیط زیست به اظهارنظرها درباره شاخص آلودگی هوا مدارس ابتدایی، پیش دبستانی و مهدهای کودک اصفهان فردا تعطیل شد آلودگی این چنین تهران را تبریز را در خود غرق کرد شدت آلاینده ها کمیته اضطرار آلودگی هوا را مجبور به برگزاری جلسه کرد کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران عصر امروز تشکیل می‌شود افزایش آلاینده‌ها در شهر، کمیته اضطرار امروز تشکیل می‌شود خودروهای فرسوده، نفس‌های شهر را به شماره انداخته است! وضعیت هوای اصفهان و ارومیه «قرمز» شد شاخص کیفیت هوا در تهران امروز از مرز ۱۵۰ فراتر رفت تردد ۲.۵میلیون خودرو فاقد معاینه فنی درتهران وضعیت تعطیلی فردای مدارس تهران غلظت آلاینده‌های هوای تهران کاسته می‌شود آلوده ترین و پاک ترین مناطق تهران کجاست؟ ۴ متهم اصلی آلودگی هوای پایتخت از نگاه پلیس اهمال در برخورد با ۴۲۰ هزار خودرو آلوده و فرسوده پایتخت برف و باران در راه است، از آلودگی‌هوا خلاص می شویم؟ لزوم بررسی لایحه هوای پاک بر اساس اصل ۸۵ آلودگی هوای تهران شدیدتر شد؛ وضعیت قرمز و ناسالم برای همه مردم راهکارهای شورا برای کاهش آلودگی هوا لزوم حمایت از تولید خودروهای برقی در کنترل آلایندگی‌ها نقش منطقه ٢٢ در آلودگى هواى تهران آیا درد آلودگی هوا "لاعلاج" است چهارمین همایش ملی "مدیریت آلودگی هوا و صدا" برگزار می شود تهران سی‌امین شهر آلوده و هشتمین شهر پرترافیک جهان ۱۷ روز در فراق هوای سالم آلودگی هوا به حدی نیست که منجر به تعطیلی مدارس شود نقشه آنلاین آلودگی هوای مناطق مختلف تهران و سایر شهرهای جهان را ببینید تحلیل وضعیت آلاینده‌های هوای پایتخت تشکیل کارگروه آلودگی هوا انتقاد رجایی از در دستور کار قرار نگرفتن طرح مربوط به آلودگی هوا در صحن علنی جلساتی با شهرداری و دولت برای بررسی آلودگی هوا برگزار می‌کنیم تذکر ۱۰۶ نماینده به رییس جمهور درباره آلودگی هوا اخذ عوارض از تونل‌های شهری راهکاری برای کاهش آلودگی هوا تصویری از حجم آلودگی هوای تهران در حوالی شهرری،جنوب به شمال اتوبان امام علی(ع) معاینه فنی کاغذپاره است تداوم آلودگی هوا در تهران و شهرهای صنعتی آلودگی هوا باعث تشدید سردردهای میگرنی می‌شود تهران روی خط آلودگی تعطیلات‌زمستانی مدارس برای مقابله با آلودگی‌هوا و برف نسبت به نقش عوامل مختلف آلوده کننده هوای کلانشهرها کم توجهی می شود افزایش تیم‌های گشتی پلیس برای برخورد با خودروهای آلاینده موتوسیکلت کاربراتوری ٨ برابر یک خودرو یورو٢ آلایندگی دارد برخی مدارس شهرری تعطیل است درگیری ۲۷ دستگاه برای رفع آلودگی هوا تهرانی‌ها تا چهارشنبه منتظر کاهش آلودگی هوا نباشند مدارس روز دوشنبه هم تعطیل نشد هوای تهران از دیروز آلوده‌تر شد هوای تهران برای نوزدهمین روز متوالی «ناسالم» است مقایسه آلودگی هوای ۵سال گذشته پایتخت تعطیلی مدارس تنها نسخه مقابله با آلودگی زنگ آلودگی هوا در اروپا هم به صدا درآمد آلودگی هوا سالی ۲.۵ میلیون تومان برای هر تهرانی‌ هزینه دارد موج سرما، هوای پکن را پاک می‌کند درخواست کودکان تهرانی برای مبارزه با آلودگی هوا مدارس تهران فردا تعطیل نیست انباشت آلاینده‌ها در ۶ استان در هفته جاری شماره گذاری خودروهای جدید متوقف نمی‌شود هوای تهران برای پانزدهمین روز در شرایط ناسالم قرار گرفت آلودگی هوا نتیجه بی‌تدبیری مسئولان است تشدید برخورد با وسایل نقلیه دودزای پایتخت شماره‌گذاری خودروهای جدید متوقف شود پروژه‌هایی که بودجه هوای پاک تهران را می‌بلعند آلودگی هوای فعلی پایتخت ربطی به کیفیت سوخت ندارد لزوم ورود رئیس جمهور به حل معضل آلودگی هوای پایتخت خودروهای دودزا فک پلاک می‌شوند کمیته اضطرار آلودگی هوا ساعت ۱۴ تشکیل می‌شود مقایسه عملکرد شهرداران مهم جهان برای مدیریت آلودگی هوا تراکم‌فروشی و ساخت‌وسازهای بی‌رویه، علت اصلی آلودگی هوای پایتخت ۸۰درصد خودروهای توقیفی برگه معاینه‌فنی داشتند هوا به اندازه دیروز کثیف و آلوده است تعطیلی مدارس پاک کردن صورت مسئله آلودگی هواست کارگروه ملی آلودگی هوا امروز تشکیل می‌شود بستری شدن قالیباف دربیمارستان تکذیب شد مراکز معاینه فنی خودرو، نیازمند معاینه! آلودگی هوا منجر به بستری شدن شهردار تهران در خانه شد دلیل دایرشدن مدارس با وجود ناسالم‌تر شدن هوا چه بود؟ هوای آلوده در ریه‌‌های دانش‌آموزان پایتخت آلودگی هوا و افزایش مرگ و میر تهدید جان انسان‌ها تدوام آلودگی هوای تهران تا پایان هفته امروز آلوده‌ترین نقطه تهران کجاست؟ هوای تهران از روز گذشته ناسالم‌تر شد کیفیت بنزین‌ها باید کارشناسی شود تشدید برخورد پلیس با خودروها و موتورسیکلت‌های دودزا این فقط آلودگی «هوا» نیست هوای تهران امروز هم در شرایط "ناسالم" قرار دارد مدارس شهر تهران فردا تعطیل نیست آلودگی هوا شهرهای ایتالیا را در بر گرفت فک پلاک خودروهای دودزا؛ نصب پلاک «اعزام به تعمیرگاه» مناطق ۱۴ و ۱۵ آلوده‌ترین نقاط تهران حمل‌ونقل؛ هم درد آلودگی هواست و هم درمان وضع هوای تبریز بار دیگر در وضعیت ناسالم قرار گرفت انباشت آلایندگی درتهران تا یکشنبه هفته آینده ادامه دارد از شدت آلودگی هوا کم شد،‌ اما زمستان با هوای ناسالم و آسمان خاکستری شروع شد سازمان حفاظت محیط زیست به دنبال تغییر استراتژی دربرابر آلودگی هوا تهران نفس نمی کشد، از بس هوا ندارد تصمیم برای تعطیلی چهارشنبه مدارس، به امروز موکول شد «شهرهای ریل پایه» راهکار کاهش آلودگی هوا فضای سبز به تنهایی توان کاهش آلودگی هوا را ندارد آلودگی هوا تا ۵شنبه مهمان کلانشهرها خواهد بود برای سومین روز پیاپی، مدارس تهران و سه شهر دیگر تعطیل شد هزینه آلودگی هوا در تهران سالانه ۶۶۰۰ میلیارد تومان طرح زوج و فرد از فردا در هسته مرکزی کرج اجرا می‌شود استاندار تهران: برای تعطیلی فردای مدارس، بعد از ظهر امروز تصمیم می گیریم پلیس راهور با خودروهای آلاینده با جدیت برخورد کند کمیته اضطرار آلودگی هوا امروز هم تشکیل می‌شود بالا بودن غلظت آلاینده ها و عدم تعطیلی‌ مدارس مدارس تهران سه شنبه و چهارشنبه تعطیل نیست طرح کاهش، مسکن موقتی برای کاهش آلودگی هوای تهران اعلام آمادگی کامل مراکز معاینه فنی در روزهای آلوده سال بررسی آلودگی هوا" در مجمع نمایندگان تهران با حضور مسئولان مربوطه مقابله با آلودگی هوا با فناوری محققان دانشگاهی سه شنبه هم مدارس تهران تعطیل است؟ زمستان همراه با آلودگی هوا بارش باران آلودگی تهران را کم کرد معاون منابع طبیعی: آلودگی هوا از مشکلات اساسی مرتبط با سلامت مردم است دعوای همیشگی آلودگی هوا،‌این بار در تلویزیون هوای آلوده دلیل یورو ۴ نبودن بنزین های وارداتی مدارس تهران در همه مقاطع تحصیلی فردا به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام شد چرا مسئولان شهر در زمان آلودگی هوا فقط غر می‌زنند؟ ابتکار: آلودگی هوای تهران کاهش یافت، وزش باد در پایتخت شروع شده است آزادسازی قیمت‌ها در بخش حمل و نقل راهکار مبارزه با آلودگی هوا مقابله با آلودگی هوا با فناوری پژوهشگران دانشگاه شریف چمران: با تعطیلی مدارس در مواجه با آلودگی هوا ره به جایی نمی‌بریم تهران، زیر سایه آلودگی آلودگی می ماند؛ برف و باران شاید شهر عاری از خودرو به راستی تحقق خواهد یافت؟ وضعیت تعطیلی مدارس در روز دوشنبه تا ساعت ۱۴ مشخص می‌شود مشکل آلودگی هوا با تعطیلی مدارس حل نمی‌شود هوای آلوده با "سلامت" چه می‌کند؟ بلندمرتبه سازی بیش از خودروها در آلودگی هوای تهران تاثیر دارد معاینه فنی ناکارآمد؛ متهم ردیف اول آلودگی هوا بررسی موضوع آلودگی هوای تهران در فراکسیون محیط زیست سهم صنایع در آلودگی تهران اعلام شد تعطیلی واحدهای آلاینده در شهرستان ری به دنبال شرایط ناسالم هوا هوای تهران همچنان برای گروه‌های حساس "ناسالم" است+نمودار ساختمان‌های بلند جلوی وزش باد را گرفته‌اند سردرگمی والدین دانش‌آموزان تهرانی با تناقض‌گویی مسئولان آموزش و پرورش همه متهمان آلودگی هوا انتقاد شرکت کنترل کیفیت هوا از پیگیری‌های فصلی آلودگی هوای پایتخت مراکز پیش دبستانی و مدارس اراک و اصفهان امروز تعطیل اعلام شد سهم بنزین در آلودگی هوای تهران تسهیلات ۲۵ میلیونی هوا را آلوده کرد؟ مدارس البرز یکشنبه و دوشنبه تعطیل شد تداوم آلودگی هوا تا پایان هفته فراکسیون محیط زیست آلودگی هوای تهران را بررسی کرد مدارس تهران فقط فردا تعطیل است اعلام آلوده‌ترین نقاط پایتخت اولتیماتوم پلیس راهور تهران به خودروهای دودزا تمام مدارس شهر تهران فردا و پس فردا تعطیل شد تشکیل جلسه "کمیته اضطرار آلودگی هوا" به درخواست وزارت بهداشت بود کاش جان مردم پایتخت به اندازه صنعت خودرو اهمیت داشت تشدید برخورد با خودروهای دودزا و فاقد معاینه راهکار حل معضل آلودگی هوای تهران چیست؟ مسئولان معضل "آلودگی هوا" را جدی نگرفته‌اند عباسی: اقدامات مقطعی‌راهکار کاهش‌ آلودگی هوا‌ نیست توقف فروش طرح ترافیک روزانه تعطیلی ۲ روزه مدارس در صورت توافق آموزش و پرورش کمیته مواقع اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد کیفیت هوای پکن در شرایط قرمز هوای ۵ کلانشهر در شرایط ناسالم تهرانی‌ها سالانه چند کیلو دود می‌خورند؟ امضای ۵۰ نفر از نمایندگان برای بررسی اولویت دار لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا هوای پایتخت در آستانه اضطرار تداوم آلودگی هوای تبریز در وضعیت هشدار ابلاغ مصوبه دولت درباره وظایف دستگاه‌ها در بخش حمل‌‌و‌نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا سهم شهرداری در آلودگی‌ هوای تهران چقدر است؟ فروش خودروهای دیزلی در هند ممنوع شد هفته آینده هم آلودگی در انتظار تهرانی‌ها است فقط ۱۲۸ موتورسیکلت در تهران برگه معاینه فنی دارند سهم ۸۰ درصدی خودروهای داخلی در آلودگی هوا کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا امروز تشکیل می‌شود چند راهکار برای کاهش آلودگی هوای تهران هوای تهران امروز ناسالم اعلام شد دردسر تشدید آلودگی هوا برای دانش‌آموزان شانگهای آلودگی اخیر هوای تهران، چرا آنقدر مشکوک است؟ آلودگی هوا سر برج میلاد را زد کمیته اضطرار آلودگی هوا در غبار بی‌مسئولیتی برگزار نشد چراغ شاخص آلودگی ایستگاه های سنجش هوا در مشهد زرد شد اندرحکایت همیشگی سرما و نفس تنگی پایتخت کیفیت هوای تهران در شرایط «اضطرار» قرار ندارد تعطیلی صنوف آلاینده منطقه ۱۴ در پی آلودگی هوا تهران، در روزی که آلودگی همه چیز را محو کرد هوای تهران وارد وضعیت قرمز شد طرح زوج و فرد از درب منازل اجرا می شود؟ نقشه و تقویم آلودگی هوا در تهران هوای تهران امروز به شدت آلوده و ناسالم برای همه است وارونگی هوا و افزایش آلاینده ها در البرز هوای تهران برای گروه‌های حساس «ناسالم» است تعطیلی پنجشنبه ها در البرز راه حل مناسبی برای کاهش آلودگی هواست افزایش خودروها مشکلی برای محیط زیست ندارد استفاده از موتورسیکلت های برقی برای جلوگیری از آلودگی هوا نجات تهران از آلودگی هوا از مسیر توسعه حمل و نقل عمومی می‌گذرد هوای پاک تهران کیفیت هوای کلانشهر مشهد در وضعیت هشدار هوای تهران بالاخره پاک شد تاثیر آلودگی هوا بر اعصاب و روان مقایسه کیفیت هوای تهران نسبت به سال گذشته هوای تهران در شرایط سالم قرار گرفت شاخص آلودگی هوای مشهد در وضعیت هشدار قرار گرفت کاهش آلاینده‌های هوای پایتخت در روز اربعین چه زمانی گزینه‌های روی میز مسئولان در اولویت قرار می‌گیرد؟ هفته ای که میدان دید در تهران کمتر از ۳ کیلومتر شد آلودگی هوا در تهران و شهرهای صنعتی آلودگی هوای تهران شدت گرفت تداوم آلودگی هوا تا سه‌شنبه آمار اشتباه درباره آلودگی خودروها شاخص آلودگی هوا در برخی از نقاط مشهد ناسالم اعلام شد آلودگی هوا در شهرهای صنعتی ادامه دارد کیفیت هوای کلانشهر مشهد در وضعیت هشدار آلودگی هوا میدان دید را در تهران به یک سوم کاهش داد هوای پایتخت در شرایط «ناسالم» قرار گرفت آلودگی هوا در شهرهای صنعتی تا پایان هفته دلایل پایداری آلودگی هوای پایتخت هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس نگران آلودگی خودروهای جدید نیستیم افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی تداوم افزایش آلاینده‌های جوی تا دوشنبه خطوط خودروسازی به طور مستمر از سوی سازمان محیط زیست بازرسی و کنترل می شود تهران را به شهری کم کربن تبدیل می کنیم تأثیر آلودگی هوا در ابتلای به سرماخوردگی و سینوزیت پیش بینی کاهش کیفیت هوا در هفته آینده شاخص کیفیت هوای شهر تهران سالم است هوای پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است چه زمانی ۱۰۰ هزار خودرو اورژانسی از تهران خارج می شوند؟ هشدار برای سلامت ژنی ماموران پلیس و رانندگان تاکسی تداوم آلودگی هوا در تهران و شهرهای صنعتی باز هوا سرد شد، نفس تهران گرفت کاهش کیفیت هوا در پایتخت مشارکت آگاهانه مردم مهمترین عامل کاهش آلودگی هوا است اعمال جریمه ۳۰۰ هزاری خودروهای دودزا اقدام موثری برای کاهش آلودگی هوا نشده است امروز هوا پاک است هوای آلوده در چین همه چیز را ناپدید کرد دست شهروندان مشهد از آسمان آبی کوتاه شد ادامه کیفیت ناسالم هوای ارومیه گلایه شهردار تهران از عدم اجرای قانون منع تردد خودروهای آلاینده در شهر آلودگی هوای پایتخت تمامی ندارد هوای شهر قم در وضعیت مطلوبی قرار دارد گزارش هوای ۲۴ ساعت گذشته تهران ترافیک تهران قرمز شد هوای تهران ظرف ۴۰ ساعت به مرز ناسالم رسید افزایش ۲ برابری روزهای آلوده آبان امسال طرح زوج وفرد تاثیر مثبتی برکاهش آلودگی هوا نداشته است چرا پس از باران هوای تهران به سرعت آلوده شد؟ تعطیلی زنگ ورزش مدارس پایتخت تا رفع آلودگی هوا آلوده‌ترین نقاط تهران مشخص شدند اعلام سه منشاء آلودگی هوای پایتخت معاون شهردار تهران با مترو به نمایشگاه مطبوعات می رود هوای تهران ظرف ۴۰ ساعت «ناسالم» شد آلودگی هوا زنگ ورزش مدارس را تعطیل کرد وارونگی هوا در تهران تا دوشنبه ادامه دارد هوای تهران امروز ناسالم است این غذاها در مقابل آلودگی هوا معجزه می‌کنند آلودگی هوای تهران برنامه کروش را عوض کرد هوای اصفهان در شرایط ناسالم قرار گرفت "هوای وبایی" چیست؟ تعهد اندونزی برای از بین بردن آلودگی هوا در سال ۲۰۱۶ "دُبی و پکن" آلوده‌ترین هوا برای گردشگران جهان آلودگی هوا مزاج انسان را دگرگون می‌کند کیفیت هوای پایتخت سالم است افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در مجلس روزهای ناسالم پیش‌روی تهران هوا گرم می‌شود و البته منتظر آلودگی هم باشید کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی از فردا تا پنجشنبه سهم ٤٥ درصدی خودروهای کاربراتوری در آلودگی هوای تهران خرم‎آباد هشتمین شهر آلوده جهان نیست بیشترین میزان آلودگی هوای شهر تهران از تردد خودروهای با استاندارد یورو دو و کاربراتوری ایجاد می شود تعویض کاتالیست خودروهای تاکسی پراید در تهران پیشنهاد طرح «کلید به کلید» نوسازی تاکسی‌های فرسوده به ایران خودرو بنزین تنها عامل آلودگی هوای تهران نیست تاکید محیط زیست تهران برای تعویض به‌موقع‌ کاتالیست‌کانورتر خودروها حضور نعمت زاده در جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی‌هوا دلیل آلودگی‌ هوای بارانی خوزستان چیست؟ خودروهای کاربراتوری و فاقد معاینه فنی دو متهم اصلی آلودگی هوای پایتخت تشخیص آلودگی هوا با اسمارت فون‌ هوای اصفهان همچنان ناسالم است هوای مشهد باز در وضعیت هشدار هوای تهران در شرایط ناسالم قرار گرفت کیفیت هوای کلانشهر مشهد در وضعیت هشدار است هر ۲ ساعت یک نفر به علت آلودگی هوا می میرد بزرگترین شهر کناره خزر زیربار دودهای سیاه و خطرناک هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس رنگ بندی خودروها آلودگی هوا را کاهش می دهد؟ گام مثبتی برای رفع آلودگی تهران برداشته نشده است راه گران موتورسیکلت‌ها تا برقی شدن نصب تدریجی کاتالیست بر روی تاکسی ها طرح کاهش تا پایان آبان اجرایی می‌شود کاهش استشمام سموم مهم‌تر از کاهش حجم ترافیک است کیفیت هوای تهران امروز هم سالم است سال ۹۴ سرآغاز حرکت تهران به سمت شهر عاری از سوخت ‌های فسیلی ۱۶۰ روز هوای سالم در ۶ ماهه اول سالجاری در تهران در آلودگی هوا ماسک کافی نیست هوای تهران در شرایط سالم است ۳ هزار دستگاه اتوبوس فرسوده در شهر تهران آلاینده‌های هوا می توانند مستقیما از پوست جذب شوند هوای تهران امروز ناسالم برای گروه‌های حساس افزایش خطر ابتلا به اوتیسم در کودکان با آلودگی هوا نسخه تاریخ گذشته برای آلودگی هوا را نمی‌پذیریم انجام نظارت صحیح بر مراکز معاینه فنی هشدار برای افت کیفیت سوخت دیزل و بنزین در تهران تکرار پدیده گرد و غبار دلیل ناسالم بودن هوای البرز است خودروهای فرسوده و هوای آلوده در کلان شهر تهران بهبود کیفیت هوا در زمستان و پاییز مردم هنوز با طرح «کاهش» آشنا نیستند تهرانی‌ها سالانه چقدر کربن تولید می‌کنند؟ می بینیم که آلودگی هوا مردم را می کشد تشدید کنترل معاینه فنی خودروها همزمان با نزدیک شدن به ایام سرد سال تشکیل کارگروه ملی آلودگی‌هوا، بزودی کاهش ۴۰ درصدی آلودگی هوا در "روز بدون خودرو" در پاریس ارتباط شروع سرما با افزایش آلودگی هوا در نیمکره شمالی آلودگی خودروهای کاربراتوری ١۰ برابر خودروهای جدید است درخصوص از رده خارج کردن خودروهای فرسوده فقر قانونی نداریم به استقبال آلودگی هوا برویم یا اوضاع پاییز و زمستان ۹۴،از سال‌های قبل بهتر است؟ کیفیت هوای کلانشهر مشهد در چهار منطقه در وضعیت هشدار است تغییر سیستم آرم طرح ترافیک چه تاثیری بر کاهش آلودگی هوا دارد؟ آلودگی هوا را بی‌خیال شوید، بخارات بنزین در تهران بی‌داد می کند هوای تهران در وضعیت «سالم» قرار گرفت کیفیت هوای امسال نسبت به سال گذشته بهتر خواهد بود سیاست‌های ویژه دولت برای کاهش آلودگی هوا کیفیت هوای کلانشهر مشهد در وضعیت هشدار هوای تهران در هفته گذشته چگونه بود؟ طرح کاهش آلودگی هوا در شورای عالی ترافیک کشور در حال بررسی است نصب فیلترهای جذب دوده بر روی اتوبوس‌ها باید اجرایی شود ناکارآمدی فروش طرح‌های ترافیک در کاهش آلودگی هوا هر تهرانی سالانه ۲کیلوگرم ذرات معلق می خورد متهم اصلی آلودگی، در دایره قرمز شاخص آلودگی هوای تهران در شرایط «سالم» قرار گرفت ۲ نمایشگر هوشمند اعلام شاخص‌های آلودگی هوا در کرج نصب می‌شود زنگ بحران آلودگی هوای پایتخت سال هاست به گوش مدیران نمی رسد!!! آلودگی هوا بحرانی است که مرز ندارد ۱۰۰۰میلیارد برای از رده خارج کردن خودروهای کاربراتوری لازم است سوخت فسیلی، عامل ۹۵درصد آلودگی هوای پایتخت اول مهر تهران هوای سالم نداشت هوای تهران امروز هم سالم است اتحادیه اروپا در مورد سامانه های سنجش آلایندگی خودروها تحقیق کرده بود خرم‌آباد هشتمین شهر آلوده جهان حالِ هوای اصفهان بهتر شد بوی مهر، بوی دود! آلودگی بی سابقه هوا در شرق آسیا تعطیلی اضطراری مدارس در سنگاپور به دلیل آلودگی هوا در انتظار آلودگی هوا باشید فردا وضعیت هوای تهران چگونه است؟ شروع سال تحصیلی هوای تهران را چقدر آلوده می‌کند؟ هوا آرام است، منتظر آلودگی هوا باشید کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور راهکار یک مسئول محیط زیست برای کاهش آلودگی کلانشهرها شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس تهران یک هفته هوای سالم را نفس کشید هوای تهران سالم است وزارت بهداشت پرچمدار مقابله با آلودگی هوای تهران باشد افتتاح اولین "برج پاکسازی هوا" در جهان هوای نقاط مختلف جهان چقدر آلوده است؟ آلودگی عمدی هوا در مالزی هوای پایتخت سالم است تشریح طرح «کاهش »آلودگی هوا در جلسه شورا منشاء اصلی آلودگی هوا اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها هستند اجرای طرح استقبال از مهر با محوریت «کمپین آسمان آبی ، زمین پاک» تدوین لایحه نحوه پیشگیری و مقابله با ریزگردها در پایتخت سالم‌ترین و آلوده ترین مناطق تهران مشخص شدند کمیته اضطرارآلودگی هوای تهران تشکیل شد هوای تهران «ناسالم» است سطح استاندارد آلاینده‌ها هم برای سلامتی مضر است پایتخت تا چهارشنبه غبار آلود است لزوم نصب دستگاه‌های دقیق سنجش آلاینده‌های هوا تا قبل از پاییز هوای امروز پایتخت سالم است آلوده ترین کلانشهرهای کشور هیات مدیره اولین انجمن تخصصی آلودگی هوای ایران انتخاب شدند هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس افزایش توزیع بنزین پاک در بین جایگاهها برابر با کاهش بیشتر آلودگی هوا هوای تهران سالم است تردد خودروهای بالای ۲۰ سال در تهران ممنوع می‌شود آلودگی هوا، احتمال ابتلا به دیابت را تشدید می‌کند استنشاق هوای آلوده عامل مرگ سلولی و پیری زودرس است طرح L.E.Z منطقه کم انتشار آلاینده از مفهوم تا اجرا آلودگی موتورسیکلت ۸ برابر خودرو مرگ روزانه ۴۰۰۰ چینی بر اثر آلودگی هوا هوای امروز تهران سالم است موتورسیکلت‌ها روزانه ۳۴۶ تن آلاینده وارد ریه مردم تهران می‌کنند هوای کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار گرفت هوای تهران در شرایط سالم قرار گرفت هوای تهران در شرایط ناسالم برای همه افراد جامعه قرار دارد هوای تهران برای دومین هفته متوالی سالم بود افزایش خطر ابتلا به زوال عقل بر اثرآلودگی هوا برای دومین هفته پیاپی، هوای تهران سالم بود، چرا؟ انتقال پایتخت راهکار کاهش آلودگی هوا نیست آلودگی ۸۰ درصدی هوا محصول افزایش سن معاینه فنی خودروها گوگل کیفیت هوا را اندازه می‌گیرد آلودگی هوا در چین کمپین آسمان آبی- زمین پاک علمی شد تهرانی‌ها امسال ۹۸ روز هوای پاک و سالم تنفس کرده‌اند محدودیت تردد خودروهای فرسوده برای کاهش آلودگی هوا هوای پایتخت سالم است راه موتورسیکلت‌های ژاپنی و اروپایی به ایران باز می‌شود؟ تولید روزانه ۳۸۰ تن آلودگی در پایتخت آلودگی هوا، چینی ها را به استفاده از خودروهای برقی سوق داده است هوای تهران سالم است برگزاری همایش "آسمان آبی، زمین پاک" ۱۴ مرداد راهکارهای جهانی کاهش آلودگی هوا هوای امروز پایتخت سالم است دومین روز هوای سالم بعد از طوفان متولی تایید میزان آلایندگی موتورسیکلت‌ها نیستیم هوای تهران هفته گذشته ۶ روز سالم بود هوای تهران سالم شد هوای تهران ناسالم شد اجرای طرح محدوده کم انتشار آلایندگی (LEZ) بزودی در پایتخت هوای تهران سالم است هوای تهران امروز هم سالم است هوای امروز پایتخت سالم است هوای تهران امروز سالم است هوای تهران سالم است تداوم هوای «ناسالم» برای پایتخت آلوده‌ترین هفته سال برای گروه حساس هوای تهران امروز باز هم «ناسالم» است روزهای هشدار آلودگی هوا در پایتخت کاهش داشته است هوای تهران در شرایط سالم تبدیل دو سوم ظرفیت خیابان‌های تهران به پارکینگ رابطه حمل و نقل هوایی و آلودگی هوا تهرانی‌ها بهار را با ۶۳ هوای پاک پشت سر گذاشتند منشأ آلودگی پایتخت مشخص شد تهرانی‌ها یک ماه هوای ناسالم تنفس کردند تدام ناسالم بودن هوای شهر تهران تدابیر ویژه مقامات پکن برای کاهش ۵ درصدی آلودگی هوا کیفیت هوای تهران همچنان برای گروه های حساس ناسالم است گرد و غبار از تهران رخت بست ولی هوای تهران هنوز «ناسالم» است کیفیت هوای تهران در هفته گذشته چگونه بود؟ هوای تهران دوباره در شرایط «ناسالم» قرار گرفت خودروها شناسنامه زیست محیطی می‌گیرند هوای تهران آلوده تر شد کیفیت هوای زنجان برای افراد حساس ناسالم شده است سه روز پی در پی، هوای ناسالم در پایتخت هوای تهران باز هم برای گروه‌های حساس «ناسالم» است ۱۰روز پاک، سهم هوای تهران در سه ماه نخست سال ۹۴ هوای تهران بازهم برای گروه‌های حساس «ناسالم» است جنس آلودگی هوای تهران تغییر کرد هوای تهران برای گروه‌های حساس «ناسالم» است هوای تهران سالم است معضل گردو غبار در تهران طولانی مدت خواهد بود هوای تهران سالم است کشف ارتباط میزان اضطراب زنان با آلودگی هوا تهران از ابتدای امسال تنها ۱۰ روز هوای پاک داشت پیشگیری از مرگ میلیون‌ها نفر با کنترل کیفیت هوا هوای تهران برای گروه‌های حساس «ناسالم» است هوای تهران همچنان غبارآلود است هوای تهران طبق معمول برای گروه‌های حساس «ناسالم» است هوای تهران همچنان ناسالم است تاثیر آلودگی هوا بر ریه هوای تهران باز هم برای گروه‌های حساس «ناسالم» است هوای تهران سالم است هوای تهران دوباره برای گروه‌های حساس ناسالم است هوای تهران امروز هم ناسالم است هوای تهران ناسالم است هوای تهران امروز سالم است کیفیت هوای ۴ شهر آذربایجان غربی ناسالم اعلام شد چالش اصلی ما در شهر آلودگی هوااست هوای تهران سالم شد کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس در شرایط ناسالم است شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد یارانه انرژی یک عامل مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در جهان است کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد اسقاط موتورسیکلت‌های آلاینده دردستورکار آلودگی هوای تهران زیر ذره‌بین فراکسیون محیط زیست مجلس هوایی که در هفته گذشته تنفس کردیم، چقدر سالم بود؟ مهمترین اهداف شهرداری کاهش آلودگی هواست کیفیت سوخت و هوای ما بهبود یافته است شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد تهرانی ها سالی ۲۵۰ تریلر سم تنفس می کنند شاخص کیفیت هوای تهران در شرایط سالم قرار دارد ذرات معلقی که تاکسی‌های از رده خارج به خوردمان می دهند چقدر است؟ رعایت انضباط رانندگی باعث کاهش آلودگی هوا در شهر می‌شود کیفیت هوای تهران در شرایط سالم باقی ماند تهران امروز هم غبارآلود است اجرای دایمی طرح زوج و فرد در پایتخت ایران خودرو تمامی محصولات خود را با کنیستر عرضه می کند خودرو سازان داخلی عمدا هوا را آلوده می کنند
برگشت به بالا