هلکت در برابرکوروت در Forza ۶ (ویدئو)

عصر خودرو: در این ویدئو از بازی Forza ۶ دو ابر خودرو آمریکایی قدرتمند داج چلنجر هلکت و شورولت کوروت Z۰۶ در رقابت درگ به مصاف هم می روند. ببینید تا متوجه شوید پیروز این رقابت کیست.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany