جمعه 20 خرداد 1390      3:46
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار:جمعه 20 خرداد 1390      3:46
تندر90 ایران خودرو از حریف پیشی گرفت
مقایسه کیفی تندر90 ایران خودرو و پارس خودرو
عصرخودرو: تندر90 ایران خودرو فقط با یک دهم نمره منفی کمتر نسبت به تندر90 ساخت پارس خودرو با کیفیت تر از رقیب خود در اردیبهشت نام گرفت.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی« عصر خودرو » تندر90 ایران خودرو و پارس خودرو در سه کد از 9 کد بررسی کیفی ماهانه نمره برابر گرفتند. این دو خودرو دربررسی کیفیت  فنربندی، تعلیق و فنرهر دو  نمره صفر گرفتند ، در کد تجهیزات الکتریکی نیز هر دو محصول صاحب 3 دهم نمره منفی شدند و در سومین کد برابر در بررسی کیفی نفوذ آب هر دو خودرو نمره صفر را حائز شدند. د ر کد موتور و انتقال قدرت تندر90 ایران خودرو حائز نمره منفی 1.1 نمره منفی و تندر90 پارس خودرو نمره منفی صفر را به خود اختصاص دادند.
در کد ترمز نیز تندر90 ایران خودرو صاحب 1.1 نمره منفی و تندر90 پارس خودرو صاحب نمره منفی صفر شد. در کد تزئینات داخلی و خارجی نمره منفی تندر90 ایران خودرو 8.8 و تندر90 پارس خودرو صاحب 4.3 نمره منفی شد. در کد صداهای غیر عادی تندر90 پارس خودرو باز هم عملکرد بهتری داشته و نمره منفی کمتری به دست آورده است .در این کد تندر90 پارس خودرو صاحب نمره منفی 6 دهم و تندر90 ایران خودرو 1.9 شدند.
در این 7 کد تندر90 پارس خودرو کیفیت بسیار بالاتری نسبت به رقیب داشته است اما در کدهای بدنه و رنگ اوضاع به نفع تندر90 ایران خودرو چرخش می کند. تندر90 ایران خودرو در کد بدنه صاحب نمره منفی 7.5 و تندر90 پارس خودرو صاحب نمره منفی 9.7 شده است. اما نگران کننده ترین بخش مقایسه کیفی تندر90 ایران خودرو و پارس خودرو در بخش رنگ اتفاق افتاده است که تندر90 ایران خودرو نه تنها عقب ماندگی کیفی خود را جبران کرده است بلکه با یک دهم اختلاف نسبت به رقیب برتری کیفی پیدا کرده است . در این بخش تندر90 ایران خودرو نمره منفی 4.6 و تندر90 پارس خودرو نمره منفی 10.4 را صاحب شده است . در مجموع در بررسی کیفی تندر90 ایران خودرو و پارس خودرو در ماه اردیبهشت به ترتیب 25.2 و 25.3 را به کار خود در اردیبهشت پایان دادند.


نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
<###dynamic-0###>
© 2010-2011, Asrekhodro.com. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO CO