شنبه 12 آذر 1390      19:50
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار:شنبه 12 آذر 1390      19:50
هفته نامه «خودروامروز» خبر داد:
جیلی چین با چهار محصول به ایران می آید
عصرخودرو: هفته نامه «خودروامروز» در جدیدترین شماره خود خبر ورود جیلی چین را با چهار محصول منتشر کرده است.
به گزارش «عصرخودرو» هفته نامه «خودرو امروز» در این شماره مطالبی دیگری مانند 10 تکنیک غایب در خودروسازی ایران، 1.4 در صد خودروهای ایران در جهان و کامیون ملی وارداتی از آب در آمد را منتشر کرده است. همچنین توفان تازه در فرمول یک و ارزان ترین خودرو جهان تازه شد از دیگر مطالب این شماره هقته نامه «خودرو امروز» است.


نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
<###dynamic-0###>
© 2010-2011, Asrekhodro.com. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO CO