مدیران خودروکارمانیا

چه کسانی مجاز به استفاده از چراغ گردان بر روی خودرو هستند؟

عصر خودرو- روزانه با عبور از معابر و خیابان شهر، شاهد خودروهایی هستیم که مجهز به چراغ گردان هستند. شاید برای خیلی ها سوال پیش بیاید که شرایط استفاده از چراغ گردان چیست؟ متولی صدور مجوز کدام ارگان است؟ حمل و استفاده بدون مجوز چه مجازاتی دارد؟

چه کسانی مجاز به استفاده از چراغ گردان بر روی خودرو هستند؟
نسخه قابل چاپ
سه شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۸:۰۰

  به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازصبحانه، به استناد بند 100 ماده 1 و ماده 60 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384، چراغ گردان عبارت است از چراغی با طراحی خاص که نور آن برای جلب توجه به حالت چرخشی یا چشمک زن منعکس می شود و به دو حالت تک یا چند فانوس ثابت یا سیار بکار برده شود و چراغ گردانهای با فن آوری نوین نیز مشمول تعریف فوق می گردند.

  چراغ گردان ها دو مدل هستند: چراغ گردان تک فانوس سیار که با یک فانوس که درزمان ماموریت روی سقف وسیله نقلیه نصب و پس از پایان ماموریت از محل نصب آن برداشته می شود وچراغ گردان ثابت که با یک یاچند فانوس که روی سقف وسیله نقلیه به صورت ثابت به نحوی نصب می شود که از عرض وسیله نقلیه بیرون نباشد.

  چه کسانی مجاز به استفاده از چراغ گردان هستند؟

  1- وسایل نقلیه انتظامی: وسایل نقلیه ای که درانجام ماموریت های نیروی انتظامی اعم از ترافیکی ، انتظامی ،امنیتی و عملیات ویژه مورد استفاده قرار می گیرند.

  2- وسایل نقلیه امدادی: وسیله ویژه خدمات پزشکی ، آتش نشانی و امداد اضطراری آب ، برق و گاز که به وسیله راهنمایی و رانندگی تعیین و با مشخصات و علایم ویژه مشخص می شوند.

  3- وسایل نقلیه خدماتی ویژه : وسایل نقلیه موتوری که ویژه انجام امور خدماتی مانند نظافت معابر و اماکن عمومی، برفروبی ، خط‌کشی معابر می باشند.

  رنگهای مجاز برای استفاده از چراغ گردان وسایل نقلیه انتظامی، امدادی و خدماتی ویژه به شرح ذیل باشد:

  الف- وسایل نقلیه انتظامی : قرمز ، آبی یا ترکیبی از قرمز و آبی وسایر رنگها.

  ب- وسایل نقلیه امدادی :  قرمز، زرد و یا ترکیبی از قرمز و زرد می باشد.

  ج- خودروهای خدماتی ویژه : رنگ زرد می باشد.

  وسایل نقلیه انتظامی و امدادی هنگامی که برا ی انجام مأموریت در حرکتند در صورت به کاربردن چراغ گردان ویژه اعلام خطر یا آژیر ، تا حدودی که موجب بروز تصادف نشود، مجاز به انجام اعمال زیر می باشند :

  الف – توقف در محل ممنوعه.

  ب – تجاوز از سرعت مجاز و سبقت از سمت راست وسیله نقلیه دیگر .

  پ – عبور از طرف چپ راه و همچنین دور زدن در نقاط ممنوعه .

  ت – گذشتن از چراغ قرمز یا رعایت نکردن علایم دیگر ایست ، مشروط به این که از سرعت وسیله نقلیه در این گونه محل ها تا حداقل امکان کاسته شود .

  ث – عبور از خطوط ویژه با هماهنگی عوامل پلیس.

  شرایط و چگونگی صدور مجوز استفاده از چراغ گردان و آژیر

  ماده 9- صدور مجوز استفاده از چراغ گردان و آژیر برای کلیه وسایل نقلیه امدادی و خدماتی ویژه وتعیین نوع چراغ و آژیر ( ثابت و سیار و رنگ) و مدت اعتبار آن برعهده پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا خواهد بود.

  تبصره- وسایل نقلیه ای که در بدو شماره گذاری کاربری آنها با تعاریف این دستور العمل مطابقت دارند مکلفند ضوابط چراغ گردان و آژیر را نیز رعایت نمایند.

  ماده 10- درخواست کنندگان استفاده ازچراغ گردان و آژیر برای وسایل نقلیه خدماتی ویژه و امدادی موظف به ارائه مستندات مربوط به ضرورت و نوع ماموریت مورد نظر خود، همراه با اسناد و مدارک وسایل نقلیه و رانندگان مربوط بادرخواست بالاترین رده سازمانی خود به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی می باشند.

  تبصره – صدور مجوز استفاده از چراغ گردان و آژیر برای وسایل امدادی و خدماتی ویژه بر عهده پلیس راهور ناجا

  خواهد بود.

  ماده 11- راهنمایی و رانندگی پس از تطبیق درخواست متقاضیان با ضوابط این دستور العمل نسبت به صدور مجوز ، حداکثر ، با اعتبار دو ساله اقدام خواهد نمود.

  تبصره- پلیس راهنمایی و رانندگی می تواند حسب مورد مجوز تردد در خطوط ویژه را برای وسایل نقلیه امدادی صادر نماید.

  ماده 12- از تاریخ تصویب این دستورالعمل، کلیه وسایل نقلیه امدادی و خدماتی ویژه مکلفند ظرف مدت 6 ماه وضعیت خود را با شرایط و ضوابط این دستورالعمل تطبیق و نسبت به اخذ مجوز جدید بر اساس این دستورالعمل اقدام نمایند.

  تبصره- پس از پایان مهلت مذکور در این ماده ازتردد وسایل نقلیه امدادی و خدماتی ویژه فاقد مجوز موضوع این دستورالعمل جلوگیری به عمل خواهد آمد و ملزم به برداشتن تجهیزات امدادی منصوبه می باشند.

  ماده 13- این دستور العمل در 13 ماده و 6 تبصره تهیه و در مورخ 20/6/1390 به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور رسیده است.

  حمل و استفاده از چراغ گردان بدون مجوز چه مجازاتی دارد؟

  به گزارش مجله ماشین، بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، تجهیزات انتظامی شامل تجهیزات و اقلامی که در مأموریت های نیروی انتظامی به منظور تأمین امنیت جامعه و افراد استفاده می شوند از قبیل دستبند، باتوم و چراغ های گردان هشدار دهنده و یا طبق ضوابط برای دفاع شخصی در اختیار افراد قرار می گیرد از قبیل افشانه اشک آور هستند.

  به موجب ماده 4 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/6/7، وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است اما در ماده 12 همین قانون که میزان مجازات حمل و نگه داری، خرید و فروش اقلام یا مواد تحت کنترل را تعیین کرده، مجازات دقیقی برای چراغ گردان مشخص نشده است.

  بر اساس نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه، برای حمل، نگهداری و خرید و فروش دستنبد نظامی، باتوم و چراغ گردون، مجازات خاصی پیش بینی نشده است بنابراین مرتکبان آنها مجازات نخواهند شد.

  در پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلام یکی از دادیاران دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری آمده است: با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، چون در مواد 11 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390، بر مرتکبین رفتارهای موضوع سئوال( حمل، نگهداری، خرید و فروش دستبند نظامی، باتوم و چراغ گردون) مجازات خاصی پیش بینی نشده است، بنابراین مرتکبان آنها مجازات نخواهند داشت. در عین حال ضبط آنها بر اساس ماده 18 قانون مذکور، یک تکلیف قانونی است.

  کرمان موتورپورسعید