رضایی روشنپیت استاپمدیران خودروکارمانیا

نمایشگاه خودرو شیراز ۹۷ (۱۵)

گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز

عصرخودرو: هفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز در حالی به میانه راه رسیده است که گروه بهمن با نمایش محصولات جدید هاوال توانسته رنگ بوی دیگری به این گردهمایی بدهد

گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۶:۰۰
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز
 • گزارش تصویری از حضور گروه بهمن درهفدهمین نمایشگاه خودرو شیراز

.

برچسب ها
کرمان موتورپورسعید
مطالب مرتبط