نمایشگاه خودروو صنایع وابسته تبریز95 (15)

گزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریز

به گزارش عصر خودرو: نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته تبریز دیروز آغاز به کار کرد و با استقبال بازدیدکنندگان رو به رو شد .

Thursday 29 September 2016 - 11:44:00

گزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریزگزارش تصویری از اولین روز نمایشگاه خودرو تبریز

*عکاس: داریوش تقی پور

برچسب ها

نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته تبریز 95
Back to top