بررسی جایگاه دو خودروی کُره ای کیا سول و هیوندای i۴۰ در بازار ایران

پنجشنبه ۱۱ تير ۱۳۹۴

بد‌اقبالان بـازار

عصر خودرو: بازار ایران مملو از استثنائات و قوانین نانوشته‌ای است که همواره وارد‌کنندگان خودرو را با عرضه خودرویی جدید به کشور دچار چالش می‌سازند. مصرف‌کنندگان ایرانی اصولا به سراغ گزینه‌ای می‌روند که پیشینه خوبی در بازار داشته باشد و هیچگاه ریسک استفاده از محصولی جدید و نا آشنا را نمی‌پذیرند؛ چرا‌که نوسان‌های بازار و شوک‌های اقتصادی بازار، مصرف‌کننده را بر این موضوع واداشته که پیش از تحقیق پیرامون مسائل فنی و امکانات یک خودرو، بازار دست دوم آن محصول را بسنجد و با شنیدن نامی جدید، حتی اگر گزینه مورد نظر با تمام ایده‌آل‌های شخص همخوان باشند؛ باز هم ریسک چگونگی بازار دست دوم خودرو، خریدار را بر سر گزینه خود دودل کند و یا انتخابی جدید و «خوش فروش» پیش روی شخص قرار دهد. اما تکلیف سلیقه و تناسب گزینه انتخابی با ایده‌آل‌های خریدار چه می‌شود؟!