درگ از دیدگاه راننده (ویدئو)

عصر خودرو: در این ویدئو کوتاه رقابت هیجان انگیز درگ از دیدگاه راننده ودر شب هنگام در پیست اتومبیلرانی مشاهده خواهید کرد. تماشای ویدئوهای مسابقات درگ از دید راننده لذتی مضاعف دارد.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany