دریفت در کوهستان مرگ (ویدئو)

عصر خودرو: در این ویدئو بسیار جذاب رقابت هیجان انگیز دریفت ردبول را در کوهستان های پر پیچ وخم و خطرناک مشاهده خواهید کرد که حتی تماشای آن لرزه بر تن می اندازد.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany