دریفت از دید راننده (ویدئو)

عصر خودرو: در این ویدئو کوتاه اجرای حرکات نمایشی دریفت در یک پیست بسیار باریک را از داخل کابین راننده شاهد خواهید بود که با دوربین های حرفه ای GO PRO فیلمبرداری شده است.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany