درگ پورشه ۹۰۰ اسبی با دیگر ابر خودروهای قدرتمند (ویدئو)

عصر خودرو: در این ویدئو رقابت درگ غیر رسمی یک پورشه ۹۹۱ توربو S، نهصد اسب بخاری را با ابر خودروهای قدرتمندی چون لابورگینی اونتادر، بوگاتی ویرون، پاگانی زوندا و مک لارن MP۴ را خواهید دید.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany