رقابت آمریکایی به سبک ژاپنی (ویدئو)

عصر خودرو: در این ویدئو مطرح ترین خودروهای ژاپنی را خواهید دید که در رقابت آمریکایی درگ به مصاف یکدیگر می روند.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany