محور عقب یک خودرو مسابقه ای (ویدئو)

عصر خودرو: تصاویر جالب و ترسناک از محور عقب یک خودرو فورد فادکن مسابقه ای که به دلیل نداشتن میله های کششی محور آن به شکل ترسناکی در جای خود تکان می خورد.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany