حرکات نمایشی جذاب با خودروهای رادیو کنترلی ۸ (ویدئو)

عصر خودرو: در این ویدئو جذاب کلاس های مختلفی از خودروهای RC را خواهید دید که به اجرای حرکات نمایشی جذاب می پردازد.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany