دریفت در جاده های کوهستانی با نیسان ۲۴۰ SX (ویدئو)

عصر خودرو: در این ویدئو یک دستگاه نیسان ۲۴۰ SX تیونینگ شده حرکات نمایشی دریفت را در جاده های کوهستانی اجرا می کند.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany