تست صفر تا ۳۰۰کیلومتر بر ساعت خودرو فرمول یک لوتوس (ویدئو)

عصر خودرو: در این ویدیو روند شتاب گیری صفر تا ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت خودرو فرمول یک لوتوس رنو را در مقابل برترین خودرو های اسپرت میبینید

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany