رکوردی دیگر در تگزاس مایل (ویدئو)

عصر خودرو : کسب سرعت ۴۱۲ کیلومتر در ساعت با یک فورد GT در مسیر تگزاس مایل در سال ۲۰۱۲.

257.7mph Ford GT - World Record - Texas Mile 2012

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany