• 1
  • برنامه پایان سال اتو خسروانی و اتوشناس
  • 1
1برنامه پایان سال اتو خسروانی و اتوشناس1

برنامه پایان سال اتو خسروانی و اتوشناس

عصر خودرو- علی خسروانی در ابتدای مراسم گردهمایی پرسنل اتوشناس و اتوخسروانی یادی کرد از فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو کشور که به تازگی جمع ما رو ترک کردند و از دنیا رفتند.

به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، وی عنوان کرد؛در سالی که پشت سر گذاشتیم شعبه کرمان وکرج راه اندازی شد و برای سال 1402 برنامه داریم در شیراز،اصفهان،مشهد و شهرهای دیگر نمایندگی داشته باشیم

علی خسروانی گفت ؛دو مرکز بزرگ به اتوشناس اضافه خواهد شد و همچنین شش مرکز خرد را در
برنامه سال آینده خواهیم داشت.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany