• آتش گرفتن تریلی حامل خودروهای لوکس در جاده بندر عباس
  • آتش گرفتن تریلی حامل خودروهای لوکس در جاده بندر عباس
  • آتش گرفتن تریلی حامل خودروهای لوکس در جاده بندر عباس
  • آتش گرفتن تریلی حامل خودروهای لوکس در جاده بندر عباس
آتش گرفتن تریلی حامل خودروهای لوکس در جاده بندر عباسآتش گرفتن تریلی حامل خودروهای لوکس در جاده بندر عباسآتش گرفتن تریلی حامل خودروهای لوکس در جاده بندر عباسآتش گرفتن تریلی حامل خودروهای لوکس در جاده بندر عباس

آتش گرفتن تریلی حامل خودروهای لوکس در جاده بندر عباس

عصر خودرو-تریلی حامل خودروهای لوکس که از محور بند عباس به لار در حرکت بود دچار آتش سوزی شد. در این حادثه که در ۷۰ کیلومتری جاده لار به بند عباس رخ داد ۶ خودرو دچار حریق شد که ۴ خودرو در آتش سوخت و ۲ خودرو نیز با کمک اهالی روستایی که در نزدیکی محل حادثه بود نجات یافت.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany