• سمند در خیابان‌های ژنو سوئیس!
  • سمند در خیابان‌های ژنو سوئیس!
  • سمند در خیابان‌های ژنو سوئیس!
  • سمند در خیابان‌های ژنو سوئیس!
سمند در خیابان‌های ژنو سوئیس!سمند در خیابان‌های ژنو سوئیس!سمند در خیابان‌های ژنو سوئیس!سمند در خیابان‌های ژنو سوئیس!

سمند در خیابان‌های ژنو سوئیس!

عصر خودرو- تصاویر زیر یک خودروی سمند را در خیابان‌های ژنو سوئیس می‌بینید.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، سمند خودروی ملی ایران و از محصولات ایران خودرو است که به کشور سوئیس هم صادر شده است.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany