• اولین تانک تاریخ (+عکس)
  • اولین تانک تاریخ (+عکس)
  • اولین تانک تاریخ (+عکس)
  • اولین تانک تاریخ +عکس
  • اولین تانک تاریخ (+عکس)
اولین تانک تاریخ (+عکس)اولین تانک تاریخ (+عکس)اولین تانک تاریخ (+عکس)اولین تانک تاریخ +عکساولین تانک تاریخ (+عکس)

اولین تانک تاریخ +عکس

عصر خودرو- در جریان ساختن اولین تانک برای مخفی‌کاری به کارگران تانک ساز بریتانیا گفته بودند که دارند مخزن آب (که در انگلیسی تانک نامیده می‌شود) متحرک برای جبهه می‌سازند و این نام پس از آن بر این وسیله ماند.

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از عصر ایران، "چهار چرخ زرهی" در سال 1899 در انگلیس ساخته شد و به باور بسیاری، این وسیله ساده، پدر تانک های امروزی است هر چند نام تانک نداشت و برای اولین بار، در جنگ جهانی اول بود که خودروهای زرهی با نام تانک وارد میدان جنگ شدند.

جالب است که اولین تانک ها در جنگ جهانی اول نیز توسط انگلیسی ها ساخته شد. قصه نامگذاری این وسیله جنگی نیز جالب است: انگلیسی ها برای مخفی نگه داشتن طرح استراتژیک خود، به کارگرانی که این وسیله را می ساختند گفته بودند که در حال ساخت مخزن آب (تانک) متحرک برای جبهه ها هستیم و همین اسم بر روی تانک ماند تا به امروز.

امروزه ، تانک ها، با استفاده از فناوری های الکترونیک و رایانه، بسیار مدرن شده اند و همچنان نقش مهمی در ارتقای قدرت نیروهای زمینی ارتش ها دارند.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany