• 1
  • جاده برقی با قابلیت شارژ خودروها
  • 1
  • 1
1جاده برقی با قابلیت شارژ خودروها11

جاده برقی با قابلیت شارژ خودروها

عصر خودرو -دو کیلومتر از بزرگراهی در سوئد به فناوری ریل های آهن برقی با قابلیت شارژ خودروهای الکتریکی مجهز شده است.

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»  به نقل از مشرق ، اولین جاده برقی جهان که قابلیت شارژ خودروهای سواری و کامیون های الکتریکی را به هنگام حرکت فراهم می کند، در سوئد به بهره برداری رسید.
اولین جاده برقی جهان که قابلیت شارژ خودروهای سواری و کامیون های الکتریکی را به هنگام حرکت فراهم می کند، در سوئد به بهره برداری رسید.
در مرحله ی اول این پروژه، حدود 2 کیلومتر از بزرگراهی نزدیک استکهلم به قابلیت شارژ همزمان مجهز شده است.
در مرحله ی اول این پروژه، حدود 2 کیلومتر از بزرگراهی نزدیک استکهلم به قابلیت شارژ همزمان مجهز شده است.
سیستم مرکزی این جاده، قابلیت محاسبه ی مصرف انرژی هر خودرو را نیز دارد که منبع ارزشمندی جهت برآورد هزینه ی تأمین انرژی خودروها خواهد بود.
سیستم مرکزی این جاده، قابلیت محاسبه ی مصرف انرژی هر خودرو را نیز دارد که منبع ارزشمندی جهت برآورد هزینه ی تأمین انرژی خودروها خواهد بود.
شارژ دینامیک خودروها در این جاده، در مقایسه با ایستگاه های شارژ معمولی مزیت های بسیاری به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، شرکت های خودروسازی با نصب پک های باتری کوچک تر، هزینه ی تعمیر و نگه داری هر خودرو را هم پایین خواهند آورد.
شارژ دینامیک خودروها در این جاده، در مقایسه با ایستگاه های شارژ معمولی مزیت های بسیاری به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، شرکت های خودروسازی با نصب پک های باتری کوچک تر، هزینه ی تعمیر و نگه داری هر خودرو را هم پایین خواهند آورد.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany