• 1
 • 1
 • حضور دیرهنگام وزیر صنعت در پنجمین همایش صنعت خودرو
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
11حضور دیرهنگام وزیر صنعت در پنجمین همایش صنعت خودرو111111111
پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودرو ایران (۲۴)

حضور دیرهنگام وزیر صنعت در پنجمین همایش صنعت خودرو

عصرخودرو: محمدشریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت در آخرین دقایق بخش اول همایش بین المللی صنعت خودرو خود را به این مراسم رساند.

 .

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany