• 1
  • 1
  • اهدای دستگاه دیالیز توسط پرشیا خودرو برای بیماران دیالیزی در کرمانشاه
11اهدای دستگاه دیالیز توسط پرشیا خودرو برای بیماران دیالیزی در کرمانشاه

اهدای دستگاه دیالیز توسط پرشیا خودرو برای بیماران دیالیزی در کرمانشاه

عصر خودرو-امروزه برندها سعی دارند تا مسولیت خود را به عنوان عضوی از جامعه ایفا نمایند و این امر تبدیل به یک باور اجتماعی شده است که برندها جدا از جامعه خویش نیستند و مسولیت هایی در مقابل آن دارند.

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، شرکت پرشیاخودرو نیز که همواره در ایفای نقش خود در مقابل جامعه فعال بوده است ، اینبار با تهیه دستگاه دیالیز و اعطا آن به مرکز درمانی در کرمانشاه ، حضور خود را در عرصه مسولیت اجتماعی جلوه ای دیگر بخشید. پرشیاخودرو طی سالهای گذشته ثابت کرده که نقش پررنگی را بعنوان یک برند مردمی و محبوب  ایفا کرده است. برگزاری کنسرت های خیریه، کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه،  حمایت از کمپین جلوگیری از انقراض یوز ایرانی و ... از دیگر فعالیت های اخیر پرشیاخودرو در حوزه مسولیت اجتماعی در سال اخیر بوده است .

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany