• تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا
  • تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا+ تصاویر
  • تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا
  • تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا
تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کاناداتصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا+ تصاویرتصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کاناداتصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا

تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا+ تصاویر

عصر خودرو- در حادثه تصادف کاروان اسکورت نخست وزیر کانادا در کالیفرنیای آمریکا، دستکم سه نفر از جمله یک مأمور پلیس زخمی شدند.

.

Copyright © 2015 - Asrekhodro by Daustany