• سیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کند
  • سیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کند
  • سیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کند
  • سیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کند
  • سیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کند
  • سیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کند
  • سیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کند
  • سیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کند
سیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کندسیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کندسیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کندسیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کندسیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کندسیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کندسیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کندسیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کند
در گفت‌وگو با مدیر عامل شرکت گسترش انرژی نوین مطرح شد؛

سیستم انژکتور موتورسیکلت‌ها در کشور تولید شده است؛ دولت به قانون عمل کند

عصر خودرو- موتورسیکلت‌ها در سال‌های اخیر یکی از اصلی‌ترین متهمان آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور بوده‌اند و البته در تمام این سال‌ها هم تغییر چندانی در وضعیت تولید آن‌ها روی نداده است. از حدود سه سال پیش برنامه‌ریزی‌ها برای گذر از موتورسیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری آغاز شد و قرار بر آن بود که از نیمه سال پیش تولید موتورسیکلت‌های کاربراتوری متوقف شود، امری که البته با مذاکرات تولیدکنندگان با وزارت صمت و کسب حمایت آن وزارت