دکه مطبوعات
دنیای خودرو شنبه 9 اسفند  شماره 7 ضمیمه تعمیرگاه منتشر شد هفته نامه خودرو امروز 9 اسفند 93 Motor Trend Car Magazine Top gear  نوآور شماره بهمن 93  مجله ماشین شماره بهمن 93 ماهنامه سرعت شماره 84 Car Weekly
آخرین خبرها
قیمت خودرو ها
آخرین بروزرسانی : شنبه 9 اسفند 1393
آسان موتور

آرین موتور

اطلس خودرو

ایران خودرو
280.000.000
319.000.000

بهمن

جیلران موتور

سایپا
200.000.000
250.000.000

کرمان موتور
601.000.000
490.000.000

مدیران خودرو
390.000.000
413.000.000
716.000.000

مدیاموتورز
1.193.000.00
1.183.000.00
867.000.000

نگین خودرو

آخرین بروزرسانی : يکشنبه 12 مرداد 1393
آسان موتور

آرین موتور

اطلس خودرو

ایران خودرو
280.000.000
303.000.000
295.300.000
385.000.000
350.500.000
315.500.000

بهمن

جیلران موتور

سایپا
201.220.000
241.830.000
202.080.000

کرمان موتور
639.000.000
470.300.000

مدیران خودرو
383.030.000
432.820.000
631.700.000

مدیاموتورز
1.020.000.00
990.000.000
830.000.000

نگین خودرو

© 2010-2011, Asrekhodro.com. All right reserved.
The Site is best viewed at a screen resolution 1200*800, optimized for mozilla firefox.
Design By ACACO CO